Nærbilde av ei jente som har bandasje over det ene øyet

AVSLUTTEt: Barn skal
ikke drepes

av norsk krigs­materiell

Barn skal ikke drepes, heller ikke i krig. Krev at de som har makt i Norge gir oss en garanti for at norsk militært materiell ikke bidrar til eller brukes til å drepe barn.
 
Sammen kan vi kreve en garanti for at norsk krigsmateriell ikke dreper barn i krig! 

160

160 har signert kravet

Hjelp oss å nå 200. Del oppropet!

Avdekket for dårlig kontroll 

I dag er det ikke god nok kontroll på norsk utstyr til våpen og militært materiell som selges til andre land. Utenriksdepartementet gjør ikke gode nok analyser av landene vi eksporterer til, og har ikke god nok kontroll på hvor norsk våpenmateriell ender opp. Nå har Riksrevisjonen kritisert eksportkontrollen, og Stortinget skal behandle saken. 

Riksrevisjonen bekreftet det vi i sivilsamfunnet har sagt lenge:

 • Norsk våpeneksportkontroll fører til risikabel og uansvarlig eksport 
 • Landvurderingene er for dårlige: Vurderinger av mottagerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte  
 • Kontrollen har vært for slapp, og det har gitt et stort spillerom til uærlige aktører, også fra norsk side. 

Nå må politikerne skjerpe regelverket, slik at vi får en garanti for at norsk krigsmateriell ikke eksporteres til land som deltar i krig og bidrar til drap på barn og sivile.  

Hvorfor vi ber om en garanti 

For å kunne gi det norske folk en garanti om at vi har god kontroll på norsk våpeneksport må myndighetene gå gjennom både regelverket og praksisen. Vi må være helt sikre på at det gjøre gode nok vurderinger av situasjonen i landene vi eksporterer til, og kontrollen av eksporterte varer må strammes inn.  

Med en garanti mener vi at smutthullene i regelverket må tettes:  

 • UD må gjøre en grundigere risikovurderinger  
 • Norske myndigheter må få bedre kontroll med det norske bedrifter eksporterer 
 • Norske myndigheter må ta vekk det kunstige skillet mellom «våpen og ammunisjon» og «andre militære varer»  
 • UD må reagere raskere når situasjonen i et land endrer seg, for eksempel at landet deltar i en krig i et annet land  
 • Norge må kreve en garanti fra land i NATO og Norges allierte at de ikke skal selge våpnene videre til en tredjepart 

Det vi krever er at Stortinget:  

 • Setter ned et utvalg som foretar en helhetlig gjennomgang av norsk eksportregelverk og eksportkontroll
 • Stanser salg av alt krigsmateriell som eksporteres til land som deltar i krig
 • Granske all tidligere eksport som er gjort til de krigende partene i Jemen

For dårlig kontroll av våpensalg 

 
I seks år har Redd Barna og andre organisasjoner kjempet for å rette opp i svakhetene i norsk våpeneksport. Vi har møtt hard motstand fra departementet, politikere, fagforeninger og industrien når vi har løftet bekymringer rundt kontrollen av norsk våpeneksport. Vi har stilt spørsmål om både regelverk og praksis, men fått til svar at kontrollen har vært god.  

Redd Barna og Changemaker har lenge vært bekymret for at kontrollen av norsk våpeneksport var for dårlig, og at vi risikerte å eksportere til land som brøt humanitærretten. I 2020 kom vi med rapporten «Våpeneksport og krigen i Jemen. Utilstrekkelige risikovurderinger og svakheter i norsk eksportregelverk» der vi slår fast at det er en klar og tydelig risiko for at norsk ammunisjon, solgt til Emiratene, kan brukes i Jemen.   

Hva har myndighetene gjort til nå?  

 • Norge har aldri eksportert ikke A-materiell (våpen og ammunisjon) til Saudi-Arabia og i 2018 stoppet all eksport av varer til Saudi-Arabia. 
 • Norge har eksportert A-materiell til Emiratene, men det ble stoppet i 2017. Salg av B-materiell (militært materiell) fortsatte til tross for landets direkte rolle i krigen. 
 • Norge har eksportert A- og B-materiell til Kuwait.  

Stortinget, som tidligere har stemt ned alle forslag om et strengere eksportregelverk, må se at vi er mange som er enige med de Riksrevisjonen sier og at dette er for dårlig. Vi vil fortsette å kjempe for et strengere eksportregelverk for norsk våpenindustri. Vi gir oss ikke før vi har garantier for at norsk militærutstyr ikke brukes i brutale kriger som Jemen. 

Dette skjer med underskriften din 

Underskriftene vil overleveres Dag Terje Andersen (Ap) som er leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det er denne komiteen som skal behandle rapporten fra Riksrevisjonen, og er det de som i første omgang har makten til å innfri vårt krav.  

Krev at Norge endrer regelverket så eksport av norsk krigsmateriell aldri brukes til å drepe barn eller sivile. 

Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår!