Våre partnere
Tre skoleelever sitter med skolebøker foran seg og smiler bredt på Shree Buddha grunnskole i Dailekh, Nepal

Nordan

Våre partnere 13

NorDan Gruppen er Redd Barnas nyeste hovedsamarbeidspartner. Redd Barna og NorDan Gruppen inngikk en avtale om et samarbeid i starten av 2021.

Tiden er inne for å ta et større samfunnsansvar, og Redd Barnas fokus på utdanning harmonerer godt med NorDans tradisjoner.

Markedsdirektør NorDan Gruppen

Som hovedsamarbeidspartner vil NorDan bidra til utviklingsprosjekter over hele verden med fokus på utdanning. Sammen skal vi jobbe med et prosjekt kalt «Safe Back to School» som skal bidra til å få flest mulig barn tilbake på skolebenken etter pandemien. Redd Barna jobber med langsiktige tiltak som bidrar til et stabilt skoletilbud, der barn får trygge rammer, kunnskapsrike lærere og den forutsetningen de trenger for å gjennomføre grunnleggende utdanning.

Les mer om NorDan Gruppen her

Koronakrisen 5

Safe Back to School prosjektet

Pandemien har påvirket utdanningen til over 1,6 milliarder barn. I begynnelsen av oktober var over 750 millioner barn fremdeles ute av skolen. Redd Barna anslår at opptil 50 millioner barn kan stå i fare for å ikke komme tilbake til skolen. Sammen med NorDan Gruppen skal vi jobbe for å hindre at dette skjer. NorDan er derfor en viktig bidragsyter til arbeidet vi gjør med bærekraftsmål nr 4 som innebærer å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle barn.

Les mer of «Safe Back to School» prosjektet her

«Vi er lokalisert ute i distriktene og har fabrikker på mindre steder. Det ligger i vår natur å støtte dem som trenger det. Nå tar vi dette videre ut av landet»

Tore Rasmussen – Konsernsjef Nordan Gruppen

Slik forklarer konsernsjef Tore Rasmussen NorDans beslutning om å støtte Redd Barnas skoleprosjekt Safe Back to School. Bedriften gir en million kroner i året de neste tre årene til prosjektet som skal få sårbare barn tilbake på skolebenken etter pandemien.  

For NorDan føyer engasjementet i Safe Back to School seg inn i mange års engasjement for utdanning og opplæring. Bedriften har stort fokus på intern opplæring, og driver blant annet sin egen fagskole for lærlinger

«Det er selvsagt viktig for bedriften vår at vi har dyktige og utdannede arbeidere. Samtidig ser vi at det å ha utdanning og fagbrev har stor verdi for den enkelte. Det gir trygghet og selvtillit» sier Johannes Rasmussen – Konsernsjef Nordan Gruppen

Den samme tryggheten ønsker NorDans ledelse at barn som nå har mistet skolegang også skal få oppleve.