Våre partnere

Dressmann

Dressman logo

Kleskjeden Dressmann har vært Redd Barnas hovedsamarbeidspartner siden 2013. Dressmann støtter prosjektet Back2School i Bangladesh, som sikrer at barn skal returnere til en trygg skolehverdag så snart som mulig etter Corona-19 pandemien. Dressmann er Nordens største kleskjede innen herreklær og er med i Varner-gruppen.

Vi er veldig glade for å kunne bidra i dette arbeidet og hjelpe barn i Bangladesh, hvor vi har stor produksjon.

Adm. dir. i Dressmann, Petter Varner

Dressmann og Redd Barna har siden 2013 samarbeidet om å gi ungdom i Bangladesh en mulighet til å ta yrkesutdannelse under sikre forhold i tekstilbransjen. Nå i lys av pandemien, støtter Dressmann opp om Redd Barnas arbeid for å få barn og unge trygt tilbake til skolen når situasjonen tillater det.

Les mer om Dressmann her

Skolebarn i Bangladesh.

Stengte skoler

Bangladesh er et av verdens fattigste land. Her er halvparten av befolkningen under 18 år, og rundt 80-90 prosent av landets inntekter kommer fra tekstilindustrien.

Utfordringene er mange for internasjonale aktører som handler med lokale leverandører. Korona-pandemien har ført til at svært mange i tekstilindustrien har mistet arbeid og skolene har vært stengt i lengre tid. Mange er presset til fattigdom og hele familien blir rammet.

Dette fører til at mange unge blir tvunget ut i arbeid og står i fare for å ikke returnere til skolen. Unge jenter er utsatt for kjønnsbasert vold og det er økte tilfeller av barneekteskap.

Redd Barna skal med viktig støtte fra Dressmann sikre at barna får undervisning der det er mulig under pandemien og at flest mulig kommer tilbake til en trygg skolehverdag.

Skolegutt.

Trygt tilbake til skolene

Når skolene er stengt bidrar Redd Barna til at barna får et minimum av undervisning hjemme der det er mulig. Dette gjøres med mobil- og telefonbasert læring til barn og foreldre, og det fokuseres både på vanlig opplæring og informasjon om Covid-19 og smittevern.

Målet er at barna kommer tilbake til trygge skoler med god hygiene slik at de ikke må stenge igjen. Vi skal tilrettelegge for gode læringsmiljøer så at barna kan ta igjen tapt læring og det gjøres spesielle tiltak for sårbare grupper.

Utdanningstilbudet til barn og unge i Bangladesh påvirkes i stor grad av Covid-19 og stengte skoler berører mange millioner barn. Sammen skal vi jobbe for at barn får komme tilbake til skolen når situasjonen igjen tillater det, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Kontakt oss:

Johan Lindelien Schwartz – Næringslivsansvarlig

E-post: [email protected]

Telefon: 415 33 777

Ofte stilte spørsmål