Det magiske klasse­rommet

Et interaktivt undervisningsmateriell som tar opp barns rettigheter gjennom ulike temarom: fattig/rik, krig/fred og klimaendringer. Det interaktive materiellet består av filmer, billedserier og oppgavespill, og oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag.

Besøk Det magiske klasserommet >

Bestill materiellet

Det magiske klasse­rommet - flyktninger

Vis

Det magiske klasse­rommet - flyktninger

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og om å være barn på flukt.

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

Vis

Det magiske klasse­rommet - fattig/rik

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter i krig og konflikt.

Det magiske klasse­rommet - fred

Vis

Det magiske klasse­rommet - fred

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer.

Det magiske klasse­rommet – klima

Vis

Det magiske klasse­rommet – klima

For 4.-9. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og klimaendringer.

Rettig­hets­slottet

Et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Det digitale materiellet består av filmer, billedserier og musikkvideo.

Besøk Rettighetsslottet >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Rettighets­slottet

Vis

Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Lærerveiledning til et digitalt undervisningsmateriell.

Barnas rettigheter

Vis

Barnas rettigheter

For barnehager og 1.-4. trinn.

A1 plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgt rettigheter.

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

Vis

Flere fortell­inger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

To tegneseriehefter om barns rettigheter med elevoppgaver.

Fem sanger fra Rettighets­slottet

Vis

Fem sanger fra Rettighets­slottet

For barnehager og 1.-4. trinn.

Et sanghefte og en CD med sanger om barns rettigheter.

Nettvett

Undervisningsmateriellet kan brukes for å involvere elever i samtaler om deres nett- og mobilbruk. Målet er å bevisstgjøre elevgruppen på ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten bidra til å bedre læringsmiljøet i klassen.

Undervisningsmateriellet kan brukes til å forebygge mobbing og seksuell trakassering, i tillegg til å kunne oppfylle kunnskapsmål i norsk, samfunnsfag og for å skjerpe elevenes digitale dømmekraft.

Besøk Nettvett-sidene våre >

Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Vær en venn på nett

Vis

Vær en venn på nett

For 1.-4. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.

Tenk før du deler

Vis

Tenk før du deler

For 5.-7. trinn.

Metodehefte til lærere med aktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.

Ses offline

Vis

Ses offline

For 8.-13. trinn.

Metodehefte til lærere om ungdom, sex og Internett.

Heftet skal revideres og finnes i mellomtiden kun som nedlastbar fil.

Plakat med nettvett­regler

Vis

Plakat med nettvett­regler

For 1.-7. trinn.

A4 plakat med nettvettregler.

Snakk med oss

Vis

Snakk med oss

Håndbok om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

På nett med barna?

Vis

På nett med barna?

Diskusjonskort til foreldremøtet for å styrke trivsel, vennskap og inkludering, og forebygge mobbing, mellom elever på nett og i klassen. Kun ett eksemplar per skole.

INGEN UTENFOR

Undervisningsmateriellet kan brukes av lærere for å legge til rette for økt elevmedvirkning og inkludering i skolen, bygge gode klassemiljøer og forebygge mobbing. Elevmedvirkning bidrar til økt motivasjon, trivsel og læringsutbytte. Aktivitetene legger opp til at elevene selv deltar for å skape et trygt læringsmiljø.

Besøk Ingen utenfor-sidene våre >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Ingen utenfor

Vis

Ingen utenfor

For 1.-7. trinn

Metodehefte for lærere med aktiviteter for å jobbe for et godt og inkluderende klassemiljø.

Elev­med­virknings­hefte

Vis

Elev­med­virknings­hefte

For 1.-13. trinn.

Informasjonshefte til lærere om barns rett til elevmedvirkning.

Glødeter­mometer

Vis

Glødeter­mometer

For 1.-13. trinn.

Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever. En plakat per klasse.

5 foreldre­tips

Vis

5 foreldre­tips

For barnehage til 7. trinn.

Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.

Finnes på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, samisk og engelsk.

#Jeg er her
– om seksuelle overgrep mot barn

Alle som jobber i skolen har både en unik mulighet og en forpliktelse til å bidra til å forebygge seksuelle overgrep. Å gi barn kunnskap og informasjon er noe av det viktigste man kan gjøre både for å forebygge og avdekke overgrep.

Besøk #jegerher siden for fakta, filmer og verktøy om seksuelle overgrep >


Bestill materiellet

 

Last ned materiellet

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Vis

Under­visnings­opplegg 5.-7. trinn

Samtaleverktøy for elever på 5.-7. trinn på barneskolen som handler om seksuelle overgrep mot barn. Verktøyet er utformet til å vare i to klassetimer, med en kombinasjon av 2 korte videoer og forslag til diskusjonsspørsmål. Den ene filmen er også laget på tegnspråk.

Plakat med 10 ønsker

Vis

Plakat med 10 ønsker

Barn og unge fra hele Norge har bidratt til å utforme «10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn». Plakaten kan bestilles på bokmål i A3-format. Den kan lastes ned og printes ut på nynorsk, engelsk og nord-samisk.

Snakke­bobler med 10 ønsker

Vis

Snakke­bobler med 10 ønsker

Sett med «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat. De kan henges opp for eksempel i klasserommet, på helsestasjonen eller i barnehagen. Snakkeboblene kan bestilles på bokmål.
Snakkeboblene kan også lastes ned på nynorsk, engelsk og nord-samisk.

Flyer med 10 ønsker

Vis

Flyer med 10 ønsker

Flyeren kan bestilles på bokmål i A5-format. Den kan lastes ned og printes ut på nynorsk, engelsk og nord-samisk.

Hvordan møte og følge opp barn som forteller

Vis

Hvordan møte og følge opp barn som forteller

I dette heftet er det praktiske og enkle råd til lærere, barnehageansatte og andre voksne om hvordan man kan gjennomføre en samtale med et barn som har noe å fortelle.
Man får også råd om hva man gjør videre, og hvordan man kan følge opp etter samtalen.

Veilednings­hefte med undervisnings­opplegg 2.-3. trinn

Vis

Veilednings­hefte med undervisnings­opplegg 2.-3. trinn

Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg knyttet til «Kroppen min eier jeg», fire tegnefilmer om kropp, grenser og overgrep laget i samarbeid med NRK Super. Veiledningsmateriellet er ikke trykket opp, men kan lastes ned på bokmål, engelsk og nord-samisk. Primærmålgruppen er 2.-3. trinn, men det kan også brukes med eldre og yngre barn.

Flyer med 5 foreldretips

Vis

Flyer med 5 foreldretips

Liten flyer med 5 tips om hvordan foreldre kan snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Kan bestilles ferdig trykket opp på bokmål og nord-samisk. Kan også lastes ned på bokmål og nord-samisk.