Det magiske klasse­rommet

Et interaktivt undervisningsmateriell som tar opp barns rettigheter gjennom ulike temarom: fattig/rik, krig/fred og klimaendringer. Det interaktive materiellet består av filmer, billedserier og oppgavespill, og oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag.

Besøk Det magiske klasserommet >

Bestill materiellet

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

Vis

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om hvordan fattigdom rammer barn.

Det magiske klasse­rommet - fred

Vis

Det magiske klasse­rommet - fred

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter i krig og konflikt.

Det magiske klasse­rommet – klima

Vis

Det magiske klasse­rommet – klima

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer.

Rettig­hets­slottet

Et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og musikkvideo.

Besøk Rettighetsslottet >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Rettighets­slottet

Vis

Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell.

Barnas rettigheter

Vis

Barnas rettigheter

For barnehager og 1.-4. trinn.

A1 plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgt rettigheter.

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

Vis

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

To tegneseriehefter om barns rettigheter med elevoppgaver.

Fem sanger fra Rettighets­slottet

Vis

Fem sanger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Et sanghefte og en CD med sanger om barns rettigheter.

Nettvett

Undervisningsmateriellet kan brukes for å involvere elever i samtaler om deres nett- og mobilbruk. Målet er å bevisstgjøre elevgruppen på ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten bidra til å bedre læringsmiljøet i klassen.

Undervisningsmateriellet kan brukes til å forebygge mobbing og seksuell trakassering, i tillegg til å kunne oppfylle kunnskapsmål i norsk, samfunnsfag og for å skjerpe elevenes digitale dømmekraft.

Besøk Nettvett-sidene våre >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Vær en venn på nett

Vis

Vær en venn på nett

For 1.-4. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.

Tenk før du deler

Vis

Tenk før du deler

For 5.-7. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.

Ses offline

Vis

Ses offline

For 8.-13. trinn.

Metodehefte til lærere om ungdom, sex og Internett.

Plakat med nettvettregler

Vis

Plakat med nettvettregler

For 1.-7. trinn.

A4 plakat med nettvettregler.

INGEN UTENFOR

Undervisningsmateriellet kan brukes av lærere for å legge til rette for økt elevmedvirkning og inkludering i skolen, bygge gode klassemiljøer og forebygge mobbing. Elevmedvirkning bidrar til økt motivasjon, trivsel og læringsutbytte. Aktivitetene legger opp til at elevene selv deltar for å skape et trygt læringsmiljø.

Besøk Ingen utenfor-sidene våre >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Ingen utenfor

Vis

Ingen utenfor

For 1.-7. trinn

Metodehefte for lærere med aktiviteter for å jobbe for et godt og inkluderende klassemiljø.

Elev­medvirknings­hefte

Vis

Elev­medvirknings­hefte

For 1.-13. trinn.

Informasjonshefte til lærere om barns rett til elevmedvirkning.

Glødeter­mometer

Vis

Glødeter­mometer

For 1.-13. trinn.

Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever. En plakat per klasse.

5 foreldre­tips

Vis

5 foreldre­tips

For barnehage til 7. trinn.

Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.

Finnes på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, samisk og engelsk.

#Jeg er her
– om seksuelle overgrep mot barn

Alle som jobber i skolen har både en unik mulighet og en forpliktelse til å bidra til å forebygge seksuelle overgrep. Å gi barn kunnskap og informasjon er noe av det viktigste man kan gjøre både for å forebygge og avdekke overgrep.

Besøk #jegerher siden for fakta, filmer og verktøy om seksuelle overgrep >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Vis

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Samtaleverktøy for elever på 5.-7. trinn på barneskolen som handler om seksuelle overgrep mot barn. Verktøyet er utformet til å vare i to klassetimer, med en kombinasjon av 2 korte videoer og forslag til diskusjonsspørsmål. 

Ti ønsker fra barn og unge

Vis

Ti ønsker fra barn og unge

Barn og unge fra hele Norge har bidratt til å utforme «Ti ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn». Plakat med alle de ti ønskene.

Ti ønsker fra barn og unge

Vis

Ti ønsker fra barn og unge

Sett med «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat.