Filmer om fordommer

Redd Barna lanserer tre kortfilmer laget av den prisbelønte filmregissøren Mari Storstein. Felles for filmene er at de handler om hvordan fordommer og manglende kunnskap fra voksne stenger barn og unge med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsarenaer.

To tennåringsgutter sitter ute i skolegården og snakker sammen og gir hverandre high five.
De to kompisene snakker om hvilke skiløyper de skal kjøre i filmen «Skidagen», spilt av skuespiller Christian Reyes Løvdal og Sjur Vatne Brean. Foto: Redd Barna / Eivind NItter

Som en del av en Redd Barnas kampanje #FritidUtenFordommer har filmregissør Mari Storstein laget tre filmer basert på ekte historier om hvordan barn og unge med nedsatt funksjonsevne ikke får delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

En rekke kjente skuespillere har stilt opp i prosjektet, deriblant Anders Baasmo, Sjur Vatne Brean, Ingar Helge Gimle, Halvard Holmen og Laila Goody.

Sanne historier om utenforskap

De tre filmene «Dansetimen», «Skidagen» og «Skoleballet» er alle basert på ekte historier Redd Barna har fått høre fra ungdommer med funksjonsnedsettelse. Og disse historiene er ikke de eneste.

Barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne Redd Barna har snakket med forteller at de blir møtt med lave forventninger fra voksne når de ønsker å delta på fritiden. De forteller om voksne som tenker at de trenger et «eget opplegg», eller at det er best om de er sammen med andre «som er som dem». Barna og ungdommene blir sjelden spurt om hva de selv ønsker. I stedet blir de tatt ut av fellesskapet og får ikke være sammen med vennene sine.  

Nærbilde av filmregissør Mari Storstein
Filmregissør Mari Storstein har laget de nye filmene til Redd Barnas kampanje. Foto: Tomas Myklebost

– Som filmskaper hører jeg daglig historier om diskriminering, og noe av det som provoserer meg mest er når urettferdigheten rammer barn. Jeg tror ikke folk vet dette, men i Norge diskrimineres barn og unge hver eneste dag. Barn med funksjonsnedsettelser får høre helt fra de er små at at de skal gjøre seg selv mindre, drømme mindre, forvente mindre av seg selv og av livet, sier Mari Storstein.

En gutt sitter i rullestol på en strand og holder en pose med brøbiter. Han er sammen med en voksen. Gutten spilles av skuespiller Sjur Vatne Brean og den voksne er Ingar Helge Gimle.
Gutten i filmen «Skidagen» vil være sammen med klassekameratene på skidag, men skolen har funnet ut at det er bedre om han får et «eget opplegg». Foto: Redd Barna / Eivind Nitter.

Viktig kunnskap om fritid

Sammen med filmene lanserer Redd Barna den nye rapporten «Fritid for ALLE – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser».

Rapporten er basert på samtaler med 30 barn, unge og unge voksne, og samtlige kan fortelle graverende historier om hvordan det å bli møtt med fordommer og manglende kunnskap har stengt de ute fra fritidsarenaen. Filmene og rapporten er en del av Redd Barnas nasjonale kampanje for retten til lek og fritid hvor #FritidUtenFordommer er fokus nå i 2021.

– Med disse filmene og kampanjen ønsker vi å ta et oppgjør med fordommene. Vi ønsker å bevisstgjøre voksne og beslutningstakere om hva slags fordommer barn og unge møter på i fritiden, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, holder en plakat der det står Alle Barn og unge har rett til lek og fritid.
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna. Foto: Redd Barna / Marianne Skogen

– Et grep i kampanjen er å synliggjøre fordommene gjennom historier. På den måten håper vi at alle får opp øynene for den diskrimineringen barn og unge med funksjonsnedsettelser utsettes for, fortsetter Lange.

Filmene og rapporten er ment som en drahjelp til inkludering for alle som møter barn og unge i sin hverdag, enten hjemme, på skolen eller på fritiden. Dette er viktig kunnskap for både lokalpolitikere og ansatte i kommuner som har det overordnete ansvaret for å skape en meningsfull fritid for alle barn.

«Dansetimen» er den første filmen her som lanseres, se den her. De to andre filmene vil lanseres de neste dagene.

Du kan se synstolket versjon av filmen her.

Lek og fritid er en rettighet

Både Barnekonvensjonen og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter kommune og stat til å sikre tilgang til lek og fritid for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Barn og unge har rett til å vite om, komme til og delta på en aktivitet de trives med og oppleve at de er likeverdige deltakere.

Når barn forteller, må vi lytte

VI KREVER EN FRITID UTEN FORDOMMER FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Skriv under og krev handling fra kulturministeren!

Redd Barna håper at du som ser filmene vil bidra til å gjøre en innsats for å skape endring, slik at alle barn og unge kan delta på fritidsarenaen – uansett hvem de er og hvilken funksjonsevne de har. Og at du vil dele filmene videre i sosiale medier slik at flere får se dem.

Bli med i Redd Barnas kampanje for retten til lek og fritid, og for en #FritidUtenFordommer. Skriv under på brev til kultur- og likestillingsminister Abid Raja og kreve at han sikrer at alle barn får delta.

Mer om kampanjen #FritidUtenFordommer her.

Relaterte saker