«Dette passer ikke for sånne som deg»

Redd Barnas nye bok «Dette passer ikke for sånne som deg» Fortellinger om fritid, forskjellsbehandling og funksjonsnedsettelse handler om diskriminering av barn og unge med funksjonsnedsettelser på fritiden.

Boken er en samling av tekster fra mennesker som brenner for et mangfoldig samfunn og ikke-diskriminering.  Bakgrunnen for boka er en spørreundersøkelse gjennomført i flere kommuner i Norge.

Mange barn og unge med funksjonsnedsettelser møter fysiske, sosiale og holdningsmessige barrierer som kan gjøre det vanskelig for dem å delta i samfunnet. Dette kan være hindringer som står i veien for å delta i skolen, på fritidsaktiviteter, i lokalsamfunnet eller å si sin mening i saker som angår dem.

Redd Barna er bekymret for at postnummeret avgjør fritiden og livet til barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, og at det er store forskjeller blant kommuner i Norge.

Med denne boken ønsker vi å øke kunnskap, bryte ned fordommer og bidra til handling.

Se opptak fra lanseringen av boka på Vega Scene i Oslo 22.mai 2024:

Gode grunner til å bli medlem

«Fordi alle barn har betydning uavhengig av kjønn, bakgrunn og livssituasjon.»

— Jackie

«Jeg er medlem fordi denne organisasjonen tar seg tid til å skape positive opplevelser, berike barns liv og hjelpe deres fremtid.»

— Kellie

«Fordi Redd Barna vil at alle barn skal ha det bra, uansett hvor de hører hjemme. Det er også noe jeg kan stå inne for med hele meg.»

— Trine

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.