#Jeg Er Her

REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Nye filmer og under­visnings­opplegg fra Redd Barna og NRK Super

Vis

Nye filmer og under­visnings­opplegg fra Redd Barna og NRK Super

For å kunne beskytte seg, sette grenser, si fra til voksne og hjelpe andre barn trenger barn og unge å ha kunnskap om kropp, seksualitet, vold, overgrep og egne rettigheter.

Her finner du nye filmer og undervisningsmateriell om vold, og om seksuelle overgrep.

Se vårt materiell

Bestill materiell

Verktøy

Vis
Barnetegning av en figur med Redd Barna-logo

Verktøy

Alle har et ansvar for å gjøre oppveksten trygg for barn – politikere, de som jobber med barn, og alle voksne i barns nærmiljø.

I vår verktøykasse finner du kunnskap, tips og verktøy som du kan bruke til å bidra til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, på alle arenaer der barn er.

Til verktøykassa

Fakta

Vis

Fakta

Hva vet vi om vold og seksuelle overgrep mot barn?

Til voksne

Til barn og unge

Jeg trenger hjelp

Vis

Jeg trenger hjelp

Har du selv opplevd vold eller overgrep? Er det noen du kjenner som har opplevd vold eller overgrep, eller er du bekymret for noen og lurer på hva du skal gjøre?  Her finner du kontaktinformasjon til forskjellige hjelpetjenester.

Til barn og unge

Til voksne

Se ny film på tegnspråk og andre filmer der kjente personer gir sin stemme til mennesker som har vært utsatt for overgrep.

KONTAKT OSS

Ta kontakt på jegerher@reddbarna.no