Lek og fritid
Fritidsklubber 1 Er bordtennisbord står inne på en ungdsomsklubb.

lovfest retten til en fritidsklubb for alle barn

1 av 5 kommuner i Norge mangler en fritidsklubb. Redd Barna mener at dette må lovefestes for å sikre tilgjengeligheten for alle barn i Norge – uansett hvor de bor.

Barnekonvensjonens artikkel 31, og norsk lov, gir alle barn og unge rett til lek og fritid, men ofte fokuseres det på aktiviteter som for eksempel idrett, speider og dans. Fritidsklubbene blir glemt. 

Krev fritidsklubb for alle 6

Krev fritidsklubb i alle kommuner!

Bli med og krev lovfestet rett til fritidsklubb for alle barn.

Markant nedgang de siste 10 årene

Det har blitt stadig færre norske fritidsklubber de siste 10 årene, med en nedgang på 15 prosent, fra 735 klubber i 2010 til 625 fritidsklubber i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fritidsklubben er viktig i et ungt liv, og for mange barn som kanskje ikke helt passer i idretten eller faller utenfor andre fritidstilbud, er klubben essensiell.

Monica Sydgård, Leder for Redd Barnas Norgesprogram

Barns rettigheter

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv.
Artikkel 31

Sammen med landsforeningen for fritidsklubber, Ungdom og Fritid, mener Redd Barna at tilbudet nå bør lovfestes av regjeringen.

– I 2020 ble halvparten av klubbene enten foreslått kuttet i eller truet med nedleggelse. Ved å lovfeste at kommunene må ha fritidsklubb, kan vi unngå å høre om fritidsklubber som må kjempe for sin eksistens hver gang kommunebudsjettene skal vedtas, sier generalsekretær André Ruud i Ungdom og Fritid.

Forslaget krever en lovendring i kulturloven, og det er Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for politikken og forvaltningen av feltet.

– Ved en lovfesting kan ikke fritidsklubben prioriteres bort. Redd Barna krever at norske myndigheter nå gir alle barn og ungdommer en rett til et sted å være på fritiden, sier Monica Sydgård.

Rapport om fritidsklubbens betydning for barn og unge

68 av 356 kommuner mangler en fritidsklubb der barn og ungdom kan være, og kun halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen på fritidsklubber.

I Redd Barnas nye rapport Et bra sted å være – slik barn og unge ser det forteller barn og unge over hele landet hvor viktig fritidsklubben er, og hva som skal til for at klubben skal være et godt sted å være på fritiden.

«Jeg forstod ikke før jeg ble voksen, hva fritidsklubben har betydd for meg.»

I denne filmen møter du tre personer på tre ulike steder i Norge som forteller om sin fritidsklubb – hva slags sted klubben var da de vokste opp, og hva klubben har betydd for hvem de er i dag. Emilie Christensen fra bandet No.4 forteller om hva klubben var for henne, og du får høre om hvordan fritidsklubben har inspirert yrkesveier og valg i livet.

Idé- og aktivitetshefte for ungdom om klubb

Hvordan kan ungdom selv gjøre fritidsklubben sin bedre? Det er det idé- og aktivitetsheftet skal være et verktøy for å få til.

I heftet er det oppskrifter på hvordan få flere til å snakke om og bruke klubben, hvordan gjøre klubben mer kjent i lokalsamfunnet, og hvordan man kan si ifra til de som bestemmer over fritidsklubben om hva som må bli bedre. Enten man vil arrangere åpne dager på klubben, invitere inn politikere til et møte, skrive leserinnlegg, eller lage en protest, så finner ungdommer tips og råd om hvordan de kan gjennomføre dette.

Heftet kan lastes ned her.

Til deg som er ungdom, print ut heftet og ta det med på neste klubbrådsmøte, en klubbkveld, et møte i ungdomsrådet, på et elevrådsmøte, eller bare bla gjennom det selv. Bruk oppskriftene som inspirasjon til hva man du gjøre på din klubb. Lykke til!

Under her finner du dokumenter og lenker til maler og eksempler som nevnes i heftet. Du finner også svar på ulike spørsmål om klubb:

Har du ikke klubb? UngHus sine nettsider kan du finne mange ressurser om hvordan få til en bra møteplass for barn og unge der du bor. Siden er ment for voksne, men kan også brukes av ungdom.

Har du en klubb, men ikke et styre eller et råd som er valgt av de som bruker klubben? For å passe på at alle som ønsker å bruke klubben får sagt det de mener om hvordan klubben burde være, er det lurt å ha et styre eller råd.  Les mer i Medvirkningshåndboka (s.48) for å finne ut hvordan du kan få det til på din klubb.

Trenger klubben penger til aktiviteter? Det er ikke bare kommunen som kan gi penger til klubben. Sjekk ut Ungdom og Fritids frifond-ordning eller andre støtteordninger for å se mer om hvordan dere kan få mulighet til å gjennomføre deres drømme-aktiviteter.

Hvordan kan man passe på at alle har mulighet til å bruke klubben? Uansett om man er hørselshemmet, sitter i rullestol, har foreldre som ikke kan norsk, kommer fra en familie som ikke har så mye penger, eller bor langt unna, bør man kunne delta på fritidsklubben. Ved å gjennomføre en AlleMed-workshop kan dere kartlegge hva som må bli bedre, og hvordan dere får det til. Les mer her.

Det finnes flere måter å finne ut hva alle ungdommene der du bor mener om fritidstilbudet og hvordan det kan bli bedre. Du kan gjennomføre en spørreundersøkelse, eller du kan arrangere et «folkemøte» for ungdom. Har du bevis på at du vet hva mange barn og unge mener i kommunen, er det større sjanse for at politikerne der du bor lytter til hva dere ønsker dere.

  • Her kan du lese mer om hvordan du kan lage en spørreundersøkelse. Du kan samarbeide med skolene om å sende ut undersøkelsen til elevene. Oppskriften er skrevet til voksne, men dere bruker de delene av oppskriften dere synes er nyttig.
  • Her kan du lese mer om hvordan du kan samle ønskene til mange ungdommer på et «folkemøte». Også denne siden er skrevet til voksne, men bruk den informasjonen du synes er nyttig.
  • Her kan du se hvordan du som er en del av et ungdomsråd kan arrangere en ungdomspolitisk dag.

Bli med og kjemp for retten til fritidsklubb!

Vil du engasjere deg for barn og unges rett til fritidsklubb? Jo flere vi er som sier ifra og krever møteplasser i alle kommuner, jo større kraft får kravet vårt.

Del og spre underskriftskampanjen – få med så mange som mulig til å signere!

Ta i bruk delebilder i kampanjen og spre underskriftskampanjen i sosiale medier. Del på Facebook her fra dette albumet eller last ned bildene og del i sosiale medier.

Aktuelle saker om barns rett til lek og fritid:

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.