Bli frivillig

REDD BARNA NORD-NORGE

Region Nord har engasjerte frivillige og medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark. Vi jobber for at alle barn og unge skal få sine rettigheter oppfylt – nasjonalt og internasjonalt. Vårt regionkontor ligger i Tromsø.

Gå til kontaktinformasjon til regionkontoret

Se oversikt over lokale Redd Barna-grupper og aktivitetsgrupper i Nord-Norge:

Redd Barna i Alta

I Alta har vi en gruppe som arrangerer fritidsaktiviteter og arrangementer for barn. Som frivillig i Redd Barna Alta er du med på å skape sosiale møteplasser og aktiviteter for barnefamilier. Det finnes ulike barrierer som holder barn utenfor fritidsarenaen og som frivillig i Redd Barna Alta kan du være med på å bryte ned disse barrierene.

Aktiviteter i Alta

Redd Barna i Tromsø

Det finnes flere aktiviteter og grupper i Tromsø som du kan være med i.

Redd Barna Tromsø er en lokal gruppe som engasjerer seg i Redd Barnas kampanjeuker og driver med politisk påvirkning, i tillegg til aktiviteter de selv planlegger gjennom året. Gruppa arrangerer åpne temamøter og sosiale aktiviteter. Her er det mange muligheter for å engasjere seg, bidra og sette barns rettigheter på agendaen lokalt.

Vi har tre grupper med frivillige som jevnlig arrangerer aktiviteter for og med barn.

Besøksgruppa består av frivillige i ulike aldre som arrangerer utflukter som skogsturer, åpen gård og klatring. Besteforeldregruppa består av litt eldre frivillige som besøker barna der de er. Begge disse to gruppene er frivillige med barn som har opplevd vold i hjemmet.

I Redd Barna Tromsø Lek og Fritid gruppa kan du bidra til å gi mestring og læring til barn. Aktiviteter kan være maleworkshops, dans og turer.

Aktiviteter i Tromsø

Redd Barna i Hadsel

Barn som søker asyl og bor på asylmottak, har en hverdag som er preget av mye
usikkerhet og til tider lite aktivitet. Ved å engasjere deg i Redd Barnas frivilliggruppe i Hadsel er du med i en gruppe som arrangerer morsomme aktiviteter sammen med barna på det lokale asylmottaket.

Aktiviteter i Hadsel

Redd Barna i Harstad

Mange barnefamilier i Harstad har behov for å bli bedre kjent med sitt nærmiljø og det tilbudet som finnes av gratis aktiviteter i byen. Som frivillig i Et naturlig møte, er du med i ei gruppe som arrangerer aktiviteter sammen med familiene.

Aktiviteter i Harstad

Redd Barna i Bodø

Mange barnefamilier i Bodø har behov for å bli bedre kjent med sitt nærmiljø og det tilbudet som finnes av gratis aktiviteter i byen. Som frivillig i Redd Barna Bodø Aktivitetsgruppe kan du bli med å skape morsomme aktiviteter for barn og unge.

Barn som har opplevd vold i hjemmet, trenger trygge voksne og positive opplevelser som gir mestring og glede. Som frivillig i Redd Barna Bodø Besøksgruppe er du med i ei gruppe som arrangerer aktiviteter sammen med barna. 

Aktiviteter i Bodø

Bli med:

Ikon for å være frivillig

Meld din interesse som frivillig

Region Nord regionkontor

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at ditt engasjement kommer barn til gode. Enten du er frivillig, medlem eller samarbeidspartner. Vi vil veldig gjerne at du tar kontakt hvis du er nysgjerrig på oss, ønsker å samarbeide eller om du har andre spørsmål knyttet til vårt regionale arbeid.

E-post: [email protected]

Telefon: 22 99 09 00

Adresse: Storgata 88, 9008 Tromsø

Følg med Region Nord på sosiale medier

Lyst til å samarbeide med oss?

Redd Barna Region Nord samarbeider med mange små og store aktører, både privatpersoner, bedrifter og idrettslag. Sammen skaper vi levende lokalsamfunn og sprer kunnskap om barns rettigheter. 

Ta kontakt!

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.