BLI FRIVILLIG!

Meld deg som frivillig her


For å bli aktiv som frivillig i arbeid med barn eller i en lokal Redd Barna-gruppe må du delta på et informasjonsmøte. Du vil motta informasjon om planlagte møter i din region per e-post.

Vær frivillig i møte med barn

Vis

Vær frivillig i møte med barn

I Redd Barna kan du være frivillig direkte med barn, blant annet på mottak eller krisesenter. Du kan være leksehjelp eller hjelpe barnefamilier som har kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere. Redd Barnas frivillige bidrar til at barn får positive opplevelser i form av lek, læring og aktivitet i trygge rammer.

Engasjer ditt nærmiljø

Vis

Engasjer ditt nærmiljø

Bli med i en Redd Barna gruppe der du bor og spre engasjement om barns rettigheter i ditt nærmiljø. Vær med å arrangere fagseminar, fotballcup, innsamlinger, markeringer og mye mer. Driv kampanje- og påvirkningsarbeid for å sette barns rettigheter på dagsorden lokalt hos deg.

Bli en nettaktivist

Vis

Bli en nettaktivist

Har du lyst til å delta i Redd Barnas kampanjer? Vi trenger deg som vil være en barnerettighetsaktivist.
Det tar ikke mye tid -  du kan delta i sosiale medier, skrive under på politiske opprop, være med på aksjoner og bidra til å sette fokus på barns rettigheter globalt og nasjonalt.