Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. At de har kunnskap om rettigheter, kropp, seksualitet og overgrep og trygge voksne som de kan snake med, er helt nødvendig for å forebygge seksuelle overgrep. Systematisk opplæring er i tråd med læreplanens mål om respekt for seksuell integritet og grenser og gjør barna bevisst egne og andres grenser.

Ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet kan man oppnå:

  • at de føler seg trygge på å snakke om det de har opplevd uten å føle skam og skyld
  • at de forstår at det er viktig å snakke med en voksen
  • at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på, som at en voksen tar kontakt og de føler seg redde
  • at de tar vare på og respekterer hverandres grenser.


Ansatte i skole og barnehage har en unik mulighet til å bidra fordi de ser barna hver dag, og kan nå alle barn med kunnskap og informasjon.

Her er finner dere verktøy for å gjøre nettopp det.  

 

Kroppen min eier jeg - tegnefilmer for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep

Bivrost Film har i samarbeid med NRK Super og Redd Barna laget fire tegnefilmer for aldersgruppen 6 - 8+ år.
 
Redd Barna har laget et veiledningshefte knyttet til filmene, med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Veiledningsmateriellet er rettet mot lærere på 2.-3. trinn, men kan også være nyttige verktøy for foreldre og barnehageansatte.
 
Her kan du laste ned:
 

 

NRK Super har satt anbefalt aldersgrense på filmene til 6+ på episode 1 og 2, og 9+ på episode 3 og 4. Yngre barn bør ikke se filmene alene, men kan gjerne se dem sammen med voksne, eller som en del av et undervisningsopplegg i skolen. Derfor kan alle episodene brukes til undervisning for 2.-3. trinn, sammen med veiledningsheftet.

 

 

#JegErHer undervisningsopplegg for barn på 5.-7. trinn 

Undervisningsopplegget varer i to skoletimer.

Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.

Her kan du laste ned hele undervisningsopplegget, som består av:


Undervisningsopplegget er laget av Redd Barna i samarbeid med Støttesenter mot Incest i Oslo.

 

 

Del barnas #JegErHer-ønsker!

I 2015 deltok barn og ungdom fra hele landet med å lage 10 ønsker for hvordan voksne kan si «Jeg er her» og vise at de bryr seg om barn som opplever seksuelle overgrep. 

Plakatene kan henges opp i klasserommet, i gangene og utenfor helsesøsters kontor. De kan også lastes ned og deles i sosiale medier. 

 


12 filmer om overgrep - historier fra virkeligheten

Tolv norske skuespillere gir sin stemme til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.

Les mer > 

 

 

Redd Barnas ressurser for å snakke om nettovergrep.

Redd Barna har laget en rekke metodehefter og informasjonsmateriell for å snakke om nettvett, grenser, seksualitet, vennskap og overgrep på nett og mobil.

Disse finner du her

 

 

Lag et sikkerhetsnett!

Å lage et sikkerhetsnett er en fin måte å starte en samtale om seksuelle overgrep på både i barnehagen og skolen.

Man kan velge hvilket tema som skal være utgangspunktet for å lage sikkerhetsnettet. Man kan for eksempel snakke om trygg barndom og barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep: grenser og rettigheter, gode og vonde følelser og hemmeligheter, hva andre har lov til og ikke lov i forhold til egen kropp, og krenkelser.

Lag hjerter og lapper som henges opp på nettet. Både voksne og barn kan delta med budskap om: 

  • Barnas ønsker og krav til de voksne
  • Hva gjør dem glade
  • Hva gjør dem triste
  • Hva vil de at voksne skal gjøre for at alle barn skal ha det bra
  • De voksne skriver løfter til barna om hvordan de kan bidra til at barn blir beskyttet mot seksuelle overgrep på skolen, i barnehagen, fritidsarenaene, og ellers
  • Det kan være fint å invitere foreldrene med og informere om at man skal snakke om vold og overgrep på skolen. Arranger gjerne foreldremøte, der foreldrene kan henge opp sine bidrag på nettet

 

Last ned oppskrift på hvordan gjennomføre sikkerhetsnett-aktiviteten her >

Les mer om hvordan de gjorde dette i Gimsøy barnehage >


Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes støttesentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene er et lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Sentrene tilbyr også faglig veiledning og råd, og du kan ringe dem anonymt. Flere av sentrene tilbyr undervisning for barneskoler og ungdomsskoler. Se oversikt over støttesentrene her:

FMSO sine nettsider - oversikt > 

 

Flere ressurser

Kropp, identitet, seksualitet - opplæring fra Helsekompetanse om seksuelle overgrep rettet mot ungdom med funksjonsnedsettelse eller lærevansker

Humoristiske filmer om samtykke

 
For yngre barn

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland: Jeg er meg! min meg (Høyskoleforlaget) 

Gro Dahle og Svein Nyhus: Blekkspruten (Cappelen Damm)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) film og oppgaver om Seksualitet som tema i barnehagen

Trøbbel - en film om å fortelle om seksuelle overgrep  

Norsk Barnebokinstitutt har gjort et utvalg av bøker som kan brukes for å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep Les mer >

Til voksne som jobber med barn

Carolina Øverlien: Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger og hjelper (2015): Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan du vite om en ungdom er utsatt for vold og overgrep, og hvem kan bidra med råd, veiledning, beskyttelse og behandling? Øverliens bok gir god informasjon og råd. Bestill >

RVTS Nord og Høgskolen i Narvik har utviklet e-kurset "Vold og seksuelle overgrep mot barn" Les mer >

Les mer om kurs og kompetansehevende tiltak >

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >