Forby avkorting av barnetrygd 2

FORBY AT BARNETRYGDEN TAS FRA FAMILIER SOM MOTTAR SOSIALHJELP

I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Å ta barnetrygden fra de fattigste familiene er urettferdig, usosialt og diskriminerende.

Nå krever vi lovendring. Signer kravet, til regjeringen!

17 841

17 841 krever at avkorting av barnetrygd må forbys

Hjelp oss å nå 20.000 signaturer

Dette er saken

I 238 kommuner blir de fattigste barnefamiliene fratatt barnetrygden. Dette kalles avkortning av sosialhjelp, og betyr at kommunene kutter sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden.

Praksisen er lovlig, men i realiteten tar man den viktige støtten fra familiene som har aller minst. Ifølge E24 er andelen lavinntektsfamilier høyere i kommunene som gjør dette, enn i landets resterende kommuner.

Flere kommuner sier nå at de ønsker et forbud velkommen og at de vil endre praksisen, men kun dersom forbudet blir vedtatt nasjonalt.

Nå krever vi at regjeringen lovfester at denne praksisen blir ulovlig. Alt som skal til er en liten ord-endring i Sosialtjenesteloven §18. Og vår nye regjeringen må ha denne endringen med i den nye regjeringsplattformen.

Alvorlige konsekvenser for familiene

Å miste barnetrygden har store konsekvenser for familiene det gjelder. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere fattigdom blant barnefamilier.

I dag er det 115 000 barn og ungdom, det vil si over 1 av 10, som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. De siste 20 årene har familiefattigdommen i Norge mer enn tredoblet seg, og koronapandemien har forsterket denne fattigdomskrisen.  

Hva gjør din kommune?

Se hvordan det står til i din kommune. Her kan du du søke opp om din kommune avkorter sosialhjelpen eller ikke.

Søkeverktøyet baserer seg på SSB sin statistikk fra 2020. Noen kommuner har endret praksis det siste året og avkorter ikke lenger sosialhjelpen. Dette gjelder Trondheim, Ålesund og Asker. Hå og Time endrer praksis f.o.m 2022.  Fortell oss gjerne om du vet om andre kommuner som nylig har endret praksis.

Norgeskart som viser hvilke kommuner som avkorter barnetrygden og hvilke som ikke gjør det.
Kart over hvilke kommuner i Norge som avkorter barnetrygden, og hvilke som ikke gjør det per.2021.

Dette skjer med underskriften din

Underskriftene er rettet til den nye regjeringen og den nye arbeids- og sosialministeren.

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter

Disse organisasjonene stiller seg bak kravet:

Logoen til Kirkens Bymisjon
Logoen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Logoen til Hjelpekilden
Logoen til Ungdom og Fritid
Logoen til Rød Ungdom
Logoen til Frelsesarmeen
Logoen til Norges Handikapforbunds Ungdom
Logoen til Fellesorganisasjonen
Logoen til SU
Logoen til Akademikerforbundet
Logoen til Norges Handikapforbund
Logoen til Stolte Jenter
Logoen til Bydelsmødre
Logoen til Handikappede Barns Foreldreforening
Logoen til Unge funksjonshemmede
Logoen til Mira-senteret
Logoen til AUF
Logoen til Press Redd Barna Ungdom