Barn i Norge
En jente sitter i rosa jakke og hvite bukser ved en fotballbane med ryggen til. Hun ser bort på andre barn og unge som spiller fotball. Krev en fritid uten fordommer for barn med nedsatt funksjonsevne 19

Fritid for ALLE – uten fordommer

Barnekonvensjonen sier at barn har rett til lek og fritid. Likevel får ikke alle barn i Norge delta i aktiviteter i skolen og på fritiden. De møter på synlige og usynlige barrierer.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har delt sine fortellinger og erfaringer om inkludering vs. diskriminering når de ønsker å delta i fellesskapet i skolehverdagen og på fritidsaktiviteter. Hør deres råd om hva vi kan gjøre for at alle barn skal få innfridd sin rett til lek og fritid.

«Du kan heller gå tur med mattelæreren»

I Redd Barnas nye rapport «Du kan heller gå tur med mattelæreren» Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelser har vi snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, foreldre, og lærere, om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilpasset.

Hva gjør det med et barn eller ungdom når du holdes utenfor og ikke får delta på skoleturen, eller må være på styrkerommet alene mens resten av klassen har kroppsøving? Hva trengs for at alle elever skal inkluderes i aktivitetene?

«Jeg hadde ikke gym før jeg begynte på ungdomsskolen. Det var først da jeg ble sett og inkludert i timen. Da fikk jeg en gymlærer som engasjerte seg». – Ung voksen med funksjonsnedsettelse

I rapporten forteller ungdommene, unge voksne, lærerne og foreldrene om det de mener er utfordringer for inkludering. De deler også de gode eksemplene de har, og råd om hva som trengs. Til sist i rapporten kan du lese Redd Barnas anbefalinger til skoler, lærere og beslutningstakere om hva som må til for å skape en inkluderende praksis i skolen.

Ny undersøkelse med norske kommuner

Det er nå gjort en større spørreundersøkelse med norske kommuner, om hvordan kunnskap blant ansatte og organisering internt i kommunen er avgjørende for om barn med funksjonsnedsettelser får delta i fritidsaktiviteter og innfridd sin rett til lek og fritid. Det er IPSOS som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Redd Barna.

En inkluderende skole og fritid

Hvordan tror du det er å være 15 år og de voksne snakker babyspråk til deg? Hvordan tror du det kjennes å få høre at du er tapper, bare fordi du er på fritidsklubben med vennene dine, akkurat som alle andre?

Barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser opplever dette hver eneste dag. Det blir snakket om og ikke med dem, og over hodet på dem. Når barn stenges ute fører det til skam, ensomhet, utenforskap og en redsel for å være til bry.

Alle barn har rett til lek og fritid, og til å delta i fritidsaktiviteter. Du som møter barn i din hverdag, enten du er trener, lærer, korpsleder, politiker, forelder eller jobber i kommunen. Se deg rundt og spør deg selv – hvordan er det her hos oss? Får alle barn og unge delta? Hvis ikke, hva kan vi gjøre med det? Alle barn fortjener å ha en fritid – uten fordommer.

«Dette passer ikke for sånne som deg»

I 2021 lanserte Redd Barna en rapport der vi har snakket med 30 barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser, og felles for alle er fordommer de har opplevd fra voksne. Disse fordommene gjør at de skammer seg, at de føler seg i veien, og at de føler at de ikke passer inn. Historiene barn og unge forteller er samlet i Redd Barnas rapport «Fritid for alle – uten fordommer».

«Hvis man stiller lavere forventninger til et barn på grunn av sin funksjonsnedsettelse, så er det veldig sterk diskriminering egentlig.» – ungdom

Barna og ungdommene forteller at de opplever at voksne undervurderer dem, snakker babyspråk til dem, lager egne opplegg for dem når det er aktivitetsdager og tar dem ut av gymtimene i skolen. Når de ønsker å delta på aktiviteter, får de høre at dette passer ikke for «sånne som deg». Det som går igjen er at voksne tar avgjørelser uten å snakke med barna selv.

De etterlyser at vi voksne, enten vi er foreldre, lærere, trenere, politikere eller ansatt i en kommune, i mediene eller i frivilligheten, tar et oppgjør med våre egne fordommer, og øker vår kompetanse og bevissthet knyttet til hvordan vi skal sikre at fritiden er tilpasset alle barn.

Historier fra virkeligheten om diskriminering

Her ser du tre filmer basert på sanne historier fra ungdommer med funksjonsnedsettelser om å bli møtt med undervurdering og fordommer, og å ikke bli spurt om hva de selv ønsker. Filmene er laget av den prisbelønte filmregissøren Mari Storstein.

Den siste filmen er med Martine Eliasson fra Norges Handikapforbund som var prosjektleder for Redd Barnas rapport «Fritid for alle – uten fordommer». Hun forteller sin appell.

SE FILMEN OM SKOLEBALLET

Se synstolket versjon av filmen her.

Hør Martine Eliasson fra Norges Handikapforbund sin appell:

Dette mener Redd Barna at politikerne må gjøre:

Barn med funksjonsnedsettelser skal ikke diskrimineres på fritiden. Her er hva vi mener at politikerne må gjøre for å sikre dette.

  • Styrket lovverk: FNs konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) må inkorporeres i menneskerettighetsloven.
  • Økt kunnskap og kompetanse: Det må utvikles en langsiktig nasjonal plan for hvordan sikre kunnskap og lokal kompetanseutvikling om barn med nedsatt funksjonsevne og inkludering på fritidsarenaen. En slik plan bør både inkludere utvikling av nettressurser og veiledere til støtte for lokalt opplæringsarbeid, og tilskuddsordning til kurs og videreutdanning for både ansatte og frivilligheten.
  • Medvirkning: Regjeringen må sette ned et Ungdomspanel som skal utrede hvordan sikre en Fritid uten fordommer. Barn og unges egne behov og interesser må kartlegges og det må igangsettes lokalmedvirkningsprosesser: Barn og unge må spørres, lyttes til og deres meninger må tas på alvor.
  • Øremerket finansiering: Midler må øremerkes til universell utforming slik at alle barn kan delta. Satsningen må gjenspeiles i budsjetter, både lokalt og nasjonalt.
  • Mangfold og representasjon: Det må utarbeides en handlingsplan for å sikre bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelse i norsk offentlighet. Det er viktig å vise et mangfold i samfunnet og barn trenger gode rollemodeller.
Forside av undervisningsopplegg til Et hav av muligheter

Undervisningsmateriell om mangfold og funksjonsvariasjon

Her finner du ulike opplegg for elever og lærere om inkludering og funksjonsmangfold, som kan brukes for å samtale om inkludering, utenforskap, diskriminering og fordommer. Vi har undervisningsopplegg for 5-7.trinn, ungdomsskole og VGS. Det ene undervisningsopplegget hører til serien  Et hav av muligheter, produsert av NRK Super. De andre oppleggene er tilknyttet filmene «Skidagen» og «Dansetimen».

Lek og fritid 1

Underskriftskampanje: Krev en fritid uten fordommer

Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsaktiviteter. Nå krever vi at kultur- og likestillingsministeren sikrer alle barn en #fritidutenfordommer!

Nyheter om lek og fritid

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.