Hent barna hjem

AVSLUTTET: Hent barna
våre hjem nå!

Norske barn sitter fortsatt innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold som beskrives av FN som tortur. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster! 

15 518

Så langt har 15 518 signert

Hjelp oss å nå 20.000 signaturer

Det haster å redde de norske barna i Syria

Norske barn sitter internert i Syria med fare for sin helse, sikkerhet og sitt liv. FN beskriver forholdene i Al Hol-leiren nordøst i Syria som tortur. Bare det siste året har det skjedd nær 50 drap i leieren. 62 barn har dødd så langt i år, som regel av forhold som kunne vært behandlet om de hadde tilgang på den medisinske behandlingen de trengte. Mange barn er dypt traumatiserte, apatiske og redde. 

Både vi i Redd Barna, FN-eksperter og FNs barnekomité mener stater er forpliktet til å ta ansvar for sine borgere i Syria i henhold til menneskerettighetene, internasjonal humanitær rett og barnekonvensjonen.  

FN-eksperter har flere ganger bedt Norge hente hjem sine borgere fra leirene i Syria umiddelbart. Nylig har både Danmark, Sverige, Finland og Tyskland hentet hjem barn med mødrene sine. 

De norske barna er uskyldige ofre for krigen. Flertallet av det norske folk mener at barna må få komme hjem. Regjeringen må vise at vi som samfunn har lært av historien, og ikke lar barn ta straffen for foreldrenes dårlige valg. Liv og helse står på spill. Hent barna våre hjem nå! 

Dette har skjedd i saken

2021

1. januar 2021: Norge blir medlem i FNs Sikkerhetsråd og overtar ledelsen for arbeidsgruppen for barn i væpnet konflikt i rådet. 

8. februar 2021: FN-eksperter ber Norge og andre land hente hjem sine borgere fra leirene Al-Hol og Roj i Syria umiddelbart. Forholdene i leirene er betydelig forverret og kan utgjøre tortur eller umenneskelig behandling i henhold til folkeretten, advarer de. 

4. mars 2021: Belgia kunngjør at de vil hente hjem flere barn fra leirene. I 2019 fastslo en belgisk domstol at myndighetene var forpliktet til å gjøre det.  

18. april 2021: Russland henter hjem 34 barn fra Syria. Landet har nå hentet over 140 barn, ifølge kurdiske myndigheter.  

18. mai 2021: Norsk kvinne ber norske myndigheter om hjelp for å komme til Norge.

19 . mai 2021: En annen norsk kvinne ber norske myndigheter om det samme.

7. oktober 2021: Danmark og Tyskland hentet tilsammen 11 kvinner og 37 barn.

21. oktober 2021: Sverige henter hjem tre kvinner og åtte barn, hvorav tre foreldreløse.

22. november 2021: Norge henter hjem et lite, foreldreløst barn, som har krav på norsk statsborgerskap gjennom sin norske far. Barnet ble gjenkjent grunnet en etterlysning fra slektninger, formidlet via norske myndigheter til Redd Barna.

2020

14. januar 2020: Regjeringen henter hjem syk femåring, søster og mor fra Syria.  

2. november 2020: FNs barnekomité slår fast at myndigheter har ansvar for barn av sine borgere som befinner seg i leirene i Syria. 

7. desember 2020: Usbekistan henter hjem 73 barn med mødrene sine fra leirene nordøst i Syria. Siden 2019 hentet Usbekistan over 300 barn og over 100 kvinner. 

20. desember 2020: Finland og Tyskland offentliggjør at de henter hjem til sammen 23 kvinner og barn fra leirene i Syria. «I henhold til grunnloven er finske myndigheter forpliktet til å ivareta de grunnleggende rettighetene til de finske barna som er internert i leirene», sa finsk UD. 

2019

Siden februar 2019 har Redd Barna i møter, aviser, radio og tv bedt norske myndigheter om å hente norske barn av IS-foreldre og deres mødre hjem til Norge. 

27. mars 2019: Sammen med Bymisjon sendte vi et brev til utenriksministeren, familieministeren og justisministeren der vi ba regjeringen hente barna straks da det haster og deres liv er i fare. Dette ble fulgt opp i et møte med statssekretærene i de ulike departementene. 

23. april 2019: Som resultat av vårt arbeid samt presset fra andre aktører, annonserte statsministeren at Norge aktivt vil hente hjem barna av norske IS-krigere, men bare de foreldreløse. 

26. april 2019: KrFs landsmøte kom med krav om at Norge ikke skal skille IS-mødrene fra barna sine, og at de snarest må bli hentet til Norge. 

3. juni 2019: 5 foreldreløse barn til norsk IS-kvinne blir hentet hjem.

24. juni 2019: FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet slår fast at Norge må ta ansvaret for alle sine statsborgere i leirene i Syria.

14. august 2019: 20 tidligere regjeringsmedlemmer, inkludert tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, stilte seg bak brevet vårt til statsminister Erna Solberg med bønn om å hente norske barn av IS-foreldre og deres mødre hjem til Norge. 

15. august 2019: Brevet vårt inspirerer også 20 forfattere til å stille seg bak appellen vår. De sender også et brev til statsministeren. 

20. august 2019: Religion- og livssynslederforumet, bestående av ledere for de største tros- og livssynssamfunnene i Norge, følger også opp med en felles uttalelse der ber statsministeren om å hente barna hjem.  De har aldri tidligere uttalt seg felles om en konkret sak, før nå! 

21. oktober 2019: Vi overleverte over 30.000 underskrifter til regjeringen. Underskriftene er samlet inn av oss og Amnesty i samarbeid med Press, Antirasistisk Senter, Norsk barnelegeforening, Den norske kirke, Dråpen i Havet, EAFO, FO – Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Jussbuss, Mennesker i Limbo, MiRA-Senteret, NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome Norway, RWALM, RIA, SEIF, Sosialarbeidere uten Grenser, Norge og Vergeforeningen – Følgesvennen. 

Det sitter flere norske barn og kvinner innesperret i leire i Syria.  For hver dag som går øker faren for barnas sikkerhet, liv og helse. Vi forventer at regjeringen tar grep for å hente de hjem til Norge! Med Norges lederskap i FNs sikkerhetsråd for arbeidet med barn i væpnet konflikt, har vi også et ekstra ansvar. 

Slik kan din underskrift hjelpe barna

Da vi nådde over 10.000 underskrifter ble disse overlevert til regjeringen, men vi gir oss ikke. Kampanjen fortsetter til alle barna er trygt hjemme i Norge.

Vi bruker støtten fra deg og alle andre som skriver under på oppropet i det videre arbeidet vårt for å jobbe for at norske myndigheter snarest mulig henter hjem disse barna.

Alle nye underskrifter blir også overlevert statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette oppropet er en del av den globale bevegelsen for å stoppe krig mot barn.

Del oppropet for å få med fler!

📢 Del det på Facebook

🐦 Del det på Twitter

📧 Del det på e-post!