Barn i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

 • Redd Barna arrangerer for 18. året på rad Redd Barnas fredsprisfest! Det er en fest hvor barn i hele Norge kan hylle Nobels fredsprisvinner, og formidle sine budskap rundt fred.

  Redd Barnas fredsprisfest 2014

  Redd Barna arrangerer for 18. året på rad Redd Barnas fredsprisfest! Det er en fest hvor barn i hele Norge kan hylle Nobels fredsprisvinner, og formidle sine budskap rundt fred.

  Les mer
 • Internett og mobiltelefon gir barn fantastiske muligheter til å kommunisere. Det utnytter noen overgripere. Derfor er nettvett viktig.

  Nettvett

  Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

  Les mer
 • Vi jobber for å sikre barn i Norge best mulig beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep.

  Vold og overgrep

  Vold og seksuelle overgrep skjer i hjemmet, på skolen, der barn arbeider og der barn bor. Disse barna har rett på hjelp og beskyttelse.

  Les mer
 • Jente på asylmottak

  Asyl- og flyktningbarn

  Hvert år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke beskyttelse og asyl. De får livet satt på vent.

  Les mer
 • Fattige barn i Norge er en ekstra sårbar gruppe.

  Barnefattigdom og dårlige levekår

  De siste tiårene har Norge opplevd en negativ utvikling hvor flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen. Dette er alvorlig og utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter.

  Les mer
 • 10. desember hvert år møtes barn fra hele Norge i Oslo for å hylle vinneren av Nobels fredspris.

  Barns medvirkning

  Alle barn har rett til å si meningen sin og til å bli hørt i saker som angår dem. Vi hjelper barna med å bli hørt.

  Les mer
 • Her finner du skolesidene våre.

  Barn og skole

  Vi sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

  Les mer
 • Redd Barna jobber for at norske myndigheter skal oppfylle barns rettigheter.

  Rettighetsarbeidet i Norge

  Redd Barna er pådriver for at norske myndigheter oppfyller rettighetene som Barnekonvensjonen gir barna.

  Les mer
 • Children from Arna Asylmottak skating together with volunteers from Redd Barna Bergen Aktiv at Iskanten in Bergen

  Frivillig i Redd Barna

  Aktiviteter for flyktningbarn. Informasjonskorps. Politisk påvirkning. Som frivillig for Redd Barna utgjør du en forskjell der du bor!

  Les mer