– Jeg turte så vidt å gå ut. Ungdom i Groruddalen føler de har fått skylda for smittespredning

Redd Barnas nye rapport Ikke gi oss skylda avdekker hvordan ungdom i levekårsutsatte områder har opplevd stigmatisering under pandemien.

Et team fra NRK Østlandssendingen filmer og intervjuer to unge jenter som sitter på en benk i en park i Groruddalen
NRK Østlandssendingen intervjuer to unge jenter i Groruddalen.

«Sier man hvor man bor, er man en trussel» 

«Jeg turte så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte. Jeg måtte ta mer ansvar enn andre.» 

Dette er bare noen av utsagnene fra 14 – 19.-åringene som deltok i undersøkelsen. Ungdommene bor i områder som er særlig utsatt for levekårsutfordringer. Deres erfaringer under pandemien skiller seg på de fleste områdene ikke stort fra hva andre ungdommer har fortalt tidligere: De har kjent på usikkerhet, savn av venner og aktiviteter og har bekymret seg for egen prestasjon på skolen. 

Men på ett sentralt punkt føler ungdommen i Groruddalen noe annet enn annen, norsk ungdom: De opplever å ha fått skylda for spredningen av viruset – både som ungdommer med ulike hudfarger og som innbyggere på Oslos østkant,  eller «ghettoen» som en av ungdommene kaller det.  

Hardt rammet under pandemien

Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, som har store levekårsutfordringer, har vært hardt rammet av pandemien i seg selv, men også av konsekvensene under nedstengningen. Redd Barna er bekymret for at barn og ungdoms mulighet til å delta på skole og fritidstilbud er blitt forverret.  

– Det er viktig at norske myndigheter øker innsatsen her på Grorud og i andre områder sånn at man unngår at konsekvensene av nedstengningen blir langvarige, sier Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram. 

Leder av Redd Barnas Norgesprogram iført rød Redd Barna t-skjorte er på besøk hos ungdommer i Groruddalen
Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram

Ungdommene forteller om en følelse av usikkerhet og frykt for å bli tillagt skylden for smitteøkning. De snakker om et nyhetsbilde der trangboddhet og smittespredning i ulike etniske miljøer føles som et angrep på dem selv og deres hudfarge.  

Men ungdommene forteller også om en kamp for å være stolt av hjemstedet sitt under pandemien, og en følelse av avmakt.  

«Man kan bli flau av hvor man er fra, eller tenke: Når du har så lave forventninger til meg, kan jeg like godt gjøre noe galt. Eller man kan tenke at man må overbevise med fakta»  

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.