En liten jente står på innsiden av et gjerde i en flyktningeleirog ser ut. En liten jente står på innsiden av et gjerde i en flyktningeleirog ser ut.

AVSLUTTET: EVAKUER BARNA FRA MORIA

Tusen takk til alle dere som signerte oppropet! Underskriftene ble overlevert til tidligere statsminister Erna Solberg i november 2020. Se mer om hva som har skjedd i saken her.

Redd Barna har startet en ny underskriftskampanje med krav om at barn på flukt i Europa skal beskyttes. Signer oppropet og les mer om det her.

50 ER FOR FÅ

Barn lever i umenneskelige forhold i greske flyktningleirer. Samtidig har regjeringen bestemt at Norge kun skal hente 50 barn og familier. #50erIKKEnok !

91 807

91 807 signerte oppropet

#50erikkenok!

Dette har skjedd

Ny underskriftskampanje for barn på flukt

September 2022

Ny underskriftskampanje for barn på flukt

Barn på flukt blir slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen, avkledd, og misbrukt seksuelt. Barn forteller om grensevakter som bruker vold og makt for å stoppe dem fra å krysse landegrenser slik at de ikke får søke om beskyttelse. Barn sitter innesperret i interneringsleire på ubestemt tid og uten fremtidshåp. Fortsatt drukner barn på flukt i Middelhavet. Dette skjer i Europa nå og det kan ikke Norge sitte stille og se på. Krev at ingen barn skal mishandles eller dø på flukt i Europa.

Signer den nye underskriftskampanjen med krav til justisminister Emilie Enger Mehl her.

Vis mer
Lukk
1 år siden brannen i Moria

September 2021

1 år siden brannen i Moria

Natt til 9.september for ett år siden brøt det ut voldom brann i Moria-leiren på Lesvos. Folk måtte løpe fra flammehavet. Familier mistet det lille de eide og måtte sove på fortau og i grøftekanter under åpen himmel. Fortsatt bor det flere tusen barn på ubestemt tid i de greske flyktningleirene. De mangler trygge steder å sove og leke, og det er lite tilgang til utdanning. Redd Barna mener Norge må gjøre mer for å sikre en felles europeisk løsning, og at vi bør relokalisere flere flyktninger fra Hellas. #50erikkenok !

Vis mer
Lukk
Ikke flertall for SVs forslag om å hente 750 flyktninger

Juni 2021

Ikke flertall for SVs forslag om å hente 750 flyktninger

10.juni ble et representantforslag fra SV om å relokalisere 750 flyktninger fra Hellas, og øke bistanden til Bosnia-Herzegovina og den forferdelige situasjonen for flyktningene som oppholder seg der, debattert i Stortinget og deretter stemt over. Hele forslaget kan du lese her. Dråpen i havet, NOAS, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna har skrevet et debattinnlegg i Dagbladet om hvor viktig det er at politikerne stemmer ja til dette forslaget.
Dessverre ble det ikke flertall for forslaget. Vi er utrolig skuffet over resultatet.

Vis mer
Lukk
Bygger 3 meter høye murer rundt leirene

Mai 2021

Bygger 3 meter høye murer rundt leirene

Greske myndigheter bygger nå høye betongmurer rundt flyktningleirene på fastlandet. Den første muren er alt under bygging ved Ritsona-leiren utenfor Aten, og det planlegges å bygge tilsvarende murer rundt 24 andre leirer. Murene koster rundt 290 millioner kroner og er i hovedsak finansiert av EU-kommisjonen. Greske myndigheter sier at det er for å beskytte dem som bor der.

Argumentet fra greske myndigheter om at murene vil beskytte flyktningene er ikke holdbart. Vi vet at murer gjør at barn og familier føler seg innestengt og blir redde. Det er en ytterligere psykisk helsebelastning utover at det de allerede er utsatt for. Barn har rett til å søke asyl og det er ulovlig å internere barn. De skal ikke straffes med fengselslignende tilstander når de er på flukt fra krig og grusomheter. Redd Barna mener at norske norske myndigheter må si klart ifra til EU og greske myndigheter at det er uakseptabelt å internere barn på flukt. Les mer i Aftenposten her.

Vis mer
Lukk
Markering foran Stortinget #50erikkenok

Mai 2021

Markering foran Stortinget #50erikkenok

Tirsdag 25.mai ble det holdt digital demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget arrangert av Evakuer barna fra Moria nå – gruppa. Politikere fra Venstre, SV, MDG og Rødt deltok på vegne av regjeringen og sine partier, og Redd Barna, SOS-barnebyer og Antirasistisk senter holdt appeller. Situasjonen for barna i Moria er forferdelig og den blir bare verre. I den nye Moria 2.0-leiren er forholdene enda vanskeligere. Det holder ikke at Norge henter 50 flyktninger. 50 er ikke nok! Se hele demonstrasjonen og hør appellene her.

Vis mer
Lukk
Barnefamiliene ankommer Norge fra Hellas

Mars og April 2021

Barnefamiliene ankommer Norge fra Hellas

3.mars ankom syv familier (22 barn og 13 voksne) til Norge fra de greske flyktningleirene. De to siste barnefamiliene ankom i slutten av april. Redd Barna er glade for at familiene og barna endelig har kommet og finner trygghet her. Samtidig fortsetter vi å rope #50erIKKEnok !
Bilde fra reportasje på Dagsrevyen 3.mars 2021 hvor Evakuer Barna fra Moria- gruppen stod utenfor mottaket i Råde og ønsket de første familiene velkommen til Norge.
 

Vis mer
Lukk
Overlevering av 86 186 underskrifter til Solberg-regjeringen

November 2020

Overlevering av 86 186 underskrifter til Solberg-regjeringen

Redd Barna overleverer 86 186 underskrifter til regjeringen. Fordi statsminister Erna Solberg ikke hadde anledning til å møte oss, leverte vi et stort postkort med alle underskriftene på døra til statsministerboligen. Postkortet ble levert i forbindelse med en nasjonal markering som ble holdt foran Stortinget og i 34 byer lørdag 28. november. Redd Barna mener det er uforståelig at nesten 90 dager etter brannen i Moria er de 50 menneskene på flukt som regjeringen har forpliktet seg til å hente, fortsatt ikke kommet til Norge. Det går mot jul og vinter for barna i Moria, og forholdene i leiren er forferdelige. Regjeringen må handle nå! Les saken og se video fra overrekkelsen her.

Vis mer
Lukk
Moria brenner

September 2020

Moria brenner

8. september brøt det ut voldsomme branner i Moria-leiren i Hellas, og store deler av leiren er brent ned. Situasjonen er kritisk for tusenvis av mennesker – spesielt for barnefamilier og enslige barn som har mistet det lille de hadde av eiendeler og er i akutt krise. Regjeringen sier at de vil hente 50 sårbare flyktninger fra Moria. Med spredning av Covid-19 og den katastrofale brannen, mener Redd Barna at dette ikke er nok. Norge må hente mange flere. 50 ER FOR FÅ!
Foto: Panagiotis Balaskas /AP /NTB Scanpix

Vis mer
Lukk
46 000 signaturer og 125 kommuner

April 2020

46 000 signaturer og 125 kommuner

Det er et bredt folkelig engasjement for barna som sitter fanget i de greske leirene. Over 46 000 mennesker har tidligere signert et opprop initiert av ressursgruppa Evakuer barna fra Moria der man krever at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres.21 organisasjoner tilsluttet seg oppropet. 125 norske kommuner har vedtatt i sine kommunestyrer å stille seg bak kravet. Flere biskoper, tidligere statsråder og engasjerte enkeltpersoner har tatt til orde for at Norge må handle. Tusenvis av mennesker deltok på en landsomfattende demonstrasjon for å kreve evakuering.Et flertall av den norske befolkningen mener at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot noen av barna fra flyktningleirene på de greske øyene. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna.Hvorfor lytter ikke regjeringen til folket?

Vis mer
Lukk

2020

DETTE VAR KRAVET

Når du signerte oppropet var du med på å kreve at Norge måtte gjøre alt i sin makt for å stoppe den kritiske situasjonen i flyktningleirene på de greske øyene i 2020.

Først ba vi den norske regjeringen om å forkaste kravet deres om at 8-10 andre europeiske land skulle hente alle flyktningene som de forpliktet seg til, før Norge ville gjøre noe. Ingen andre land stilte lignende krav, og Norge fikk kritikk av FN for å komme med slike betingelser.

Etter brannen i Moria-leiren september 2020, bestemte regjeringen at Norge skulle hente 50 barn og voksne fra de greske flyktningleirene. 51 flyktninger ble hentet til Norge. Dette mener Redd Barna at ikke er nok.

Siden 2020 har størstedelen av flyktningene som levde i de overfylte leirene på de greske øyene blitt flyttet til leire på fastlandet. Det er grunnen til at dette oppropet er avsluttet.

Redd Barna mener fortsatt at sitasjonen for barn på flukt i Hellas ikke er god nok.

De siste årene har situasjonen for barn som prøver å søke beskyttelse i Europa blitt både vanskeligere og farligere. Redd Barna har dokumentert grov vold mot barn på landegrenser og flyktningleirer i Europa, inkludert i Hellas.

Derfor har vi startet en ny underskriftskampanje med krav om at barn på flukt på Europa skal beskyttes. Signer og les mer om denne her.

DETTE SKJEDDE MED UNDERSKRIFTEN DIN

Underskriftene var rettet til statsministeren, justisministeren og regjeringen.

I november 2020 overleverte Redd Barna 86 186 underskrifter til Solberg-regjeringen. Fordi statsminister Erna Solberg ikke hadde anledning til å møte oss, leverte vi et stort postkort med alle underskriftene på døra til statsministerboligen

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter