Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med nedsatt funksjonsevne ute fra fritidsaktiviteter

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for systematisk diskriminering på grunn av fordommer og mangel på kunnskap fra voksne, viser ny rapport fra Redd Barna. Dette gjør at de ekskluderes fra den viktige tiden – fritiden.

En gutt står ved en fotbbalbane med fotballdrakt. Han står på sidelinjen og ser på de andre spille fotball.
Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsaktiviteter.

– Alle de vi har snakket med forteller om ulike praktiske barrierer som hindrer de i å delta på aktiviteter med jevnaldrende. Men det som er mest graverende, er at samtlige av de vi har snakket med har møtt på fordommer fra voksne, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

I rapporten «Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser» har Redd Barna, i samarbeid med Norges Handikapforbund, snakket med ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelse om deres opplevelser av fritiden i barndommen. De forteller om fordommer fra voksne.

Ung voksen sier dette i Redd Barnas rapport: "Jeg har tidligere kjent på utenforskap, og å ikke ha forutsetninger til å delta på lik linje med andre hvor ting går for fort. Det gjorde at jeg følte meg som en byrde",

– Fordommer og manglende kunnskap fra voksne er de usynlige barrierene som stenger barna ute. Disse fordommene bidrar til skam, bekymring, ensomhet og utenforskap for barna som opplever dette. Ungdommene forteller oss om at de har kjent på utenforskap, sier Lange.

Hva forteller barn og unge med nedsatt funksjonsevne?

Sara vil begynne på dans, men kommunen mener at sykurs er bedre for «sånne som henne». På skoleballet, som Emma har gledet seg til, mener lærerne at det er best om hun sitter på lærerbordet og ikke med vennene sine.

På skidag ser Tobias klassekameratene dra av gårde med bussen; han må være igjen og mate ender med en lærer. Kristian er 16 år, likevel snakker korpslederen med foreldrene og ikke Kristian om hva som er best for ham. Og Fredrik, han får ofte applaus av de voksne – ikke fordi han mestrer noe vanskelig, men fordi de synes det er så fint at han faktisk kommer seg ut.

Dette er noen eksempler på historier om hva barn og unge med funksjonsnedsettelser forteller at de utsettes for når de vil delta på fritiden.

Sitat på snakkeboble fra en ung voksen i Redd Barnas rapport: "Jeg opplevde at det var mange som visste best, og at man sjelden ble spurt selv. At det alltid var noen som hadde en tanke om hva som var best for deg."

I Redd Barnas rapport forteller de videre om å bli snakket om og ikke med. De forteller om møter med trenere, lærere, instruktører eller rådgivere i kommunen som undervurderer de og tenker at de må ha et eget opplegg, istedenfor å få delta sammen med jevnaldrende.

Alle barn har rett på lek og fritid

Ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov har alle barn og unge rett til lek og fritid. Denne rettigheten tydeliggjøres gjennom mennesker med nedsatt funksjonsevne sin egen konvensjon, CRPD.

Forskningen er tydelig på at å delta i fritidsaktiviteter styrker barnets egenutvikling og selvfølelse og forebygger utenforskap, isolasjon og helserelaterte utfordringer. Konsekvensene av å bli stående utenfor i barndommen kan derfor være alvorlige, og de kan forfølge de unge videre inn i voksenlivet.

Sitat i en snakkeboble fra ung voksen i Redd Barnas rapport: "Som funksjonshemmet tenker man at man ikke skal ta så mye plass, ikke skal være så mye, ikke skal kreve så mye."

Barn med nedsatt funksjonsevne er mindre sammen med jevnaldrende enn andre barn. Dette gjelder både i såkalt uorganisert fritid hjemme med venner og i organiserte aktiviteter.

– Til tross for at vi vet hvor viktig det er for barn og unge å bli inkludert på fritiden, så godtar vi at barn med nedsatt funksjonsevne diskrimineres og blir ekskludert fra fritidsaktiviteter, sier Lange.

Fakt om barn med nedsatt funksjonsevne:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfatter flere ulike grupper, inkludert barn med synshemming, barn med bevegelseshemming, barn med hørselshemming, barn med utviklingshemming og barn med psykososiale funksjonsnedsettelser.
  • Flere med kroniske sykdommer kan også oppleve funksjonshemminger.
  • Felles for alle er at de møter fysiske, sosiale og holdningsmessige barrierer som kan gjøre det vanskelig for dem å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Kilde: Bufdir

Vis mer
Lukk

For å endre handling må vi endre holdninger

Sitat på en snakkeboble fra ungdom i Redd Barnas rapport: "Vi må snakke likestilling og at alt skal være tilrettelagt. Det må være mer åpenhet i samfunnet, og de som arrangerer fritidsaktiviteter må være mer imøtekommende."

Barn og unge etterlyser at voksne, enten vi er foreldre, lærere, trenere, politikere eller ansatt i en kommune, i mediene eller i frivilligheten, øker vår kompetanse og bevissthet knyttet til hvordan vi skal sikre at fritiden er tilpasset alle barns behov.

– For å sikre at alle barn får deltatt, er det behov for politisk vilje, prioriteringer og penger, men som denne rapporten tydelig viser, trenger vi også økt kunnskap og bevissthet, sier Birgitte Lange.

Redd Barna er opptatt at man også skal snakke med barn – det er de som vet hva som er utfordringene og de har ofte de aller beste løsningene. Så det er et sted å begynne. Snakke med barna og ikke tro at vi som voksne har svaret.

Hvorfor blir ikke barna og ungdommene spurt? Hva har du lyst til? Hva liker du å holde på med på fritiden? Hva er du god på?, sier Lange.

Krever et holdnings- og kunnskapsløft

VI KREVER EN FRITID UTEN FORDOMMER FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Skriv under og krev handling fra kulturministeren!

Redd Barna lanserer nå et krav til kultur og inkluderingsminister Abid Raja, der vi krever at han må sette i gang et holdnings- og kunnskapsarbeid som en gang for alle tar fordommer og mangel på kunnskap ved roten.

– Hver dag, hele året, diskrimineres barn og unge med funksjonsnedsettelser. Når barn med funksjonsnedsettelse stenges ute, lærer andre barn at det er greit at noen barn holdes utenfor. Slik fortsetter samfunnet å stenge folk ute. Dette må endres, og det må gjøres nå, understreker Birgitte Lange.

Mer om kampanjen #FritidUtenFordommer her.

Relaterte saker