Slik vil klimakrisen ramme dagens ettåringer

De som er ett år i dag vil bli utsatt for hetebølger syv ganger oftere enn sine besteforeldre, viser ny klimarapport. Dagens unge har langt mer ødeleggende ekstremvær i vente om ikke utslippene går ned.

En gutt i en flyktningeleir i Bangladesh sitter på gulvet i hjemmet sitt og kikker inn i kamera. Hjemmet et rammet av klimakrisen, med stadige oversvømmelser og jordskred.
Aslam (8) bor sammen med moren sin i en flyktningeleir i Bangladesh, hvor oversvømmelser og jordskred har ødelagt hjemmet og matrasjonene deres. Fotograf: Habiba Ummay / Save the Children

En ny analyse fra et internasjonalt forskerteam ved Vrije Universitetet i Brussel viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960. I tillegg vil dagens oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som sine besteforeldres generasjon, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020.
Figuren viser forskjellen i antall ekstreme klimahendelser i ens levetid for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020. Grafikk laget av prof. Wim Theiery og McGill

Det slås fast i Redd Barna-rapporten «Born into the climate crises, why we must act now to secure childrens rights», som bygger på data som også nylig ble publisert i det anerkjente vitenskapstidsskriftet Science.

12 barn har deltatt i arbeidet med klimarapporten

Klimarapporten ble lansert i dag med partiene som forhandler om regjeringsmakt i en paneldebatt. En referansegruppe med 12 barn fra forskjellige deler av verden har vært sentrale i arbeidet med rapporten gjennom å dele sine opplevelser og krav til myndighetene. Norske Emanuel (14) er en av dem, og var også tilstede under debatten.

– Jeg syns det blir spennende å se hvordan regjeringsalternativet blir, men uansett vil de ha et stort ansvar. De har fremtiden min og kommende generasjoner på sine skuldre. Et ansvar for å få på plass en klimapolitikk som faktisk gir effekt og ikke bare kutter stusselige 3,9 prosent av klimautslippene våre. Dette blir et avgjørende tiår i klimapolitikken. Hva vi gjør nå vil definere hvordan fremtiden vår blir, sa Emanuel under lanseringen.

Beregningene som legges fram i rapporten forutsetter at den globale oppvarmingen fører til en temperaturøkning på mellom 2,6 og 3,1 grader. Mye tyder på at det kan bli tilfellet dersom verdens land ikke kutter mer i sine klimagassutslipp enn det de har forpliktet seg til i Parisavtalen. For kort tid siden advarte FNs generalsekretær om at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming om utslippene ikke går ned. 

– Beregningene i rapporten er de første av sitt slag. Nå ser vi faktisk hva slags verden barn som vokser opp i dag vil arve om vi ikke endrer kurs, og funnene er skremmende, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange. 

Fattige blir hardest rammet av klimaendringene 

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna. Bilde brukt i forbindelse med en klimarapport-lansering
Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna

Stadig mer ekstremvær vil ha en voldsomt ødeleggende innvirkning på barns liv og tilværelse, og særlig barn i lav- og mellominntektsland har de dystreste framtidsutsiktene, ifølge Redd Barnas rapport. Beregningene viser at nyfødte barn i Midtøsten og Nord-Afrika står i fare for å oppleve rundt fire og en halv ganger så stor svikt i avlingene i løpet av livet enn det besteforeldrene deres har gjort. Redd Barnas generalsekretær mener en slik utvikling vil få dramatiske konsekvenser. 

Klimakrisen er en alvorlig barnerettighetskrise

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

– Økt mangel på mat og rent vann vil trolig gjøre millioner av barn ekstremt sårbare for dødelige sykdommer og underernæring. Mer ødeleggende ekstremvær vil også bidra til at millioner av barn kan havne i langvarig fattigdom, og frata dem tilgang på utdanning og helsehjelp. Klimakrisen er derfor en alvorlig barnerettighetskrise, sier Lange. 

Oppfordrer til olje-stans 

Til tross for de nedslående prognosene er det fremdeles mulig å snu den negative utviklingen, ifølge Redd Barna. Forskernes beregninger viser at ekstreme værfenomener kan reduseres kraftig dersom den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader, i tråd med målet i Parisavtalen. 

Våre krav til myndighetene

Ikon for jordklode

Redusere global oppvarming til 1,5 grader, inkludert utfasing av fossilt brennstoff.

Ikon for å gi pengegave

Øke den økonomiske støtten for å hjelpe barn og deres lokalsamfunn å tilpasse seg klimakrisen.

Ikon for megafon

Sett barns stemmer, krav og rettigheter i sentrum for klimaforpliktelsene.

Ikon for beskyttelse av barn

Investere i sikkerhetsnett for barn og familier som er truet av klimakrisen.

– Dataene viser at det fortsatt er mulig å begrense klimakrisen, men da må verdens ledere ta umiddelbare grep for å endre kursen. Den påtroppende regjeringen må sette målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader som førende for all norsk politikk. Dette innebærer også at norske myndigheter må utarbeide en plan for å trappe ned og avslutte olje- og gassvirksomheten samtidig som at staten bidrar til en rettferdig omstilling, sier Lange. 

I november avholdes FNs klimatoppmøte i Glasgow i Skottland hvor Norge skal delta. Redd Barnas generalsekretær har en klar oppfordring til den norske delegasjonen i forkant av møtet:

–  Vi håper den nye regjeringen vil styrke klimafinansieringen betraktelig, og bidra til at særlig små lokalsamfunn og fattige land blir bedre rustet til å tilpasse seg og forebygge ødeleggelser som følge av klimaendringer, sier Lange og legger avslutningsvis til:  

– Svikter politikerne i klimakampen, svikter de barna som vokser opp i dag. Det er barnas framtid som nå står på spill. 

Barn utgjør i dag en tredel av verdens befolkning. Klimakrisen er den største trusselen mot deres rettigheter, men vi har fremdeles mulighet til å bremse klimaendringene hvis verdens ledere handler.  

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.