Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. At de har kunnskap om rettigheter, kropp, seksualitet og overgrep og trygge voksne som de kan snake med, er helt nødvendig for å forebygge seksuelle overgrep. Systematisk opplæring er i tråd med læreplanens mål om respekt for seksuell integritet og grenser og gjør barna bevisst egne og andres grenser.

Ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet kan man oppnå:

  • at de føler seg trygge på å snakke om det de har opplevd uten å føle skam og skyld
  • at de forstår at det er viktig å snakke med en voksen
  • at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på, som at en voksen tar kontakt og de føler seg redde
  • at de tar vare på og respekterer hverandres grenser.


Ansatte i skole og barnehage har en unik mulighet til å bidra fordi de ser barna hver dag, og kan nå alle barn med kunnskap og informasjon.

Her er finner dere verktøy for å gjøre nettopp det.  

Kommer! NRK Super temadager om vold

18.-20. November har NRK Super temadager om vold mot barn, og Redd Barna er samarbeidspartner. På NRK Super kommer det en animasjonsfilm for barn 6-8 år, og en dramaserie for barn 9-12 år. Redd Barna lager undervisningsopplegg for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn som du vil finne på denne siden.

 

Kommer! Nye filmer om samtykke

11. November kommer to korte animasjonsfilmer som forklarer og illustrerer «samtykke», en for ungdomstrinnet og en for mellomtrinnet.

 

 

Kroppen min eier jeg - tegnefilmer for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep

Bivrost Film har i samarbeid med NRK Super og Redd Barna laget fire tegnefilmer for aldersgruppen 6 - 8+ år.
 
Redd Barna har laget et veiledningshefte med undervisningsopplegg til filmene for barn på 1.-4. trinn, med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.
 
Anbefalt aldersgrense på filmene er 6 år. Filmene kan også være egnet for yngre barn, forutsatt at de sees sammen med en voksen. 
 
Oversikt over undervisningsmateriell:
 

 

 

Filmene og veiledningsheftet på flere språk: 

 

 

#JegErHer undervisningsopplegg for barn på 5.-7. trinn 

Undervisningsopplegget varer i to skoletimer.

Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.

Nå har Redd Barna også lansert en av filmene på tegnspråk. Historien er den samme som i filmen fortalt av Eilif, og fortelles av Isaac som bruker tegnspråk. 

Her kan du laste ned hele undervisningsopplegget, som består av:


Undervisningsopplegget er laget av Redd Barna i samarbeid med Støttesenter mot Incest i Oslo.

 

 

Del barnas #JegErHer-ønsker!

Barn og unge fra hele landet har kommet frem til 10 ønsker for hvordan voksne kan si «Jeg er her» og vise at de bryr seg om barn som opplever seksuelle overgrep. 

Plakatene kan henges opp i klasserommet, i gangen og utenfor helsesøsters kontor. De kan bestilles gratis i posten, og de kan lastes ned og det finnes egne versjoner som kan deles i sosiale medier. 

Snakkeboblene har nå fått ny design og nye figurer. Ønske nr.5 viser en gutt med synshemming og mobilitetsstokk, og på ønske nr.6 gjør figuren tegnet for «lytte» på tegnspråk.

Snakkeboblene kan du bestille gratis i posten på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Plakaten kan bestilles på bokmål og nynorsk, og flyeren på bokmål. I tillegg har vi #JegErHer-ønsker på punktskrift  (12 kort i A6-format, henger på nøkkelbånd). 

Bestill materiellet gratis i posten her: 

 

Du kan også laste ned materiellet: 

 

 

 

5 Foreldretips

Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp. Derfor trenger barn at du som forelder snakker med dem om hvordan de kan sette egne grenser, og forstå og vise respekt for andres grenser. 

Her finner du 5 konkrete tips til hvordan du kan snakke med barn om kropp, grenser og overgrep. Bruk anledninger i hverdagen, lytt, spør og bruk barnas språk, vær ærlig, snakk om hvordan man kan få hjelp og gjør barna trygge er noen av rådene.

Du laste ned foreldretipsene eller du kan bestille dem gratis sendt i posten.

 

 


12 filmer om overgrep - historier fra virkeligheten

Tolv norske skuespillere gir sin stemme til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.

Les mer > 

 

 

Redd Barnas ressurser for å snakke om nettovergrep.

Redd Barna har laget en rekke metodehefter og informasjonsmateriell for å snakke om nettvett, grenser, seksualitet, vennskap og overgrep på nett og mobil.

Disse finner du her >

 

 

Lag et sikkerhetsnett!

Å lage et sikkerhetsnett er en fin måte å starte en samtale om seksuelle overgrep på både i barnehagen og skolen.

Man kan velge hvilket tema som skal være utgangspunktet for å lage sikkerhetsnettet. Man kan for eksempel snakke om trygg barndom og barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep: grenser og rettigheter, gode og vonde følelser og hemmeligheter, hva andre har lov til og ikke lov i forhold til egen kropp, og krenkelser.

Lag hjerter og lapper som henges opp på nettet. Både voksne og barn kan delta med budskap om: 

  • Barnas ønsker og krav til de voksne
  • Hva gjør dem glade
  • Hva gjør dem triste
  • Hva vil de at voksne skal gjøre for at alle barn skal ha det bra
  • De voksne skriver løfter til barna om hvordan de kan bidra til at barn blir beskyttet mot seksuelle overgrep på skolen, i barnehagen, fritidsarenaene, og ellers
  • Det kan være fint å invitere foreldrene med og informere om at man skal snakke om vold og overgrep på skolen. Arranger gjerne foreldremøte, der foreldrene kan henge opp sine bidrag på nettet

 

Last ned oppskrift på hvordan gjennomføre sikkerhetsnett-aktiviteten her >

Les mer om hvordan de gjorde dette i Gimsøy barnehage >


Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes støttesentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene er et lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Sentrene tilbyr også faglig veiledning og råd, og du kan ringe dem anonymt. Flere av sentrene tilbyr undervisning for barneskoler og ungdomsskoler. Se oversikt over støttesentrene her:

FMSO sine nettsider - oversikt > 

 

Flere ressurser

Kropp, identitet, seksualitet - opplæring fra Helsekompetanse om seksuelle overgrep rettet mot ungdom med funksjonsnedsettelse eller lærevansker

Humoristiske filmer om samtykke

 
For yngre barn

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland: Jeg er meg! min meg (Høyskoleforlaget) 

Gro Dahle og Svein Nyhus: Blekkspruten (Cappelen Damm)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) film og oppgaver om Seksualitet som tema i barnehagen

Trøbbel - en film om å fortelle om seksuelle overgrep  

Norsk Barnebokinstitutt har gjort et utvalg av bøker som kan brukes for å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep Les mer >

Til voksne som jobber med barn

Carolina Øverlien: Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger og hjelper (2015): Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan du vite om en ungdom er utsatt for vold og overgrep, og hvem kan bidra med råd, veiledning, beskyttelse og behandling? Øverliens bok gir god informasjon og råd. Bestill >

RVTS Nord og Høgskolen i Narvik har utviklet e-kurset "Vold og seksuelle overgrep mot barn" Les mer >

Les mer om kurs og kompetansehevende tiltak >

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >