Verktøykasse

Vil du gjøre noe i din kommune, på din skole, i din barnehage eller på din fritidsarena?

I vår verktøykasse får du enkle tips til hvordan du kan gå frem for å forebygge seksuelle overgrep på alle arenaer barn er. 

Du kan gjøre en forskjell!