Det magiske klasse­rommet

Et interaktivt undervisningsmateriell som tar opp barns rettigheter gjennom ulike temarom: fattig/rik, krig/fred og klimaendringer. Det interaktive materiellet består av filmer, billedserier og oppgavespill, og oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag.

Besøk Det magiske klasserommet >

Bestill materiellet

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

Vis

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om hvordan fattigdom rammer barn.

Det magiske klasse­rommet - fred

Vis

Det magiske klasse­rommet - fred

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter i krig og konflikt.

Det magiske klasse­rommet – klima

Vis

Det magiske klasse­rommet – klima

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer.

Rettig­hets­slottet

Et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og musikkvideo.

Besøk Rettighetsslottet >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Rettighets­slottet

Vis

Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell.

Barnas rettigheter

Vis

Barnas rettigheter

For barnehager og 1.-4. trinn.

A1 plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgt rettigheter.

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

Vis

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

To tegneseriehefter om barns rettigheter med elevoppgaver.

Fem sanger fra Rettighets­slottet

Vis

Fem sanger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Et sanghefte og en CD med sanger om barns rettigheter.

Nettvett

Undervisningsmateriellet kan brukes for å involvere elever i samtaler om deres nett- og mobilbruk. Målet er å bevisstgjøre elevgruppen på ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten bidra til å bedre læringsmiljøet i klassen.

Undervisningsmateriellet kan brukes til å forebygge mobbing og seksuell trakassering, i tillegg til å kunne oppfylle kunnskapsmål i norsk, samfunnsfag og for å skjerpe elevenes digitale dømmekraft.

Besøk Nettvett-sidene våre >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Vær en venn på nett

Vis

Vær en venn på nett

For 1.-4. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.

Tenk før du deler

Vis

Tenk før du deler

For 5.-7. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.

Ses offline

Vis

Ses offline

For 8.-13. trinn.

Metodehefte til lærere om ungdom, sex og Internett.

Plakat med nettvett­regler

Vis

Plakat med nettvett­regler

For 1.-7. trinn.

A4 plakat med nettvettregler.

INGEN UTENFOR

Undervisningsmateriellet kan brukes av lærere for å legge til rette for økt elevmedvirkning og inkludering i skolen, bygge gode klassemiljøer og forebygge mobbing. Elevmedvirkning bidrar til økt motivasjon, trivsel og læringsutbytte. Aktivitetene legger opp til at elevene selv deltar for å skape et trygt læringsmiljø.

Besøk Ingen utenfor-sidene våre >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Ingen utenfor

Vis

Ingen utenfor

For 1.-7. trinn

Metodehefte for lærere med aktiviteter for å jobbe for et godt og inkluderende klassemiljø.

Elev­med­virknings­hefte

Vis

Elev­med­virknings­hefte

For 1.-13. trinn.

Informasjonshefte til lærere om barns rett til elevmedvirkning.

Glødeter­mometer

Vis

Glødeter­mometer

For 1.-13. trinn.

Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever. En plakat per klasse.

5 foreldre­tips

Vis

5 foreldre­tips

For barnehage til 7. trinn.

Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.

Finnes på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, samisk og engelsk.

#Jeg er her
– om seksuelle overgrep mot barn

Alle som jobber i skolen har både en unik mulighet og en forpliktelse til å bidra til å forebygge seksuelle overgrep. Å gi barn kunnskap og informasjon er noe av det viktigste man kan gjøre både for å forebygge og avdekke overgrep.

Besøk #jegerher siden for fakta, filmer og verktøy om seksuelle overgrep >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Vis

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Samtaleverktøy for elever på 5.-7. trinn på barneskolen som handler om seksuelle overgrep mot barn. Verktøyet er utformet til å vare i to klassetimer, med en kombinasjon av 2 korte videoer og forslag til diskusjonsspørsmål.

Plakat med 10 ønsker

Vis

Plakat med 10 ønsker

Barn og unge fra hele Norge har bidratt til å utforme «10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn». Plakat i A3 format.

Snakke­bobler med 10 ønsker

Vis

Snakke­bobler med 10 ønsker

Sett med «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat. 

Flyer med 10 ønsker

Vis

Flyer med 10 ønsker

Flyer i A5 format med 10 ønsker.

Veilednings­hefte med undervisnings­opplegg 2.-3. trinn

Vis

Veilednings­hefte med undervisnings­opplegg 2.-3. trinn

Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg knyttet til «Kroppen min eier jeg», fire tegnefilmer om kropp, grenser og overgrep laget i samarbeid med NRK Super. Veiledningsmateriellet er ikke trykket opp, men kan lastes ned. Primærmålgruppen er 2.-3. trinn, men det kan også brukes med eldre og yngre barn.