På Like Vilkår er et program for ungdom. Programmet ledes av unge voksne mellom 19 til 25 år. På Like Vilkår jobber for at all ungdom skal delta i samfunnet uavhengig av sosial bakgrunn og oppvekstmiljø. Vi ønsker å lytte til og engasjere ungdom.

Kjernen av prosjektet er ungdomsforum for en fast gruppe ungdom. Forumene ledes av unge voksne fra området vi jobber. I forumene snakker ungdom om hvilke behov de selv ser i deres nabolag. Etter hvert lager de aktiviteter og tiltak for flere ungdommer. Gjennom ungdomsforumet styrker vi ungdom sin opplevelse av og mulighet til å påvirke sitt liv, nærmiljø og samfunn.

Vi jobber tett med bydelen og andre relevante aktører i de områdene vi er til stede. Sammen skal vi gjøre oppvekstmiljøet bedre.

På Like Vilkår startet i Sverige i 2009 og har vokst til et stort, nasjonalt program i syv byer. I Sverige jobber vi tett med ulike næringslivsaktører.

I Norge har Redd Barna etablert et prosjekt på Bjørndal, som heter Ung Bjørndal, og vi startet i 2024 med aktiviteter på Haugenstua.

Prosjektleder: Dominic Wilson – [email protected]