Barn i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

 • Internett og mobiltelefon gir barn fantastiske muligheter til å kommunisere. Det utnytter noen overgripere. Derfor er nettvett viktig.

  Nettvett

  Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

  Les mer
 • Vi jobber for å sikre barn i Norge best mulig beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep.

  Vold og overgrep

  Vold og seksuelle overgrep skjer i hjemmet, på skolen, der barn arbeider og der barn bor. Disse barna har rett på hjelp og beskyttelse.

  Les mer
 • Jente på asylmottak

  Asyl- og flyktningbarn

  Hvert år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke beskyttelse og asyl. De får livet satt på vent.

  Les mer
 • Fattige barn i Norge er en ekstra sårbar gruppe.

  Barnefattigdom

  Selv i en velferdsstat som Norge finnes det fattigdom – både blant voksne og barn. Som så ofte ellers er barna ekstra sårbare.

  Les mer
 • 10. desember hvert år møtes barn fra hele Norge i Oslo for å hylle vinneren av Nobels fredspris.

  Barns medvirkning

  Alle barn har rett til å si meningen sin og til å bli hørt i saker som angår dem. Vi hjelper barna med å bli hørt.

  Les mer
 • Her finner du skolesidene våre.

  Barn og skole

  Vi sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

  Les mer
 • Redd Barna jobber for at norske myndigheter skal oppfylle barns rettigheter.

  Rettighetsarbeidet i Norge

  Redd Barna er pådriver for at norske myndigheter oppfyller rettighetene som Barnekonvensjonen gir barna.

  Les mer
 • Children from Arna Asylmottak skating together with volunteers from Redd Barna Bergen Aktiv at Iskanten in Bergen

  Frivillig i Redd Barna

  Aktiviteter for flyktningbarn. Informasjonskorps. Politisk påvirkning. Som frivillig for Redd Barna utgjør du en forskjell der du bor!

  Les mer