Lek og fritid
Fritidsklubber 1Er bordtennisbord står inne på en ungdsomsklubb.

lovfest retten til en fritidsklubb for alle barn

1 av 5 kommuner i Norge mangler en fritidsklubb. Redd Barna mener at dette må lovefestes for å sikre tilgjengeligheten for alle barn i Norge – uansett hvor de bor.

Barnekonvensjonens artikkel 31, og norsk lov, gir alle barn og unge rett til lek og fritid, men ofte fokuseres det på aktiviteter som for eksempel idrett, speider og dans. Fritidsklubbene blir glemt. 

Krev fritidsklubb for alle 6

Krev fritidsklubb i alle kommuner!

Bli med og krev lovfestet rett til fritidsklubb for alle barn.

Rapport «Fritidsklubbens betydning for barn og unge»:

68 av 356 kommuner mangler en fritidsklubb der barn og ungdom kan være, og kun halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen på fritidsklubber. I Redd Barnas nye rapport Et bra sted å være forteller barn og unge over hele landet hvor viktig fritidsklubben er, og hva som skal til for at klubben skal være et godt sted å være på fritiden.

Idé- og aktivitetshefte for ungdom

Tilhørende rapporten utvikles det også et idé- og aktivitetshefte, som er rettet mot ungdom og som gir informasjon og oppskrifter på hvordan de selv kan bidra til å lage gode møteplasser, gjøre fritidsklubben kjent i lokalsamfunnet, og få politikere til å forstå hvor viktig fritidsklubben er.

Dette hefte lanseres snart, og vil bli tilgjengelig her på siden.

Markant nedgang de siste 10 årene

Det har blitt stadig færre norske fritidsklubber de siste 10 årene, med en nedgang på 15 prosent, fra 735 klubber i 2010 til 625 fritidsklubber i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fritidsklubben er viktig i et ungt liv, og for mange barn som kanskje ikke helt passer i idretten eller faller utenfor andre fritidstilbud, er klubben essensiell.

Monica Sydgård, Leder for Redd Barnas Norgesprogram

Barns rettigheter

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv.
Artikkel 31

Sammen med landsforeningen for fritidsklubber, Ungdom og Fritid, mener Redd Barna at tilbudet nå bør lovfestes av regjeringen.

– I 2020 ble halvparten av klubbene enten foreslått kuttet i eller truet med nedleggelse. Ved å lovfeste at kommunene må ha å ha fritidsklubb, kan vi unngå å høre om fritidsklubber som må kjempe for sin eksistens hver gang kommunebudsjettene skal vedtas, sier generalsekretær André Ruud i Ungdom og Fritid.

Forslaget krever en lovendring i kulturloven, og det er Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for politikken og forvaltningen av feltet.

– Ved en lovfesting kan ikke fritidsklubben prioriteres bort. Redd Barna krever at norske myndigheter nå gir alle barn og ungdommer en rett til et sted å være på fritiden, sier Monica Sydgård.

Aktuelle saker om barns rett til lek og fritid:

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene