Det magiske klasse­rommet

Et interaktivt undervisningsmateriell som tar opp barns rettigheter gjennom ulike temarom: fattig/rik, fred, flyktninger, klimaendringer og diskriminering (kommer i februar 2020). Det interaktive materiellet består av filmer, billedserier og oppgavespill som elevene jobber seg gjennom. Undervisningsmateriellet oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag.

Besøk Det magiske klasserommet >

Last ned materiellet

Det magiske klasse­rommet - flyktninger

Vis

Det magiske klasse­rommet - flyktninger

For 5.-10. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og om å være barn på flukt. Kan lastes ned digitalt, eller bestilles gratis til din skole.

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

Vis

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

For 5.-10. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter i krig og konflikt. Kan lastes ned digitalt, eller bestilles gratis til din skole.

Det magiske klasse­rommet - fred

Vis

Det magiske klasse­rommet - fred

For 5.-10. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer. Kan lastes ned digitalt, eller bestilles gratis til din skole.

Det magiske klasse­rommet – klima

Vis

Det magiske klasse­rommet – klima

For 5.-10. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer. Kan lastes ned digitalt, eller bestilles gratis til din skole.

Rettig­hets­slottet

Et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og musikkvideo.

Besøk Rettighetsslottet >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Lærer­veiledning

Vis

Lærer­veiledning

For barnehager og 1.-4. trinn.

Lærerveiledning til det digitale undervisningsmateriellet Rettighetsslottet. Kan lastes ned digitalt.

Barnas rettigheter

Vis

Barnas rettigheter

For barnehager og 1.-4. trinn.

A1 plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgte rettigheter. Plakaten kan lastes ned digitalt eller bestilles gratis til din skole.

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

Vis

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

To tegneseriehefter om barns rettigheter med elevoppgaver. Kan lastes ned digitalt.

Fem sanger fra Rettighets­slottet

Vis

Fem sanger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Et sanghefte med sanger om barns rettigheter. Kan lastes ned digitalt. Sangene er tilgjengelig på Youtube og Spotify.

Nettvett

Undervisningsmateriellet kan brukes for å involvere elever i samtaler om deres nett- og mobilbruk. Målet er å bevisstgjøre elevgruppen på ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten bidra til å bedre læringsmiljøet i klassen.

Undervisningsmateriellet kan brukes til å forebygge mobbing og seksuell trakassering, i tillegg til å kunne oppfylle kunnskapsmål i norsk, samfunnsfag og for å skjerpe elevenes digitale dømmekraft.

Besøk Nettvett-sidene våre >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Vær en venn på nett

Vis

Vær en venn på nett

For 1.-4. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.

Tenk før du deler

Vis

Tenk før du deler

For 5.-7. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.

Hva ville du gjort?

Vis

Hva ville du gjort?

For 5.-7. trinn

Diskusjonskort om nettvett med eksempelhistorier fra elevenes digitale hverdag, for å skape et positivt og inkluderende miljø i klassen, og til å forebygge digital mobbing og seksuelle krenkelser på nett.

Plakat med nettvett­regler

Vis

Plakat med nettvett­regler

For 1.-7. trinn.

A4 plakat med nettvettregler.

Ses offline

Vis

Ses offline

For 8.-13. trinn.

Metodehefte til lærere om ungdom, sex og Internett.

Heftet skal revideres og finnes i mellomtiden kun som nedlastbar fil.

Vis

Vis

Vis

På nett med barna?

Vis

På nett med barna?

Diskusjonskort til foreldremøtet for å styrke trivsel, vennskap og inkludering, og forebygge mobbing, mellom elever på nett og i klassen. Kun ett eksemplar per skole.

Snakk med oss

Vis

Snakk med oss

Håndbok om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

Hvorfor deler ungdom nakenbilder?

Vis

Hvorfor deler ungdom nakenbilder?

Sammendragsrapport om ungdommers perspektiv på deling av nakenbilder

Plakat med råd fra ungdom

Vis

Plakat med råd fra ungdom

A4 plakat med 5 råd fra ungdom til andre ungdom om å forebygge uønsket deling av nakenbilder.

INGEN UTENFOR

Undervisningsmateriellet kan brukes av lærere for å legge til rette for økt elevmedvirkning og inkludering i skolen, bygge gode klassemiljøer og forebygge mobbing. Elevmedvirkning bidrar til økt motivasjon, trivsel og læringsutbytte. Aktivitetene legger opp til at elevene selv deltar for å skape et trygt læringsmiljø.

Besøk Ingen utenfor-sidene våre >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Ingen utenfor

Vis

Ingen utenfor

For 1.-7. trinn

Metodehefte for lærere med aktiviteter for å jobbe for et godt og inkluderende klassemiljø.

Plakat om trygt skolemiljø

Vis

Plakat om trygt skolemiljø

For 1.-7. trinn

Plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet. Plakaten kan bestilles i trykket versjon på bokmål, nynorsk og de tre samiske språkene.

Finnes også som nedlastbar fil på disse og mange andre språk, som kan legges på digitale plattformer, eller sendes ut til foreldre som informasjon.

Elev­råds­hånd­boka

Vis

Elev­råds­hånd­boka

For 1.-7. trinn

Håndbok til elevrådsrepresentanter, der de får tips og råd til hvordan gjennomføre elevrådsarbeidet på skolen, og hvordan gjennomføre klassemøter. Bestill et eksemplar til hver elevrådsrepresentant på skolen din, og bidra til økt elevdemokrati!

Finnes på bokmål og nynorsk.

Glødeter­mometer

Vis

Glødeter­mometer

For 1.-13. trinn.

Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever. En plakat per klasse.

Last ned følgebrevet for å se tips om hva du kan bruke plakaten til.

5 foreldre­tips

Vis

5 foreldre­tips

For barnehage og 1.-7. trinn

Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.

Finnes på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, samisk og engelsk.

«Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

Vis

«Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

Elevers stemmer om trivsel og mobbing. 

Rapport fra klasserommet: Elevers erfaringer med skolemiljøet og deres anbefalinger til skolen og foreldre om hva som må skal til for å skape trivsel og forebygge mobbing i skolen.

Rollemodeller mot mobbing

Vis

Rollemodeller mot mobbing

For barnehage

Samtaleopplegg med diskusjonskort til foreldremøtet i barnehagen, for å bevisstgjøre foreldre og barnehageansatte på hvor viktige rollemodeller de er i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen. Finnes på bokmål og nynorsk.

Her finner du filmene og mer informasjon >

Elev­med­virknings­heftet

Vis

Elev­med­virknings­heftet

For 1.-13. trinn.

Informasjonshefte til lærere om barns rett til elevmedvirkning.

#Jeg er her
– om vold og seksuelle overgrep mot barn

Alle som møter barn i sitt arbeid har både en unik mulighet og en forpliktelse til å bidra til å forebygge vold og seksuelle overgrep. Å gi barn kunnskap og informasjon bidrar til både forebygging og avdekking.

Besøk #jegerher siden for fakta, filmer og verktøy om vold og seksuelle overgrep >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Kroppen min eier jeg - i barnehagen

Vis

Kroppen min eier jeg - i barnehagen

For barnehagen (4-6 år)

Samtalekort og veiledningshefte til bruk sammen med "Kroppen min eier jeg", fire tegnefilmer om kropp, grenser og overgrep laget i samarbeid med NRK Super.

Materiellet kan bestilles og lastes ned på bokmål og nord-samisk.

Kroppen min eier jeg – i skolen

Vis

Kroppen min eier jeg – i skolen

For 1.-4. trinn

Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg om seksuelle overgrep. Undervisningsmateriellet er knyttet til animasjonsserien «Kroppen min eier jeg», fire animasjonsfilmer om kropp, grenser og overgrep, laget i samarbeid med NRK Super.

Veiledningsmateriellet kan lastes med på bokmål, engelsk og nordsamisk.

Voksne skal aldri slå

Vis

Voksne skal aldri slå

For 1.-4. trinn

Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg knyttet til «Voksne skal aldri slå», en tegnefilm om å bli utsatt for fysisk vold fra en voksen laget i samarbeid med NRK Super. Veiledningsmateriellet kan lastes ned på bokmål og nordsamisk.

Mot

Vis

Mot

For 5.-7. trinn

Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg knyttet til «Mot», en dramaserie om å bli utsatt for fysisk vold laget av NRK Super. Veiledningsmateriellet kan lastes ned på bokmål.

#JegErHer

Vis

#JegErHer

For 5.-7. trinn

Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep mot barn. Undervisningen varer i to klassetimer, med en kombinasjon av to korte filmer og forslag til diskusjonsspørsmål. Begge filmene finnes nå også på tegnspråk. Samtaleverktøyet kan bestilles eller lastes ned på bokmål.

Flyer med 5 foreldretips

Vis

Flyer med 5 foreldretips

Liten flyer med 5 tips om hvordan foreldre kan snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Kan bestilles eller lastes ned på bokmål og nordsamisk.

Hvordan møte og følge opp barn som forteller

Vis

Hvordan møte og følge opp barn som forteller

I dette heftet er det praktiske og enkle råd til lærere, barnehageansatte og andre voksne om hvordan man kan gjennomføre en samtale med et barn som har noe å fortelle. Man får også råd om hva man gjør videre, og hvordan man kan følge opp etter samtalen. Heftet kan lastes ned på bokmål og nordsamisk.

Snakke­­bobler med 10 ønsker

Vis

Snakke­­bobler med 10 ønsker

Sett med 10 «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat. De kan henges opp for eksempel i klasserommet, på helsestasjonen eller i barnehagen. Snakkeboblene kan bestilles eller lastes ned på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Plakat med 10 ønsker

Vis

Plakat med 10 ønsker

Barn og unge fra hele Norge har bidratt til å utforme «10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn». Plakaten kan bestilles eller lastes ned på bokmål og nynorsk. Den kan lastes ned på engelsk og nordsamisk.

Flyer med 10 ønsker

Vis

Flyer med 10 ønsker

Flyer med barn og unges ønsker, og informasjon om Redd Barnas JegErHer-nettside med verktøy. Kan deles ut på for eksempel foreldremøter, skoler, barnehager eller helsestasjoner. Kan bestilles på bokmål.