Våre partnere
Fire barn sitter med papirfly i hendene på en gul sklie i et klatrestativ. De ser i kamera og smiler.

Ambera

SAMMEN SKAPER VI
TRYGGE ARENAER FOR BARN

Ambera og Redd Barna startet et partnerskap i 2021. Gjennom Amberas «Gi tilbake»-ordning  skal vi sammen jobbe for å skape trygge arenaer for barn, både i og utenfor hjemmet.

Amberas boform tilbyr individuelle boenheter med fellesarealer, sosiale møteplasser og organiserte aktiviteter utenfor skole og idrettsarena. Som en del av samarbeidetvil Amberas aktivitetsverter kurses av Redd Barna, slik at det kan bidra til barns trygghet på de ulike aktivitetene.

Lærer smiler i klasserom elever rekker opp hender

Kursing av Amberas aktivitetsverter

Amberas aktivitetsverter skal alle gjennom opplæring der Redd Barnas «child safeguarding»-prinsipper er ivaretatt, slik at Amberas møteplasser og aktivitetsarenaer blir trygge steder for barn.

Aktivitetsvertene skal blant annet få kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep.

Bærekraftsmålene

Et samarbeid som bygger på bærekraftsmålene

Redd Barna og Ambera jobber begge aktivt med FNs bærekraftsmål, og sammen jobber vi hver dag for å nå følgende mål:

Mål 3. God helse og livskvalitet
Mål 4. God utdanning
Mål 13. Stoppe klimaendringene
Mål 17. Samarbeid for å nå målene

Les mer om hvordan Redd Barna jobber for å nå bærekraftsmålene her

Medlem i Redd Barna? Da får du også et gratis medlemskap i Ambera.

Medlemskapet gir deg forkjøpsrett på bolig. Ambera vil ta et samfunnsansvar og gi tilbake. Dersom et Redd Barna medlem kjøper en bolig i Ambera, vil en prosentsats av kjøpesummen doneres tilbake til Redd Barnas arbeid.

Ved å bruke medlemskoden Redd Barna får alle medlemmer av Redd Barna et gratis medlemskap i Ambera. For å sikre deg ditt gratis medlemskap: 

KLIKK HER FOR Å SIKRE DEG ET GRATIS MEDLEMSKAP