Bli frivillig
En protest foran Stortinget. Mange av de som er på markeringen holder opp plakater med slagord og Redd Barna-logoen.

REDD BARNA ØST-NORGE

Region Øst har engasjerte frivillige og medlemmer i Oslo, Innlandet, Viken og Vestfold. Vi jobber alle for at barn og unge skal få sine rettigheter oppfylt – nasjonalt og internasjonalt. Vårt regionkontor ligger i Oslo.

Gå til kontaktinformasjon til regionkontoret

Her er oversikt over lokale Redd Barna-grupper og aktivitetsgrupper i Øst-Norge:

Redd Barna Oslo

Frivillige i Redd Barna Oslo driver blant annet med informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid. Gruppen er opptatt av nasjonale og internasjonale spørsmål og har den siste tiden engasjert seg i flere av Redd Barnas kampanjer. Som frivillig her, kan du være med på å arrangere filmvisninger, boklanseringer, debatter og møter med lokalpolitikere. 

Besøk Redd Barna Oslo på Facebook

Besøk Redd Barna Oslo på Instagram

Redd Barna i Drammen

Frivillige i Redd Barna Drammen er en aktiv gjeng som får avisinnlegg på trykk i lokalavisa, deltar i Redd Barnas kampanjer og arrangerer temakvelder og fagdager. De har arrangert temakvelder om f.eks. negativ sosial kontroll og fagdag om vold og seksuelle overgrep mot barn.  Denne gruppen har også en del aktiviteter med barn. De arrangerer for eksempel et årlig rettighetsløp for barn hvor barn løper runder til inntekt for Redd Barna. De har også en fast påskeaktivitet, julebord for ungdom i velkomstklassene (nyankomne flyktninger på ungdomstrinnet) og de deltar med aktiviteter på festivaler. Gruppen har også et fint samarbeid med Strømsgodset IF.

Følg Redd Barna Drammen på Facebook

Følg Redd Barna Drammen på Instagram

Redd Barna Larvik

Redd Barna Larvik er en lokalpolitisk gruppe som har et stort engasjement for barns levekår og Redd Barnas internasjonale arbeid. De arrangerer temakvelder og seminarer, deltar i våre kampanjer og er aktive i organisasjonsarbeidet til Redd Barna. 

Følg Redd Barna Larvik på Facebook

Redd Barna på Romerike

Redd Barna Romerike består av frivillige som besøker barn som har opplevd vold, under trygge forhold. Vi tilbyr barn i skolepliktig alder leksehjelp, og gøyale aktiviteter til barn i alle aldre. Aktivitetene foregår på Romerike, omtrent 30 minutters busstur fra Oslo bussterminal. Vi arrangerer alt fra mindre aktiviteter som tegning og spill, juleverksted og vinterturer, til større utflukter som Tusenfryd.

Som frivillig i Redd Barna Romerike får du også ta del i kampanjearbeid og politisk påvirkning.  Gruppen arrangerer seminarer, sprer kunnskap om vold og overgrep mot barn, skriver leserinnlegg og skaper arenaer for faglig utvikling. 

Aktiviteter på Romerike:

Redd Barna i Ullensaker

Som frivillig i Redd Barna Ullensaker kan du blant annet bli med på å arrangere flerkulturell kafe på Jessheim. Dette er en fast månedlig møteplass i kommunen hvor nyankomne flyktningfamilier kan praktisere norsk, møte andre i lokalsamfunnet og bli kjent med fritids- og kulturtilbud. Som frivillig er du med i en gruppe som planlegger og gjennomfører aktiviteter med barna.

Aktiviteter i Ullensaker:

  • Flerkulturell kafe med aktiviteter for barn

Redd Barna Gjøvik

Frivillige i Redd Barna Gjøvik driver med innsamling, informasjon- og kampanjearbeid.

Redd Barna Gjøvik hadde sitt 60-års jubileum i 2019 og har flere medlemmer som har vært aktive i gruppen i flere tiår. Gruppen engasjerer seg for barns rettigheter lokalt, blant annet er de opptatt av å styrke barns rett til lek og fritid i kommunen, men har også et stort engasjement for en rekke internasjonale rettighetsspørsmål. De får stadig innlegg på trykk i lokalavisa, står på stand, engasjerer seg i våre kampanjer og har aktiviteter på biblioteket i Gjøvik et par ganger i året.

Redd Barna Hamar

Som frivillig i Redd Barna Hamar deltar du i direkte arbeid med barn som har opplevd vold i nære relasjoner. Gjennom lek og aktiviteter skaper frivillige et positive avbrekk for barn som befinner seg i en sårbar livssituasjon. De frivillige arrangerer turer til kino, teater, gårdstun eller ute i marka. Man tilrettelegger for at barna kan delta i lek, spille og gjøre ulike aktiviteter som maling, tegning, riding og mye mer.

Redd Barna Hamar deltar også i lokalpolitisk påvirkning for å styrke barns rettigheter i Hamar. De arrangerer temakvelder, deltar inn i kampanjearbeid og er engasjerte i lokalsamfunnet. 

Aktiviteter på Hamar:

Redd Barna Ås

Redd Barna Ås jobber i dag spesielt mye med innsamling til Redd Barna. To ganger i året arrangerer gruppen et bruktmarked for barneklær, leker og utstyr hvor deler av inntekten fra salget går til Redd Barna. Dette bruktmarkedet har blitt en viktig profileringssak der fokus på gjenbruk og miljø står sentralt.

Redd Barna Ås har plass for flere medlemmer, og du er velkommen til å delta på de aktivitetene som allerede er i gang, eller være med på å sette nye aktiviteter ut i livet.

Redd Barna Moss

Som frivillig i Redd Barna Moss blir du en del av en gruppe som både driver med frivillig arbeid på asylmottak og engasjerer seg i politisk påvirkningsarbeid.

Gruppen har i flere år arrangert månedlig aktivitet for ungdommer på Hobøl statlige mottak. Her har de hatt aktivitet med tidligere enslige mindreårige asylsøkere som har blitt overårige, i aldersgruppen 18-23 år.  Fremover vil de ha aktiviteter for enslige mindreårige asylsøkere som er bosatt på Mysebu Statlige mottak. Aktivitetene består av utflukt til byer i området rundt mottaket.

Aktiviteter i Moss:

Meld din interesse som frivillig

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at du har sendt inn skjemaet.

  • Påkrevde felt er merket med *

  • * Vi bruker postnummer for å sette deg i kontakt med riktig regionkontor

Redd Barna Region Øst regionkontor

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at ditt engasjement kommer barn til gode. Enten du er frivillig, medlem eller samarbeidspartner. Vi vil veldig gjerne at du tar kontakt hvis du er nysgjerrig på oss, ønsker å samarbeide eller om du har andre spørsmål knyttet til vårt regionale arbeid.

E-post: [email protected]

Telefon: 22 99 09 00

Besøksadresse:  Bøkkerveien 2, 0579 Oslo (Se kart

Følg med Region Øst på sosiale medier

Lyst til å samarbeide med oss?

Redd Barna Region øst samarbeider med mange små og store aktører, både privatpersoner, bedrifter og idrettslag. Sammen skaper vi levende lokalsamfunn og sprer kunnskap om barns rettigheter. 

Ta kontakt!

På Like Vilkår

Vi ønsker å lytte til og engasjere de unge. Programmet På Like Vilkår jobber for at all ungdom skal delta i samfunnet uavhengig av sosial bakgrunn og oppvekstmiljø.

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.