Barn med funksjonsnedsettelser. Diskriminering vs. inkludering – i skolen, fritida og kommunen

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas barnerettighetsfrokost og rapportlansering 3.mai 2023 om barn med funksjonsnedsettelser. Diskriminering vs. inkludering – i skolen, fritida og kommunen, og last ned den nye rapporten.

En jente sitter lent mot et klatrestativ i en skolegård med rød genser og olabukse. Hun ser rett i kamera.

Live-stream opptak

Se opptak av live-stream fra barnerettighetsfrokosten her:

I Redd Barnas nye rapport har vi snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, foreldre, og lærere, om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilpasset.

Hva gjør det med et barn eller ungdom når du holdes utenfor og ikke får delta på skoleturen, eller må være på styrkerommet alene mens resten av klassen har kroppsøving? Hva trengs for at alle elever skal inkluderes i aktivitetene? Dette får du høre mer om i rapporten.

«Jeg hadde ikke gym før jeg begynte på ungdomsskolen. Det var først da jeg ble sett og inkludert i timen. Da fikk jeg en gymlærer som engasjerte seg». – Ung voksen med funksjonsnedsettelse

Takk til Bufdir for støtte til dette prosjektet og rapporten.

Under barnerettighetsfrokosten presenteres også funn fra en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag for Redd Barna. Dette er en større spørreundersøkelse gjennomført med norske kommuner, om hvordan kunnskap blant ansatte og organisering internt i kommunen er avgjørende for om barn med funksjonsnedsettelser får delta i fritidsaktiviteter og innfridd sin rett til lek og fritid. Du ser presentasjon av denne i opptak av live-stream. Takk til Stiftelsen Dam for støtte til det pågående prosjektet som undersøkelsen er en del av.

PROGRAM:

 • Velkommen ved Redd Barna og Mia Larsen Sveberg, 1.nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom
 • Ulikheter i organisering og kompetanse i kommunene – hva betyr det for barn med funksjonsnedsettelser sin hverdag og inkludering? Presentasjon av hovedfunn i undersøkelsen gjennomført av Ipsos på vegne av Redd Barna. Karin Hamre Gram, Research Manager, Ipsos, presenterer funnene.
 • Presentasjon av Redd Barnas nye rapport Du kan heller gå tur med mattelæreren. Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelser, ved Christine Rackwitz, seniorrådgiver i Redd Barna
 • Filmvisning av kortfilmen «Skidagen» regissert av regissør Mari Storstein. Se filmen her.
 • Kroppsøving – et fag for livslang bevegelsesglede eller en kjip bekreftelse på å være annerledes? Du hører fra: 
  • Sofie Jansen, leder for CP foreningens ungdomsnettverk
  • Berit Gjessing, leder re/hab barn og ungdom, Beitostølen Helsesportsenter
  • Runa Korshavn, universitetslektor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forsker på kroppsøvingsfagets posisjon og utvikling i skole, og kompetanseutvikling innenfor fagområdet.
  • Jesper Saltvik Pedersen, Stiftelsen VI
  • Samtalen ledes av Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna
 • Foreldrenes perspektiv på deltagelse for barn med funksjonsnedsettelser i aktiviteter i skolen: Hvorfor blir mitt barn tatt ut? Og hva er konsekvensene? Annette Jensen, leder, Handikappede Barns Foreldreforening
 • Hva må gjøres for at alle barn og unge inkluderes? Tanker fra ressursgruppa til Redd Barnas prosjekt Du kan heller gå med mattelæreren, ved Guro Helene Sørdalen fra Norges Handikapforbunds Ungdom
 • Hvordan sikre reell inkludering i aktiviteter i skolen og fritiden for ALLE barn? Du hører fra: 
  • Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
  • Maren Hagen Fuglesang, rådgiver arbeid og utdanning, Unge Funksjonshemmede
  • Bettina Lindgren, styreleder, Løvemammaene
  • Samtalen ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna
 • Lansering av Redd Barnas nye film om fritid uten fordommer for alle barn og unge

Se filmen her:

Du finner den nye rapporten, tidligere rapporter, filmer og undervisningsopplegg knyttet til funksjonsmangfold og inkludering, og retten til lek og fritid på Redd Barnas nettsider her.

//

Har du spørsmål om arrangementet, rapporten eller Redd Barnas arbeid knyttet til barn med funksjonsnedsettelser? Ta gjerne kontakt! Send epost til Marianne Skogen, kampanjerådgiver i Redd Barna, [email protected]