#Jeg Er Her

REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Fakta

Vis

Fakta

Hva er seksuelle overgrep?

Hvor mange barn utsettes for seksuelle overgrep? Hvem er overgriper?

Hvordan kan man se at barn er utsatt for seksuelle overgrep? Hvorfor er det så viktig at voksne reagerer?

Til voksne

Til barn og unge

Verktøykasse

Vis

Verktøykasse

Alle har et ansvar for å gjøre oppveksten trygg for barn – politikere, de som jobber med barn og alle voksne i barns nærmiljø.

Handlings- og beredskapsplaner, økt kunnskap hos voksne og opplæring til barn og unge er viktige tiltak for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

I vår verktøykasse finner du kunnskap, tips og verktøy til å forebygge på alle arenaer der barn er.

Til verktøykassa

Under­visnings­materiell

Vis

Under­visnings­materiell

For å kunne beskytte seg, sette grenser, si fra til voksne og hjelpe andre barn trenger barn og unge å ha kunnskap om kropp, seksualitet, overgrep og egne rettigheter.

Her kan du finne undervisningsmateriell om seksuelle overgrep.

Se vårt materiell

Bestill materiell

Jeg trenger hjelp

Vis

Jeg trenger hjelp

Her finner du hjelp!

Barn, ungdom eller voksen - har du eller noen du kjenner opplevd seksuelle overgrep? Lurer du på hva du skal gjøre?

Til barn og unge

Til voksne

Se ny film på tegnspråk og andre filmer der kjente personer gir sin stemme til mennesker som har vært utsatt for overgrep.

KONTAKT OSS

Ta kontakt på jegerher@reddbarna.no