Oljefondet
ut av
våpenindustrien

JEG VIL IKKE TJENE PENGER PÅ VÅPEN SOM DREPER BARN OG SIVILE, OG BER OLJEFONDET TREKKE SEG UT AV VÅPENINDUSTRIEN.


Tusen takk,

Din støtte er viktig! 

La din stemme mangedobles. Del underskriftskampanjen videre.

Oljefondet eier aksjer i selskaper som produserer våpen som blir brukt i krigføring i Jemen. Gjentatte ganger har barn og sivile blitt drept med våpen som vi tjener penger på. Vi vil ikke bygge vår pensjon på virksomhet som tar barns liv.

9552

Så langt har 9552 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 15 000?

Hva skjer med under­skriften min?

Underskriftene vil bli levert til Finanskomiteen på Stortinget, og vil være et viktig bidrag til å nå målet om at Oljefondet skal trekke seg ut av våpenindustrien.

Dette oppropet er en del av den globale bevegelsen for å stoppe krig mot barn.

 

 

Hvem står bak kampanjen?

 

Det er Redd Barna, Framtiden i våre hender, Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp som står bak kampanjen.

BAKGRUNN

Krigføringene i verden har endret seg. Stadig flere kriger blir utkjempet ikke på slagmarken mellom soldater, men i områder hvor folk bor.

Bomber slippes over nabolag, skoler og sykehus. Dette koster tusenvis av menneskeliv hvert år. Samtidig tjener våpenindustrien godt når kriger raser, og det er en lønnsom industri å investere i.

En av de verste krigene i verden i dag utkjempes i Jemen. Sivilbefolkningen er ikke bare tilfeldige ofre men mål i krigføringen, og alle parter i krigen beskyldes for krigsforbrytelser.

Ifølge VG har Oljefondet investert 4,2 milliarder kroner i Raytheon, som lager bomber brukt til å drepe sivile i Jemen. Det er dokumentert at en av bombene fra Raytheon ble brukt av Saudi-koalisjonen i et angrep på en begravelse i fjor. 140 mennesker mistet livet i angrepet som var en såkalt «dobbeltbombing»; Saudi-koalisjonen bombet først begravelsesfølget, og så kom de tilbake etter 15 minutter og bombet en gang til, mens menneskene forsøkte å redde de skadde og flykte fra stedet. FNs ekspertpanels konklusjon var klokkeklar: dette angrepet er klart i strid med krigens regler.

En gjennomgang Redd Barna har gjort viser at Oljefondet er investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper. Til sammen utgjør investeringene omkring 55 milliarder kroner og er fordelt på 42 selskaper. Flere av selskapene har link til krigen i Jemen.

Hver og en av oss eier en del av Oljefondet. Det vil si at du og jeg eier minst 10 000 kr i våpenselskaper hver. Det er våre pensjonspenger som investeres i selskaper som lager våpen som dreper barn og sivile. Det er ikke greit, og vi må forsikre oss om at ikke slike investeringer skjer i framtiden.

Stortinget må trekke Oljefondet ut av våpenindustrien NÅ!

Få flere til å kreve at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien.

Del kampanjen!