Barnefamilier må velge mellom strøm og mat – nå må barnetrygden økes!


Økte priser på strøm, mat, drivstoff og renter gjør at barnefamilier rammes hardt. Mange familier er bekymret for fremtiden. Det er alvorlig, og nå krever Redd Barna at politikerne øker barnetrygden for barn mellom 6-18 år
.

Alt blir dyrere – nå må barnetrygden økes! 8
I dag fikk Ragnhild Male Hartviksen fra Ap, Kathy Lie fra Sv og Margrethe Haarr fra Sp overlevert en barnetrygd sjekk med krav om å øke barnetrygden. De er alle medlemmer av familie- og kulturkomiteen på Stortinget og forhandler nå om statsbudsjettet for 2023.

7 av 10 må kutte i strømforbruk og matinnkjøp

7 av 10 barnefamilier sier at de nå må kutte i strømforbruk og redusere matinnkjøpene. 1 av 10 barnefamilier kutter i fritidsaktivitetene til barna sine på grunn av økte kostnader. Spesielt foreldre med skolebarn er sterkt bekymret for økonomien sin. Dette kommer fram i en undersøkelse gjort av Respons Analyse på vegne av Redd Barna.   

Til tross for at prisene i samfunnet ellers har steget, har barnetrygden nesten stått stille siden 1996. I 2020 og 2021 ble barnetrygden økt, for barn under seks år, til 1676 kroner. For de eldre barna er den derimot bare på 1054 kroner.

Det vil si at barn over seks år i dag får i overkant av 600 kroner mindre i måneden enn barn under seks år. Dette utgjør hele 7500 kroner i året. Dette mener Redd Barna er urettferdig og lite klok politikk.  Barn blir ikke billigere med alderen, det viser både kles-, mat- og aktivitetsbudsjettet.

Det er bekymringsfullt at barnetrygden taper seg i verdi for hvert eneste år, og det er spesielt sårbart i en tid hvor prisene ellers i samfunnet stiger så kraftig som nå. Barnetrygden skal være sikkerhetsnettet for barnefamiliene.

Monica Sydgård, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna

Øk barnetrygden i statsbudsjettet

Barnetrygden må økes i statsbudsjettet. Derfor ber vi Ap, Sp og SV ta med dette inn i forhandlingene som pågår nå.

I dag har Redd Barna møtt stortingsrepresentanter i familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget med en tydelig beskjed om at barnetrygden må økes for barn over 6 år, tilsvarende summen for de yngre barna. Dette må skje allerede i statsbudsjettet som regjeringen og SV forhandler om i disse dager.

Både SV og Senterpartiet har skrevet i sine valgprogram at de ønsker å øke barnetrygden. SV foreslo også i sitt alternative statsbudsjett at barnetrygden skulle økes med 200 kroner i måneden for barn over 6 år.

– Vi forventer at politikerne nå følger opp sine egne lovnader og at budsjettforhandlingene fører til en reell styrking av barnetrygden, sier Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram.

Signer oppropet: krev økt barnetrygd til barn over 6 år

Fattigdommen blant familier i Norge har nesten firedoblet seg de siste 20 årene. 115 000 barn vokser opp i vedvarende lavinntekt. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere denne fattigdommen.

Nesten 13 000 personer og 16 organisasjoner støtter Redd Barnas underskriftskampanje og krever at barnetrygden økes.

Krev at barnetrygden økes!

Dette er Redd Barnas krav:

  • Regjeringen må sørge for at barnetrygden ikke reduseres når barn fyller seks år, men forblir lik helt frem til fylte 18 år.
  • Regjeringen må sørge for at barnetrygden vokser i takt med økte kostnader i samfunnet, slik man gjør med blant annet lønn (prisjusteres).

Disse organisasjonene har stilt seg bak kravene:

Aleneforeldreforeningen, AAP-aksjonen, Fellesorganisasjonen, Frelsesarmeen, Handikappede Barns Foreldreforening, Hjelpekilden, Humanistene, KFUK KFUM, Kirkens Bymisjon, Norske Kvinners Sanitetsforening, MIR, SU, Rød Ungdom, Stiftelsen Robin Hood Huset, Unicef, Voksne for Barn.