En gutt står bak et gjerde og kikker ut.
Illustrasjonsbilde

AVSLUTTET: FORBY AT BARNETRYGDEN TAS FRA FAMILIER SOM MOTTAR SOSIALHJELP

Tusen takk til alle dere som har signert oppropet! Regjeringen har lyttet og vil gjøre praksisen ulovlig. Les mer her.

I 2 av 3 kommuner i Norge blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygden. Å ta barnetrygden fra de fattigste familiene er urettferdig, usosialt og diskriminerende.

22 997

22 997 Krevde at avkorting av barnetrygd måtte forbys

Tusen takk til deg som signerte!

Dette har skjedd

Vi vant! Endelig skal de fattigste familiene i Norge også få barnetrygden sin.

29.november 2021

Vi vant! Endelig skal de fattigste familiene i Norge også få barnetrygden sin.

SV og regjeringen er enige om å gjøre den uverdige praksisen med å kutte i sosialstøtten tilsvarende barnetrygden ulovlig. Dermed skal ikke lenger to av tre kommuner i Norge kunne holde pengene tilbake fra de fattigste familiene.
Dette er en stor seier for familiene som har aller minst!

Regjeringen og SV ber nå stortinget legge fram forslag til endring i sosialtjenesteloven om at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen med sikte på at det skal tre i kraft høsten 2022.

Tusen takk til alle dere som har signert Redd Barnas underskriftskampanje og støttet kravet! Det nytter å si ifra. Regjeringen har lyttet til folket og gjør det eneste rette i denne saken.

Vis mer
Lukk

Dette var problemet

Avkorting av sosialhjelp

I 238 kommuner* ble de fattigste barnefamiliene fratatt barnetrygden. Dette kalles avkortning av sosialhjelp, og betyr at kommunene kutter sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden.

Praksisen var lovlig, men i realiteten tok man den viktige støtten fra familiene som hadde aller minst. Ifølge E24 var andelen lavinntektsfamilier høyere i kommunene som gjør dette, enn i landets resterende kommuner.

Flere kommuner sa at de ønsket et forbud velkommen og at de ville endre praksisen, men kun dersom forbudet ble vedtatt nasjonalt.

Vi krevde derfor at regjeringen lovfestet at denne praksisen ble ulovlig. Alt som skulle til var en liten ord-endring i Sosialtjenesteloven §18.

Alvorlige konsekvenser for familiene

Å miste barnetrygden har store konsekvenser for familiene det gjelder. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere fattigdom blant barnefamilier.

I 2022 var det 115 000 barn og ungdom, det vil si over 1 av 10, som vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt. De siste 20 årene har familiefattigdommen i Norge mer enn tredoblet seg, og koronapandemien forsterket denne fattigdomskrisen.

Les mer om barn i fattige familier og hva som må gjøres for å hjelpe.

Hva gjorde din kommune?

Se hvordan det sto til i din kommune. Her kan du søke opp om din kommune avkortet sosialhjelpen eller ikke.

Søkeverktøyet baserer seg på SSB sin statistikk fra 2020. Noen kommuner endret praksis etter det. Trondheim, Ålesund og Asker avkortet ikke lengre barnetrygden, og Hå og Time ville slutte med dette f.o.m 2022.  Levanger hadde i 2021 gjeninført avkorting av barnetrygen.

Norgeskart som viser hvilke kommuner som avkortet barnetrygden og hvilke som ikke gjorde det.
Kart over hvilke kommuner i Norge som avkortet barnetrygden, og hvilke som ikke gjorde det. Oppdatert 15.nov 2021.

Dette skjedde med underskriften din

Underskriftene ble rettet til regjeringen og arbeids- og sosialministeren.

Disse organisasjonene stilte seg bak kravet:

Logoen til Kirkens Bymisjon
Logoen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Logoen til Hjelpekilden
Logoen til Ungdom og Fritid
Logoen til Rød Ungdom
Logoen til Frelsesarmeen
Logoen til Norges Handikapforbunds Ungdom
Logoen til Fellesorganisasjonen
Logoen til SU
Logoen til Akademikerforbundet
Logoen til Norges Handikapforbund
Logoen til Stolte Jenter
Logoen til Bydelsmødre
Logoen til Handikappede Barns Foreldreforening
Logoen til Unge funksjonshemmede
Logoen til Mira-senteret
Logoen til AUF
Logoen til Press Redd Barna Ungdom
Logoen til Humanistene

*SSB sin statistikk for 2020. Dvs. 67% av alle kommuner inkluderer barnetrygden som inntekt når de regner ut hva barnefamilier skal få i sosialstøtte.