Bli frivillig
En vegg av papirhjerter i mange farger med meldinger fra barn En vegg av papirhjerter i mange farger med meldinger fra barn

engasjer deg for barns rettigheter

Har du lyst til å være med og jobbe for at flere barn skal få sine rettigheter oppfylt? Bli med i en gruppe som sammen deltar i kampanjer, lager arrangementer, står på stand, skriver leserinnlegg, og påvirker politikerne der du bor. Jo flere vi er som sier fra når barns rettigheter blir brutt, jo vanskeligere blir det å overse oss. Redd Barna hjelper dere med tips og faktakunnskap.  

Hvorfor skal du delta?

Dette er for deg som ønsker å sikre at barn får det de har krav på. Ved å mobilisere andre, utfordre politikere, spre kunnskap og bli hørt kan du påvirke ditt lokalmiljø til å bli et enda bedre sted å bo for barn og unge.  

Mange barn opplever at rettighetene deres brytes. Det kan være barn som står utenfor fellesskapet fordi familien har dårlig råd, barn som har flyktet til Norge, som opplever vold eller blir diskriminert. Du kan bidra til at de blir sett og hørt, gjennom å engasjere deg sammen med andre Redd Barna-frivillige.

Hva gjør du?

Meld deg inn i en eksisterende Redd Barna-gruppe eller kontakt oss for å opprette din egen. Oversikten over grupper i din region finner du her. 

Sammen kan dere for eksempel

 • Delta i Redd Barnas kampanjer. Vær med på aksjonsdager eller starte aktiviteter selv.  
 • Arrangere temakveld, åpent møte, forfattersamtale eller filmkveld. Inviter inn folk og spre kunnskap om et tema dere mener bør løftes.   
 • Minn politikerne på hvilke forpliktelser de har. Ta kontakt, gå på kommunestyremøter, skriv brev og leserinnlegg, inviter til debatt.  
 • Lag stand, stunt eller markering. Vis folk i ditt lokalsamfunn hva barn trenger.   

Redd Barna har studentgrupper, grupper med yngre og med eldre, i storbyene og på mindre steder. 

Hvor mye tid tar det og hva kreves av deg? 

Det er opp til deg hvor mye tid du ønsker å engasjere deg. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper om politikk eller barns rettigheter, alt dette vil du lære mer om. 

Det er ønskelig at du: 

 • Deltar på opplæring i regi av Redd Barna  
 • Signere Redd Barnas Frivilligavtale 
 • Blir medlem i Redd Barna eller Press – Redd Barna Ungdom

Hva får du som frivillig i Redd Barna?

 • Muligheten til å lære mer om Redd Barnas rettighetsarbeid samtidig som du blir kjent med andre engasjerte Redd Barna frivillige 
 • Gode verktøy for å spre informasjon og drive påvirkningsarbeid 
 • Et bredt nettverk innen en av verdens største barnerettighetsorganisasjoner 
 • Utviklet verdifulle ferdigheter innen kampanje, politisk påvirkning og kommunikasjon  
 • Muligheten til å påvirke beslutningstakere og bidra til varige endringer for barn 
 • Inspirerende workshops og opplæring fra Redd Barna for å styrke din kunnskap om barns rettigheter 

Bli med i en rettighetsgruppe

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at du har sendt inn skjemaet.

 • Påkrevde felt er merket med *

 • Hidden
 • Hidden