Krev fritidsklubb for alle 6

Krev fritidsklubb
I ALLE KOMMUNER!


Fritidsklubber trues av nedleggelse eller budsjettkutt igjen og igjen. Nesten 70 kommuner mangler en fritidsklubb. Fritidsklubber forebygger utenforskap og er viktige sikkerhetsnett i barn og ungdommers liv.

Bli med og krev lovfestet rett til fritidsklubb for alle barn!

2 558

2 558 krever at alle barn og ungdom skal ha en fritidsklubb

La oss vise at det er minst 3000 som står opp for barnas fritid!

Fritidsklubber må prioriteres!

Alle barn og ungdom burde ha et trygt sted i sitt nærmiljø der de kan være sammen med jevnaldrende. Både barnekonvensjonens artikkel 31, og norsk lov sier at barn og unge har rett til lek og fritid, men ofte blir fritidsklubbene glemt.

Én av fem kommuner i Norge mangler en fritidsklubb, og hvert år trues mange klubber med nedleggelse fordi de ikke prioriteres av lokalpolitikere. Det blir tilfeldig om barn og ungdom har et sted å være.

Ved en lovfesting kan ikke fritidsklubben prioriteres bort.

Fritidsklubber må lovfestes

I dag er det opp til den enkelte kommune å bestemme om de vil satse på fritidsklubber eller ikke. Når kommunen har lite penger, kan fritidsklubben legges ned.

Ved å lovfeste fritidsklubber må alle kommuner i Norge ha en fritidsklubb og dermed tilby barn og unge i kommunen et bra sted å være.

I dag eksisterer det ikke noe offentlig lovverk som regulerer tilbudet eller driften av klubber, og derfor avhenger kvaliteten av kommunens økonomi og prioriteringer. Barn og unges rett til en fritidsklubb må derfor innarbeides i kulturloven. Det er Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som har ansvaret for kulturpolitikken og kulturloven.

En slik lovfesting må definere retten til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet. I tillegg bør den fastslå barn og ungdoms rett til deltakelse og medvirkning. Møteplassene må være tilpasset alle barns funksjonsevne.

De siste 25 årene har det vært en nedgang i antall klubber i Norge, men ved en lovfesting kan ikke fritidsklubben prioriteres bort.

Fritidsklubber er viktig for barn og ungdom

På fritidsklubben er barn og unge sammen med venner, har det gøy, gjør lekser, spiller eller henger. Klubben er et sted hvor de kan prøve ut nye aktiviteter, utvikle ferdigheter og bli gode på noe. Mange barn og ungdommer forteller om at det er et sted der de møter trygge voksne. Fritidsklubben har også stor betydning for dem som ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter.

Barn og ungdom sier at fritidsklubben er viktig.

Når vi er på klubben, er det som å ha friminutt hele dagen.

At det er et sted å kunne være uten å måtte prestere. Bare å få være seg selv.

Nedgang i antall fritidsklubber

De siste 25 årene har det vært en nedgang i antall klubber i Norge og i underkant av halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen til fritidsklubber. I 69 kommuner finnes det ingen fritidsklubb i det hele tatt!

Dette skjer med underskriften din

Underskriftene overleveres til Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Forslaget krever en lovendring i kulturloven, og det er Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for barne- og ungdomskulturen, og Kulturloven.

Alle barn i Norge skal ha tilgang på en fritidsklubb!

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter

Underskriftskampanjen er startet av Redd Barna og Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

kampanjesiden kan du lese den nye Redd Barna rapporten «Et bra sted å være – slik barn og unge ser det» om betydningen av fritidsklubb Du finner også ressurser for å engasjere deg i kampanjen.