Barn i Norge
En jente sitter i rosa jakke og hvite bukser ved en fotballbane med ryggen til. Hun ser bort på andre barn og unge som spiller fotball. Krev en fritid uten fordommer for barn med nedsatt funksjonsevne 19

Fritid for ALLE – uten fordommer

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid. Likevel får ikke alle barn i Norge delta på fritidsaktiviteter. De møter på synlige og usynlige barrierer.

Derfor har Redd Barna kampanjen #FritidUtenFordommer om hvordan fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med nedsatt funksjonsevne ute fra fellesskap på fritiden, og hva vi alle kan gjøre for å endre dette.

Historier fra virkeligheten om fordommer

Dette er tre filmer basert på sanne historier fra ungdommer med funksjonsnedsettelser om å bli møtt med undervurdering og fordommer, og å ikke bli spurt om hva de selv ønsker. Filmene er laget av den prisbelønte filmregissøren Mari Storstein.

SE FILMEN OM SKOLEBALLET

Se synstolket versjon av filmen her.

Rapport «Fritid for alle – uten fordommer»:

«Dette passer ikke for sånne som deg»

Vi snakket med 30 barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser, og felles for alle er fordommer de har opplevd fra voksne. Disse fordommene gjør at de skammer seg, at de føler seg i veien, og at de føler at de ikke passer inn. Historiene barn og unge forteller er samlet i Redd Barnas rapport «Fritid for alle – uten fordommer».

«Hvis man stiller lavere forventninger til et barn på grunn av sin funksjonsnedsettelse, så er det veldig sterk diskriminering egentlig.» – ungdom

Barna og ungdommene forteller at de opplever at voksne undervurderer dem, snakker babyspråk til dem, lager egne opplegg for dem når det er aktivitetsdager og tar dem ut av gymtimene i skolen. Når de ønsker å delta på aktiviteter, får de høre at dette passer ikke for «sånne som deg». Det som går igjen er at voksne tar avgjørelser uten å snakke med barna selv.

Barns rettigheter

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv.
Artikkel 31

De etterlyser at vi voksne, enten vi er foreldre, lærere, trenere, politikere eller ansatt i en kommune, i mediene eller i frivilligheten, tar et oppgjør med våre egne fordommer, og øker vår kompetanse og bevissthet knyttet til hvordan vi skal sikre at fritiden er tilpasset alle barn.

I rapporten finner du 5 tips til hvordan din kommune kan sikre barn og unges rett til lek og fritid. Last ned tipsene her.

Hør Martine Eliasson fra Norges Handikapforbund og prosjektleder for Redd Barnas rapport «Fritid for alle – uten fordommer»:

Webinarer: Se opptak fra lanseringsarrangementet til rapporten fra Trondheim 3.mai her. Se også debatt fra Kristiansand her og fra Arendal her i samarbeid med Norges Handikapforbund og Handikappede barns foreldreforening.

Se live-sending fra Det Norske Teateret 5.mai med filmregissør Mari Storstein, forfatter Bjørn Hatterud, politiker og aktivist Jørgen Foss, forfatter og journalist Jakob Semb Aasmundsen, Norges Handikapforbund, Norges Handikapforbunds Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom og flere.

Dette mener Redd Barna at politikerne må gjøre:

Barn med funksjonsnedsettelser skal ikke diskrimineres på fritiden. Her er hva vi mener at politikerne må gjøre for å sikre dette.

  • Styrket lovverk: FNs konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) må inkorporeres i menneskerettighetsloven.
  • Økt kunnskap og kompetanse: Det må utvikles en langsiktig nasjonal plan for hvordan sikre kunnskap og lokal kompetanseutvikling om barn med nedsatt funksjonsevne og inkludering på fritidsarenaen. En slik plan bør både inkludere utvikling av nettressurser og veiledere til støtte for lokalt opplæringsarbeid, og tilskuddsordning til kurs og videreutdanning for både ansatte og frivilligheten.
  • Medvirkning: Regjeringen må sette ned et Ungdomspanel som skal utrede hvordan sikre en Fritid uten fordommer. Barn og unges egne behov og interesser må kartlegges og det må igangsettes lokalmedvirkningsprosesser: Barn og unge må spørres, lyttes til og deres meninger må tas på alvor.
  • Øremerket finansiering: Midler må øremerkes til universell utforming slik at alle barn kan delta. Satsningen må gjenspeiles i budsjetter, både lokalt og nasjonalt.
  • Mangfold og representasjon: Det må utarbeides en handlingsplan for å sikre bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelse i norsk offentlighet. Det er viktig å vise et mangfold i samfunnet og barn trenger gode rollemodeller.
Lek og fritid 1

Underskriftskampanje: Krev en fritid uten fordommer

Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsaktiviteter. Nå krever vi at kultur- og likestillingsministeren sikrer alle barn en #fritidutenfordommer!

Lek og fritid

Undervisningsmateriell om ikke – diskriminering for 5.-10.trinn

Det Magiske Klasserommet – ikke diskriminering er et digitalt og interaktivt undervisningsmateriell som viser hvordan diskriminering og likestilling tar form i verden, på skolen, på fritida, på nett og i hjernen. Elevene får møte ungdommer fra Norge og fra ulike land i verden, blant annet mange barn med funksjonsnedsettelser. Man lærer om FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål, og får verktøy i hvordan barn kan bekjempe diskriminering. Materiellet er gratis, og nettstedet er universelt utformet.

Nyheter om lek og fritid

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene