Ny rapport utfordrer Oljefondets handlingsregel

En ny rapport, bestilt av Redd Barna og Flyktninghjelpen, argumenterer for at Norge bør bruke mer oljepenger for å møte enorme humanitære behov. Rapporten anslår at mer enn to milliarder mennesker «vil bo i sårbare områder» i 2030. 

Utfordrer Oljefondets handlingsregel

På oppdrag fra Redd Barna og Flyktninghjelpen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) skrevet rapporten «Ingen regel uten unntak – en diskusjon om ekstra oljepengebruk i en ekstraordinær verden». Rapporten lanseres i dag på Arendalsuka, og er en oppfølging av rapporten «Vi kan finne pengene» (2018).

Vi bør tenke nytt om oljepengebruken vår, konkluderer rapporten, samtidig som den peker på at å bruke mer enn dagens handlingsregel på tre prosent vil kreve bredt politisk flertall.  Sivilisasjonstruende forhold – som klimaendringer, krig og konflikt – gir grunn til å stille spørsmål om hvilken pengebruk som er til nytte for fremtidige generasjoner.

Vil trenge mer nødhjelp frem til 2030

Rapporten konkluderer med at det finnes flere gyldige argumenter for å gjøre ekstraordinære uttak av oljefondet.

Et tungtveiende argument er at kostnadene knyttet til fremtidige kriser trolig er høyere enn om vi forebygger. Penger som brukes utenfor fastlandsøkonomien er heller ikke inflasjonsdrivende, skriver rapportforfatterne. 

Rapporten anslår at 2,2 milliarder mennesker vil bo i sårbare områder i 2030. Global oppvarming og tap av naturmangfold skader den naturlige verden som menneskeheten er avhengig av for produksjon av mat, tilgang på vann og ren luft. 

Haster med politisk handling

Med rapporten kommer det tydelig fram at Norge har en forpliktelse til å levere på de økende nødhjelpsbehovene verden står overfor og finne friske midler til løftene gitt til klimafinansiering.  

– Vi ber om at politikerne skaffer seg det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å kunne ta gode beslutninger om hvordan vår formue skal forvaltes til det beste for de kommende generasjonene. Rapporten løfter opp flere områder som krever grundig utredning, men det haster å komme i gang, sier generalsekretær Birigitte Lange i Redd Barna.

Står overfor ekstraordinære behov

Og vitenskapen er klar, skriver økonom Thina Saltvedt i forordet til rapporten:  Hvis vi ikke handler nå, er dette bare starten på hva som kan komme. Dette er det kritiske tiåret – hvert år og hver handling teller.

Det er enorme ekstraordinære behov vi står overfor som gjør at vi trenger å tenke helt utenfor boksen om hvor vi henter penger til klimafinansiering og nødhjelp i årene fremover.  Men det enorme behovet for finansiering står i sterk kontrast til midler som blir gjort tilgjengelig internasjonalt. I rapporten oppfordres politikere til å tenke nytt om bruken av Oljefondet.