EVAKUER BARNA FRA

MORIA

50 ER FOR FÅ

Barn lever i umenneskelige forhold i flyktningleirer på greske øyer. Samtidig har regjeringen bestemt at Norge kun skal hente 50 barn og familier. #50erIKKEnok !

95 476

Så langt har 95 476 har signert!

Hjelp oss å nå 100.000

DETTE KREVER VI

Når du signerer oppropet er du med på å kreve at Norge må gjøre alt i sin makt for å stoppe den kritiske situasjonen i flyktningleirene i Hellas.

Først ba vi den norske regjeringen om å forkaste kravet om at 8-10 andre europeiske land skulle hente alle flyktningene som de har forpliktet seg til, før Norge ville gjøre noe. Ingen andre land stilte lignende krav, og Norge fikk kritikk av FN for å stille slike betingelser.

Etter brannen i Moria i september 2020 bestemte regjeringen at Norge skal hente 50 barn og voksne fra de greske flyktningleirene. Dette er altfor få.

Vi kan ikke lukke øynene for flyktningkatastrofen som utspiller seg på europeisk jord. Dette er et levende mareritt for barna i leirene. Vi krever at Norge henter flere. #50erikkenok !

Dette har skjedd så langt

Syv barnefamilier ankommer Norge fra Hellas

Mars 2021

Syv barnefamilier ankommer Norge fra Hellas

3.mars ankom syv familier (22 barn og 13 voksne) til Norge fra de greske flyktningleirene. Redd Barna er glade for at de første barna har kommet og endelig finner trygghet her. Samtidig fortsetter vi å rope #50erIKKEnok !
 

Vis mer
Lukk
Vi overleverer 86 186 underskrifter til regjeringen

November 2020

Vi overleverer 86 186 underskrifter til regjeringen

Redd Barna overleverer 86 186 underskrifter til regjeringen. Fordi statsministeren ikke hadde anledning til å møte oss, leverte vi et stort postkort med alle underskriftene på døra til statsministerboligen. Postkortet ble levert i forbindelse med en nasjonal markering som ble holdt foran Stortinget og i 34 byer lørdag 28. november. Redd Barna mener det er uforståelig at nesten 90 dager etter brannen i Moria er de 50 menneskene på flukt som regjeringen har forpliktet seg til å hente, fortsatt ikke kommet til Norge. Det går mot jul og vinter for barna i Moria, og forholdene i leiren er forferdelige. Regjeringen må handle nå!

Vis mer
Lukk
Moria brenner

September 2020

Moria brenner

8. september brøt det ut voldsomme branner i Moria-leiren i Hellas, og store deler av leiren er brent ned. Situasjonen er kritisk for tusenvis av mennesker – spesielt for barnefamilier og enslige barn som har mistet det lille de hadde av eiendeler og er i akutt krise. Regjeringen sier at de vil hente 50 sårbare flyktninger fra Moria. Med spredning av Covid-19 og den katastrofale brannen, mener Redd Barna at dette ikke er nok. Norge må hente mange flere. 50 ER FOR FÅ!
Foto: Panagiotis Balaskas /AP /NTB Scanpix

Vis mer
Lukk
46 000 signaturer og 125 kommuner

April 2020

46 000 signaturer og 125 kommuner

Det er et bredt folkelig engasjement for barna som sitter fanget i de greske leirene. Over 46 000 mennesker har tidligere signert et opprop initiert av ressursgruppa Evakuer barna fra Moria der man krever at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres.21 organisasjoner tilsluttet seg oppropet. 125 norske kommuner har vedtatt i sine kommunestyrer å stille seg bak kravet. Flere biskoper, tidligere statsråder og engasjerte enkeltpersoner har tatt til orde for at Norge må handle. Tusenvis av mennesker deltok på en landsomfattende demonstrasjon for å kreve evakuering.Et flertall av den norske befolkningen mener at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot noen av barna fra flyktningleirene på de greske øyene. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna.Hvorfor lytter ikke regjeringen til folket?

Vis mer
Lukk

SITUASJONEN I DE GRESKE FLYKTNINGLEIRENE

I Hellas er det nå 120 000 flyktninger og migranter. 40% av disse er barn, og mer enn 7 av 10 er barn under 12 år. På de greske øyene er oppholder det seg 16,802 mennesker i leirene og 27 % av disse er barn.

Situasjonen for barna i de greske flyktningleirene er forferdelig. Det er søppel overalt og elendige sanitære forhold. Smittetiltak for å forhindre spredning av korona er umulige å gjennomføre, og det har blitt innført strenge restriksjoner for å kunne bevege seg inn og ut av leirene. Korona-situasjonen har også påvirket skolegang og flesteparten av barna har liten eller ingen tilgang til skole i leirene.

Barna er deprimerte etter flere år med uro, håpløshet og økende voldshandlinger. De finner ikke trygge steder å sove om natten. Litt over 4000 barn er på flukt i Hellas alene uten foreldrene sine. Mange er alvorlig syke og får ikke medisinsk hjelp.

I den nye “Moria”- leiren som ble satt opp etter brannen i 2020, lever det nå 7300 mennesker. Litt over 2600 av disse er barn. Leiren er mye verre enn den opprinnelige Moria-leiren.

Den nye leiren ligger svært nær sjøen, på et tidligere militært område som utsetter barn og familier for risiko for blyforgiftning. Leiren oversvømmes regelmessig av vann, kloakk og gjørme. Mangel på elektrisitet tvinger flyktningene til å tenne bål for å varme seg og lage mat som utsetter dem for risiko for luftveisproblemer og utilsiktet brann.

Sanitære forhold er svært begrenset. Folk tar i bruk dusjer lagd av bøtter og det er en økning i skabb fordi man ikke får vasket seg. Man mangler varmeovner, senger og madrasser i teltene. Barn og deres familier er kalde og får ikke tørket klærne sine. Mange av barna er sterkt traumatisert etter brannen som skjedde i september i fjor.

Skriv under oppropet og del om du er enig!

DETTE SKJER MED UNDERSKRIFTEN DIN

Underskriftene er rettet til justisminister Monica Mæland, Statsminister Erna Solberg og regjeringen.

I november 2020 overleverte Redd Barna 86 186 underskrifter til regjeringen. Fordi statsministeren ikke hadde anledning til å møte oss, leverte vi et stort postkort med alle underskriftene på døra til statsministerboligen. Men vi gir oss ikke, fortsett å signer og del oppropet, så skal vi fortsette å presse regjeringen!

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter