Foreldretips
Ei jente i rosa t-skjorte står med et regnebueflagg i hånda og smiler. Ei jente i rosa t-skjorte står med et regnebueflagg i hånda og smiler.

Slik snakker du med barn om LHBTI

Pride er en god anledning til å ta praten om seksuell orientering, identitet og kjønnsuttrykk med barn. Mange barn er nysgjerrige på hvorfor vi feirer eller hva LHBTI betyr.

Det er viktig å snakke med barn om kjønn, seksualitet og mangfold for å gi barn et språk til å forstå seg selv og andre med. Barn kan ha en seksuell orientering eller kjønnsidentitet som bryter med samfunnsnormen, og noen barn identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, trans, intersex (LHBTI), skeive eller noe annet.

Her er Redd Barnas 5 råd:

  1. Vær åpen

Ved å snakke åpent om barn og voksne som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, holder vi døra åpen for de viktige samtalene eller spørsmålene barn har om identitet – både sin egen og andres. For FNs barnekonvensjon sier at alle barn er like mye verdt, har de samme rettighetene og skal beskyttes fra enhver form for diskriminering. Alle barn må kunne være seg selv og bli respektert og inkludert.

  1. Vær en trygg voksen

Vær den trygge voksne som gir rom for refleksjon eller lytter til barns spørsmål om seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hvis et barn ønsker å dele mer om seg selv, så kan du for eksempel starte med å si: «Så fint at du deler viktige ting om deg selv, og takk for at du velger å snakke med meg om det! Hva er det du trenger fra meg?»

  1. Bruk et inkluderende språk

Bruk et inkluderende språk når du snakker til og om noen, også barn, for å vise at de kan være seg selv rundt deg. Du kan for eksempel bruke «han eller hun» eller «hen» når du snakker om noen du ikke kjenner eller vil anta kjønnet på, eller bruke «de av oss» i stedet for «de». Pass på at du ikke antar eller gjetter hvilken seksuell orientering eller kjønnsidentitet noen har.

  1. Ha nulltoleranse for skjellsord

Ha nulltoleranse for bruk av «homo», «lesbe», «transe» og lignende som skjellsord hjemme eller på skolen. Ta en prat med barna hvis slike ord brukes i en negativ kontekst, og forklar hvorfor andre kan bli såret eller føle seg utelatt. Ord kan såre, og det kan medføre at barn og unge bruker lengre tid på å være åpne om hvem man er.

  1. La barna bruke den tiden de trenger

Dersom du tror at noen rundt deg er LHBTI, er det viktig å la dem fortelle deg om det i sitt eget tempo. Selv om det er godt ment, kan det være ubehagelig for barn, unge og andre å oppleve et press for å dele personlige ting om seg selv. Fokusér heller alltid på å ha et inkluderende og kjønnsnøytralt språk, og la barnet få kunnskap om mangfold.