Bli frivillig
En vegg av papirhjerter i mange farger med meldinger fra barn

REDD BARNA VEST-NORGE

Region Vest har engasjerte frivillige og medlemmer i Vestland, på Haugalandet og i Ryfylke. Region Vest strekker seg fra Brattvåg i nord til Haugesund i sør. Vi jobber alle for at barn og unge skal få sine rettigheter oppfylt – nasjonalt og internasjonalt. Vårt regionkontor ligger i Bergen.

Gå til kontaktinformasjon til regionkontoret

Se vår tilgjengelighetserklæring

Her er oversikt over lokale Redd Barna-grupper og aktivitetsgrupper i Vest-Norge:

Redd Barna i Bergen

I Bergen er det mange aktiviteter du som frivillig kan være med på.

Redd Barna Bergen en en lokal gruppe som jobber med å fremme Barnekonvensjonen og skape oppmerksomhet rundt barns rettigheter. De arrangerer alt fra konserter til møter med politikere, innsamlinger, informasjonskampanjer, debatter, foredrag og mye mer. Som frivillig kan du også være med på å drive politisk påvirkning for barns rettigheter i Bergen. Her er det mange muligheter for å engasjere seg, bidra og skape nye aktiviteter!

Besøk Redd Barna Bergen på Facebook

Besøk Redd Barna Bergen på Instagram

Som frivillig i Redd Barna Bergen Møteplass, kan du være med på å arrangere åpne og inkluderende møteplasser for barn, unge og familier i Bergen og omegn. Disse aktivitetene er alltid gratis, og målet er å få nye opplevelser og å ha det gøy. Møteplassene baserer seg på lokale ønsker og behov og vi samarbeider med ulike aktører på hver møteplass.

Frivillige i En god nabo følger opp nylige bosatte flyktningfamilier i Bergen. De frivillige finner på hyggelige aktiviteter sammen med familien, og tilrettelegger for at barna kan delta i organisert fritidsaktivitet. På den måten blir familien bedre kjent i sitt lokalsamfunn og barna kommer i gang med en organisert fritidsaktivitet. Som frivillig kan du også være med å arrangere fellesaktiviteter for alle deltagerne i prosjektet, som vårfest, vinterfest, kino og bowling

Redd Barna Mottaksgruppe Bergen.

Redd Barna Besøksgruppe Bergen.

Redd Barna Bergen International is a local English speaking group of volunteers. The volunteers, who come from different parts of the world, work to promote children’s rights through arranging seminars, documentary nights, through social medias and more.

Besøk Redd Barna Bergen International på Facebook

Besøk Redd Barna Bergen International på Instagram

Aktiviteter i Bergen:

Redd Barna i Osterøy

I Osterøy kan du bli aktiv i Redd Barna Osterøy som jobber med innsamling av midler til Redd Barnas arbeid. De har blant annet arrangert en årlig julebasar siden 1979, som nå har blitt en lokal tradison. Gruppen har også stand og aktiviteter på FestiValestrand i juni. Der har det jobbet med å sette fokus på barns rett til lek og fritid. De deler også informasjon om barns rettigheter i sosiale medier og deltar i ulike Redd Barna kampanjer.

Besøk Redd Barna Osterøy på Facebook

Redd Barna i Sogndal

Frivillige i Redd Barna Sogndal fremjar born sine rettar i Sogndal. Dei jobbar blant anna med å forebyggje vald og overgrep mot born og å sikre borns rett til leik og fritid. Dei bidreg i ulike Redd Barna-kampanjar, jobbar med politisk påverknad og deler informasjon på sosiale medier. Ein viktig del av arbeidet er òg å arrangere opne møteplassar for born og unge i Sogndal kommune og omegn. Møteplassane er basert på lokale ønske og behov, og Redd Barna Sogndal samarbeider med ulike aktørar i planleggjinga og gjennomføringa.

Besøk Redd Barna Sogndal på Facebook

Besøk Redd Barna Sogndal på Instagram

Aktiviteter i Sogndal:

Redd Barna i Stryn

Frivillige i Redd Barna Stryn jobbar med å fremje borns rettar i Noreg og i verda. Dei arrangerer ein årleg basar i samband med FN-dagen, samt blomsterlotteri til inntekt for Redd Barna sitt internasjonale arbeid. Frivillige inviterer born i Stryn og omegn til arrangement der det blir sett fokus på born sin rett til leik og fritid. Dei deltek óg i ulike Redd Barna-kampanjar gjennom året. Redd Barna Stryn er den eldste Redd Barna-gruppa i Region Vest og har spela ei stor og viktig rolle i lokalsamfunnet.

Aktiviteter i Stryn:

Redd Barna i Sykkylven

Som frivillig i Redd Barna Sykkylven, jobbar du for å fremje born sine rettar. Gruppa bidreg i ulike Redd Barna-kampanjar, jobbar med politisk påverknad og medlemsverving. Dei har tombola to gongar i året, driv ein språkkafé der flyktningar og innvandrarar kan møte lokalbefolkninga og prate norsk saman, samt arrangerar ulike utflukter. Dei deltar òg fast ved julegrantenninga i sentrum med appell.

Aktiviteter i Sykkylven:

  • Språkkafé
  • Informasjon- og kampanjearbeid, og politisk påvirkning

Redd Barna i Ålesund

I Ålesund kan du blant anna verte aktiv i Redd Barna Ålesund som jobbar for å fremje born sine rettar. Dei bidreg i Redd Barna kampanjar, skriv lesarinnlegg, jobbar med politisk påverknad og deler informasjon i sosiale medier. Dei arrangerar og møteplassar for born og ungdom for å sikre born sin rett til leik og fritid.

Born som har opplevd vald i heimen treng trygge vaksne og positive opplevingar som gjev meistring og glede. Som frivillig i Redd Barna Ålesund Besøksgruppe er du med i ei gruppe som arrangerar aktivitetar saman med borna. Det kan være skogsturar, klatring, bowling eller kinobesøk. Gruppa deltek og i Redd Barna sine kampanjar.

Aktiviteter i Ålesund:

Søre Øyane – Redd Barna Cup

Redd Barna Cup er navnet på Redd Barna gruppen som i 2013 startet som arrangør av Redd Barna Cup, en hyggelig aktivitetsdag for familier på Søre Øyane utenfor Os. Her spilles det fotballcup og volleyball, det er lykkehjul og Bestos hjørne. Det samles også inn penger til Redd Barna gjennom mat- og loddsalg. I dag arrangerer Redd Barna Cup også andre aktiviteter for barn, bl.a. lommelykttur, Pokemonjakt og fiskekonkurranse. De deler informasjon om Redd Barna på sosiale medier og bidrar i forskjellige Redd Barna kampanjer.

Besøk Redd Barna Cup på Facebook

Redd Barna Stord

Som frivillig i Redd Barna Stord jobbar du med å fremje born sine rettar i Noreg og verda. Gruppa skriv lesarinnlegg, jobber med Redd Barna-kampanjar og har aktivitetar for barn og familiar på asylmottak.

Aktiviteter på Stord:

Redd Barna Haugalandet

Som frivillig i Redd Barna Hauglandet kan du bidra til å fremme barns rettigheter på Haugalandet. Gruppa jobber blant annet med å forebygge vold og overgrep mot barn og å sikre barns rett til lek og fritid. De bidrar i ulike Redd Barna kampanjer, skriver leserinnlegg, jobber med politisk påvirkning og deler informasjon på sosiale medier. En viktig del av arbeidet er også å arrangere åpne møteplasser for barn og unge forskjellige steder på Haugalandet. Møteplassene er basert på lokale ønsker og behov og Redd Barna Haugalandet samarbeider med ulike aktører i planleggingen og gjennomføringen. Her er mange måter å engasjere seg på!

Besøk Redd Barna Haugalandet på Facebook

Besøk Redd Barna Haugalandet på Instagram

Aktiviteter på Haugalandet:

Meld din interesse som frivillig

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at du har sendt inn skjemaet.

  • Påkrevde felt er merket med *

  • * Vi bruker postnummer for å sette deg i kontakt med riktig regionkontor

Redd Barna Region Vest regionkontor

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at ditt engasjement kommer barn til gode. Enten du er frivillig, medlem eller samarbeidspartner. Vi vil veldig gjerne at du tar kontakt hvis du er nysgjerrig på oss, ønsker å samarbeide eller om du har andre spørsmål knyttet til vårt regionale arbeid.

E-post: [email protected]

Telefon: 22 99 09 00

Besøksadresse: Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen (Se kart)

Følg med Region Vest på sosiale medier

Lyst til å samarbeide med oss?

Redd Barna Region Vest samarbeider med mange små og store aktører, både privatpersoner, bedrifter og idrettslag. Sammen skaper vi levende lokalsamfunn og sprer kunnskap om barns rettigheter. 

Ta kontakt!

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.