Alle barn må få lære
om vold og overgrep

Krev at alle barn får lære om vold og overgrep i skolen og i barnehagen, slik at flere barn tør å si ifra.
Signer oppropet nå!

#Jeg Er Her

REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Filmer og under­visnings­opplegg

Vis

Filmer og under­visnings­opplegg

For å kunne beskytte seg, sette grenser, si fra til voksne og hjelpe andre barn trenger barn og unge å ha kunnskap om kropp, seksualitet, vold, overgrep og egne rettigheter.

Her finner du filmer og undervisningsmateriell for skole og barnehage om vold og seksuelle overgrep.

Se vårt materiell

Bestill materiell

Verktøy

Vis
Barnetegning av en figur med Redd Barna-logo

Verktøy

Alle har et ansvar for å gjøre oppveksten trygg for barn – politikere, de som jobber med barn, og alle voksne i barns nærmiljø.

I vår verktøykasse finner du kunnskap, tips og verktøy som du kan bruke til å bidra til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, på alle arenaer der barn er.

Til verktøykassa

Fakta

Vis

Fakta

Hva vet vi om vold og seksuelle overgrep mot barn?

Til voksne

Til barn og unge

Jeg trenger hjelp

Vis

Jeg trenger hjelp

Har du selv opplevd vold eller overgrep? Er det noen du kjenner som har opplevd vold eller overgrep, eller er du bekymret for noen og lurer på hva du skal gjøre?  Her finner du kontaktinformasjon til forskjellige hjelpetjenester.

Til barn og unge

Til voksne

 

Her finner du Redd Barnas spilleliste på Youtube med filmer om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep.

KONTAKT OSS

Ta kontakt på jegerher@reddbarna.no