Det magiske klasse­rommet

Et digitalt undervisningsmateriell som tar opp barns rettigheter gjennom ulike temarom: fattig/rik, krig/fred, klimaendringer og barnearbeid i Etiopia. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og oppgavespill, og oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag.

Besøk Det magiske klasserommet >

Bestill materiellet

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

Vis

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om hvordan fattigdom rammer barn.

Det magiske klasse­rommet - fred

Vis

Det magiske klasse­rommet - fred

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter i krig og konflikt.

Det magiske klasse­rommet – klima

Vis

Det magiske klasse­rommet – klima

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer.

Det magiske klasse­rommet – Etiopia

Vis

Det magiske klasse­rommet – Etiopia

For 4.-7. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barnearbeid og utdanning i Etiopia.

Rettig­hets­slottet

Et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og musikkvideo.

Besøk Rettighetsslottet >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Rettighets­slottet

Vis

Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell.

Barnas rettigheter

Vis

Barnas rettigheter

For barnehager og 1.-4. trinn.

A1 plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgt rettigheter.

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

Vis

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

To tegneseriehefter om barns rettigheter med elevoppgaver.

Fem sanger fra Rettighets­slottet

Vis

Fem sanger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Et sanghefte og en CD med sanger om barns rettigheter.

Nettvett

Undervisningsmateriellet kan brukes for å involvere elever i samtaler om deres nett- og mobilbruk. Målet er å bevisstgjøre elevgruppen på ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten bidra til å bedre læringsmiljøet i klassen.

Undervisningsmateriellet kan brukes til å forebygge mobbing og seksuell trakassering, i tillegg til å kunne oppfylle kunnskapsmål i norsk, samfunnsfag og for å skjerpe elevenes digitale dømmekraft.

Besøk Nettvett-sidene våre >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Vær en venn på nett

Vis

Vær en venn på nett

For 1.-4. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.

Tenk før du deler

Vis

Tenk før du deler

For 5.-7. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.

Ses offline

Vis

Ses offline

For 8.-13. trinn.

Metodehefte til lærere om ungdom, sex og Internett.

Plakat med nettvettregler

Vis

Plakat med nettvettregler

For 1.-7. trinn.

A4 plakat med nettvettregler.

INGEN UTENFOR

ingen_utenfor_logoingen_utenfor_logo

Undervisningsmateriellet kan brukes av lærere for å legge til rette for økt elevmedvirkning og inkludering i skolen, bygge gode klassemiljøer og forebygge mobbing. Elevmedvirkning bidrar til økt motivasjon, trivsel og læringsutbytte. Aktivitetene legger opp til at elevene selv deltar for å skape et trygt læringsmiljø.

Besøk Ingen utenfor-sidene våre >

Nytt materiell er under utvikling. Inntil videre er deler av materiellet kun nedlastbart.

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Intro­duksjons­hefte og fordyp­nings­hefte

Vis

Intro­duksjons­hefte og fordyp­nings­hefte

For 1.-7. trinn.

Metodehefter til lærere med aktiviteter for å jobbe med læringsmiljøet.

Under revidering. Eksisterende materiell er kun nedlastbart.

Elev­medvirknings­hefte

Vis

Elev­medvirknings­hefte

For 1.-13. trinn.

Informasjonshefte til lærere om barns rett til elevmedvirkning.

Glødeter­mometer

Vis

Glødeter­mometer

For 1.-13. trinn.

Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever. En plakat per klasse.

5 foreldre­tips

Vis

5 foreldre­tips

For barnehage til 7. trinn.

Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.

Finnes på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, samisk og engelsk.