Våre partnere
Nycomed 1

Nycoplus

Våre partnere 14

Redd Barna og Nycoplus startet et samarbeid i 2016, med fokus på utsatte områder i Nicaragua. Jenter i landet har ikke det helsetilbudet de trenger eller veiledning i forbindelse med graviditet og fødsel. Derfor har Nycoplus valgt å bidra til opplæring av lokale helsearbeidere, slik at vi kan styrke helsetilbudet for jenter i Nicaragua.

For hver pakke som kjøpes av Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma doneres 5 kroner til Redd Barna sitt arbeid i Nicaragua.

Nycoplus, produksamarbeid

For Nycoplus er det meningsfullt å bidra til å sikre bedre helsetilgang til de som trenger det. Derfor er det viktig for oss å støtte langsiktige prosjekter som samtidig kan snu seg rundt når situasjonen tilsier det.

Merkevaresjef i Nycoplus, Camilla Rochling Borander

Et samfunnsansvar som er viktigere enn noen gang:

Nicaragua er sterkt preget etter covid-19 og rekordmange tropiske stormer og orkaner det siste året. Hjelpen som når frem gjennom Nycoplus og Redd Barna er viktigere enn noen gang. Les mer om samarbeidet og Nycoplus her

Dette har vi fått til sammen det siste året:

  • Nycoplus donerte en rekordsum på 336 505 kroner i 2020. Foregående år var summen 266 030 kroner.
  • Vi nådde 95 300 mennesker i Nicaragua. 38 000 av disse er barn.
  • Helseprogrammet (ICCM) ble implementert i 15 lokalsamfunn – dette er full måloppnåelse fra Redd Barna sin side.
  • Med støtte fra Nycoplus har 27 helsearbeidere fullført helsefremmende kurs. 43 nye «brigadistas», lokale som jobber frivillig som lavterskel helsearbeidere. 29 av disse personene er kvinner.