Må bli ulovlig å ta barnetrygden fra de fattigste familiene

To av tre kommuner kutter i barnetrygden til familier som mottar sosialhjelp. Nå etterlyses et nasjonalt forbud.

Illustrasjonsbilde av et lite barn som ses bakfra sittende på en trehjulssykkel - brukt i forbindelse med en sak om barnetrygd.
Foto: Lisbeth Michelsen.
Norgeskart som viser hvilke kommuner som avkorter barnetrygden og hvilke som ikke gjør det.
Klikk for å forstørre kartet

Praksisen er helt lovlig, men i realiteten tar man den verdifulle støtten fra dem som trenger den aller mest. Nå etterlyser Redd Barna, sammen med mange kommuner, et nasjonalt forbud mot såkalt avkorting av sosialhjelpen.   

«Trygdegrepet» betyr at kommunene trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosiale stønader, fordi trygden regnes som inntekt. Totalt 238 kommuner i Norge opererer med dette regnestykket, og i følge E24 er andelen lavinntekstfamilier høyere i disse kommunene enn i landets resterende kommuner.

Mer enn hvert tiende barn i Norge lever i dag i en familie som er fattig, og tallene har steget de siste 20 årene.  

En tidligere undersøkelse har vist at nordmenn flest mener barnetrygden bør økes.

Ordførere ønsker endring  

Redd Barnas nye undersøkelse blant landets kommuner, viser at mange ordførere ønsker seg nasjonale regler.

Det er tilfeldig og urettferdig at lavinntektsfamilier skal få enda mindre å rutte med i noen kommuner. Så helst bør det komme nasjonale regler om hvordan dette skal praktiseres

– Siri Blichfeldt, ordfører i Midt-telemark kommune

Kommuner som Høyanger, Stord og Tana oppgir også at de ønsker å endre praksisen, men kun dersom det skulle bli et felles nasjonalt vedtak.

Pressebilde av Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna - i forbindelse med en sak om barnetrygd.
Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna

Redd Barna mener det er på høy tid at praksisen forbys.

– Redd Barna har mange av landets ordførere i ryggen når vi etterlyser en lov mot å regne barnas barnetrygd som en del av inntekten til foreldrene som får sosialhjelp, sier generalsekretær Birgitte Lange.  

Relativt små summer for kommunene, store konsekvenser for familiene   

Redd Barnas nye undersøkelse viser at det koster lite for kommunene å endre praksis. I en mellomstor kommune vil prislappen være rundt 3 millioner kroner, avhengig av hvor mange sosialhjelpsmottakere kommunen har. Og de totale utgiftene for kommunene i Norge vil være om lag 430 millioner kroner.   

– Det er snakk om relativt små summer for kommunene, med store konsekvenser for familiene. Dette er faktisk ikke kommunens penger, det er barnas, sier Birgitte Lange.   

«Omvendt Robin Hood-politikk»

For å unngå at kommunene trekker fra på sosialhjelpen hos de fattigste familiene sine, må det en endring i sosialtjenesteloven til. I dag er de fleste partiene på Stortinget for en slik lovendring, med unntak av Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.  

– Tiden er overmoden for å få slutt på «omvendt Robin Hood-politikk» i norske kommuner. Vi er inne i en fattigdomskrise forsterket av koronapandemien der mer enn hvert tiende barn i Norge lever i en fattig familie. En ny regjering må gjøre denne endringen før lunsj den første dagen ved makten, avslutter Lange.

Redd Barna har valgt å IKKE bruke begrepet «barnefattigdom». Dette er det flere grunner til:

  • I Norge er det sjelden barn som er fattige, men foreldre deres, og det blir derfor feil å bruke begrepet «barnefattigdom».
  • Barn og unge har selv bedt oss om å ikke bruke «barnefattigdom», da de føler at det er stigmatiserende og at de blir stemplet.

Vi bruker i stedet: familiefattigdom, barn i fattige familier, familier med dårlig råd

Hva mener partiene om barnetrygden?

For å bekjempe og forebygge økt fattigdom blant barnefamilier må det utvikles tiltak på en rekke områder. Redd Barna har sett nærmere på barnetrygden som et av flere mulige tiltak for å bekjempe fattigdom blant barnefamilier. Under følger oversikt over hvordan partiene på Stortinget mener barnetrygden bør innrettes for barnets beste:

Tabell som viser en oversikt over alle partiene på Stortinget og hvilke endringer de mener bør gjøres med barnetrygden