Hvert tredje barn rammes av klimakrise og fattigdom samtidig

Redd Barna ber verdens ledere ta drastiske grep for å sikre en grønnere og mer rettferdig framtid.

En gutt står barbent foran en liten sump, og ser til siden
Luciano (12) ser på ødeleggelsene etter syklonen Ana i Malawi.

En tredjedel av alle barn i verden utgjør 774 millioner barn på verdensbasis. Disse barna lever i fattigdom samtidig som de bærer hovedbyrden av klimakrisen.

Redd Barnas analyse viser at det er India som har det høyeste totale antallet barn som både rammes av fattigdom og klimakrise samtidig – opptil 223 millioner barn totalt. Deretter følger Nigeria og Etiopia, med henholdsvis 58 millioner og 36 millioner barn som lever med denne doble byrden. De landene som har størst andel av barn med den doble byrden er Sør-Sudan (87%), Den sentralafrikanske republikk (85%) og Mosambik (80%)

Det er helt nødvendig å se klimakrisen og ulikehetskrisen i sammenheng. Det er avgjørende å løfte barn ut av fattigdom, dersom de skal få bedre mulighet til å beskytte seg selv mot klimakrisen. På den andre siden må vi kutte utslipp umiddelbart for å hindre at vi sender barn over hele verden ut i ytterligere fattigdom som konsekvens av økte klimaendringer.

Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna
0
barn lever i fattigdom samtidig som de er utsatt for høy klimarisiko

Redd Barna har i forkant av klimatoppmøtet COP27 og G20 toppmøtet gjennomført høringer med 54 000 barn fra 41 land om klimakrisen og økonomisk ulikhet. Disse funnene er publisert i rapporten.

– Problemet med at så mange barn, 774 millioner, lever med denne doble byrden, er at familiene deres, lokalsamfunnet og myndighetene mangler den samme motstandskraften som vi har i rike land. De har ikke en rik velferdsstat i ryggen som gir strømstøtte, de kan ikke skru på aircondition når det blir 50 grader ute, eller bestille take-away når tørken dreper avlingen og husdyrene deres, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

83%

av alle barna som deltok i vår undersøkelse har svart at de merker at klimaendringer og økonomisk ulikhet påvirker verden rundt dem.

76%

av verdens rikdom eies av verdens 10% rikeste mennesker.

5,9

Myndighetene i verden bruker 5,9 billioner amerikanske dollar på subsidier til fossilt brensel hvert år.

4,2

billioner amerikanske dollar trengs hvert år for å oppnå FNs mål for bærekraftig utvikling i lavinntektsland.

Redd Barnas innspill til klima- og miljøministeren

Redd Barna har kommet med innspill til klima- og miljøministeren og den norske delegasjonen i forkant av COP27 (FN’s 27. klimakonferanse), som avholdes i Egypt i november. Her er et utdrag:

  • Som et rikt land, og som oljenasjon må Norge strekke seg enda lengre for å sikre nødvendig andel klimafinansiering til utviklingsland. Dette inkluderer en 50/50 balanse mellom finansiering til tilpasning og utslippskutt. Vi håper regjeringen vil legge mer penger på bordet i forbindelse med klimaforhandlingene i Egypt.
  • Videre oppfordrer vi regjeringen til å gå foran for å sikre finansiering til tap og skade.
  • Et annet viktig punkt for oss er at Norge må gå foran for å sikre barns medvirkning og deltagelse på klimaforhandlingene fremover. COPene er blitt bedre på ungdomsinkludering, men det gjenstår fremdeles mye angående inkludering av barn.
  • Ellers oppfordrer vi den Norske delegasjonen og ministeren til å legge frem planer på COP27 om hvordan erklæringen om barn, unge og klimahandling skal følges opp fra norske myndigheter. Norge signerte erklæringen på COP26 i Glasgow, og COP27 vil være et naturlig tidspunkt for å følge opp signeringen. Vi ber også delegasjonen oppfordre andre land til å signere erklæringen. 
En gutt står foran ødeleggelser forårsaket av flom og ser rett inn i kamera

Lucianos familie mistet alt

Luciano (12) og familien hans mistet hjemmet sitt etter syklonen Ana herjet Malawi og øya de bodde på. Familien lå og sov da vannet plutselig strømmet inn. Alle bortsett fra Lucianos lillebror klarte å komme seg ut på taket og til slutt klamre seg fast i et tre da huset kollapset under dem. Lucianos lillebror på 5 år døde i flommen.

Familien har nå flyttet til en flyktningleir på andre siden av elven.

Vi får ikke nok å spise i leiren. Da vi bodde på andre siden av elva, var det ikke på denne måten. Nå har jeg gått ned i vekt. Men jeg har håp, og ønsker å leve sånn som vi levde før flommen igjen, sier Luciano.

Jeg er alltid engstelig for at flom skal ramme oss igjen, for da den rammet oss forrige gang, så lagde den en strøm i nærheten av huset vårt, som lett oversvømmes når det regner.

Luciano (12)

Mer ekstremvær i vente for dagens barn

Emanuel Smari Nielsen er miljøagent og har det siste året vært leder for Barnas klimapanel. Han har også deltatt i Redd Barnas barnehøringer.

– Landene som er ansvarlige for krisene vi befinner oss i må legge penger på bordet til de landene som rammes, slik at de kan beskytte sine barn. Det er verdens rikeste land, med sine utslipp opp gjennom historien, som har drevet frem klima- og ulikhetskrisen. Her er utslippsreduksjon, klimafinansiering og globale gjeldshåndteringsmekanismer viktige stikkord, sier Emanuel Smari Nielsen.

Rapporten bygger videre på den banebrytende forskningen Redd Barna gjennomførte i partnerskap med Vrije Universiteit Brussel i 2021, som viste at barn født i 2020 i gjennomsnitt vil oppleve hetebølger 7 ganger oftere enn deres besteforeldre, og nyfødt over hele verden vil oppleve tørke 2,6 ganger oftere.

I forkant av klimatoppmøtet COP27 og toppmøtet G20 ber Redd Barna den norske regjeringen om å legge mer penger på bordet til klimafinansiering, og melde inn økte ambisjoner om utslippskutt, for å sørge for at barn over hele verden ikke blir sendt ut i ytterligere fattigdom som konsekvens av økte klimaendringer.

Relaterte saker:

Historie

Håper på et klimaboost