SPILL AV

Stopp krig mot barn

Nnenna forteller deg hva som er dumt med krig – og hvorfor det er håp!

SPILL AV

STOPP KRIG MOT BARN

Det er uakseptabelt at barn hver dag blir utsatt for grove forbrytelser i krig og konflikt. Den politiske viljen må vekkes nå. Hvis vi er mange nok som hever stemmen sammen, må verdens ledere handle.

Vi stiller krav til myndigheter i hele verden om å gjøre mer for å beskytte barn i krig. I Norge stiller vi også konkrete krav til norske myndigheter og storting, blant annet stoppe salg av militært materiell til land som kriger i Jemen og trekke ut oljefondet av våpenindustrien. Støtt/skriv under på våre kampanjer. Sammen kan vi få til endring!

Les rapporten her  

Stopp krig mot barn

Vis

Stopp krig mot barn

Krev at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.

17601 av 25000 har signert

Stopp salg av militært materiell

Vis

Stopp salg av militært materiell

Krev stopp i salg av militært materiell til land som kriger i Jemen. Signer kampanjen og send e-post til utenriksministeren.

6210 av 10000 har signert

Oljefondet ut av våpen­industrien

Vis

Oljefondet ut av våpen­industrien

Krev at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien og ikke tjener penger på våpen som dreper barn og sivile.

14388 av 20000 har signert

Hent barna våre hjem nå!

Vis

Hent barna våre hjem nå!

Norske barn sitter innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster!

13412 av 15000 har signert.

Gi trygghet i gave

Gi et bidrag til å trygge barn som lever i konfliktområder.
Gi nå


Dette har vi fått til

 • 14 januar, 2020

  Regjeringen henter hjem syk femåring, søster og mor fra Syria.

  Regjeringen besluttet å hente hjem den syke femåringen, søsteren hans og moren fra interneringsleire i Syria. Redd Barna har arbeidet siden i februar 2019 for å hente barna hjem til Norge. Det sitter fortsatt flere norske barn og kvinner innesperret i leire i Syria.

  Signer oppropet for å få barna hentet hjem

 • 15 februar, 2019

  Rapport om "Krig mot barn" lanseres internasjonalt

  Redd Barna lanserer Stopp krig mot barn rapporten på sikkerhetskonferansen i München og ber verdens ledere beskytte barn i krig. Det er uakseptabelt at barn hver dag blir utsatt for grove forbrytelser i krig og konflikt. Den politiske viljen må vekkes nå. Hvis vi er mange nok som hever stemmen sammen, må verdens ledere handle. Når du signerer denne kampanjen stiller du deg bakblandt krav om at stater må følge regler i krig, straffeforfølge krigsforbrytere og gi mer penger til å beskytte barn i krig og konflikt.

  Les rapporten her

 • 12 februar, 2019

  Redd Barna starter en kampanje for at regjeringen skal hente hjem barn fra flyktningeleire i syria.

  Norske barn sitter innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold. Redd Barna har i møter, aviser, radio og tv bedt norske myndigheter om å hente norske barn av IS-foreldre og deres mødre hjem til Norge. En underskriftskampanje blir også opprettet.

 • 17 januar, 2019

  Regjeringen lover å gå igjennom Oljefondets etiske retningslinjer

  Oljefondet eier aksjer i selskaper som produserer våpen som blir brukt i krigføring i Jemen. Gjentatte ganger har barn og sivile blitt drept med våpen som vi tjener penger på. Vi vil ikke bygge vår pensjon på virksomhet som tar barns liv. Den 19. januar lover regjeringen i den nye regjeringsplattformen å gjennomgå Oljefondets etiske retningslinjer.

 • 8 januar, 2019

  Besøk av Redd Barnas landdirektør i Jemen

  Redd Barnas landdirektør i Jemen, Tamer Kirolos, besøker Norge. Han ber norske politikere om å ta sitt historiske ansvar og gi regjeringen beskjed om å stoppe alt salg av militært utstyr til Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen. Samme dag behandler Stortinget stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell for 2017.

 • 11 desember, 2018

  Nobels fredspris tildeles Mkwege og Murad for deres kamp mot seksuell vold i konflikt

  Nobels fredspris tildeles Denis Mkwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksuell vold i konflikt. Dette er en av de grove forbrytelsene mot barn i krig som vi krever at Norge og verdens ledere gjør mer for å stoppe. På barnas fredspris fest sa Denis Mkwege «Seksualisert vold er et våpen som ikke bare traumatiserer ofrene. Det traumatiserer hele samfunnet. Når noe skjer med barnet ditt, mister du evnen til å kjempe for deg selv og barna dine», sa han. Han oppfordret alle til å være med å ta ansvar for å gjøre verden bedre.

 • 9 november, 2018

  Norge stanser videre eksport av militært utstyr!

  Norge stanser videre eksport av militært utstyr (B-materiell) og flerbruksvarer til Saudi-Arabia.

 • 7 november, 2018

  Underskrifts- og epostkampanje mot utenriksministeren

  Redd Barna går ut med en ny underskriftskampanje og krever at utenriksministeren stanser all militæreksporten til landene som kriger i Jemen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk flere tusen e-poster via denne underskriftskampanjen, med direkte oppfordringer fra enkeltpersoner om å stanse all militæreksport til land som kriger i Jemen.

 • 15 februar, 2018

  Rapport om "Krig mot barn" lanseres internasjonalt

  Den første «Krig mot barn» rapporten lanseres på Munich security conference, der Redd Barna oppfordrer verdens ledere om å beskytte barn fra konfliktenes grusomheter.

  Les rapporten her

 • 3 januar, 2018

  Norge stanser deler av eksporten

  Norge stanser eksport av våpen og ammunisjon til Emiratene. Regjeringen offentliggjør at eksporten av våpen og ammunisjon til Emiratene er stanset fra og med 19. desember 2017.

 • 1 april, 2017

  Underskriftskampanje mot eksport av militært materiell

  Redd Barna starter underskriftskampanje rettet mot storting og regjering, og ber om full stans i eksport av våpen, militærutstyr og flerbruksvarer til landene som kriger i Jemen.

 • 1 januar, 2016

  Redd Barna starter arbeidet for å stanse Norges eksport av militært materiell

  Redd Barna starter arbeidet for å stanse Norges eksport av våpen, militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen, etter å ha sett hvordan krigen og manglende respekt for krigens regler har brutale og dødelige konsekvenser for barn.