Våre partnere

WIersholm

Wiersholm 1

Den 1. januar 2019 inngikk Wiersholm og Redd Barna en avtale om et femårig strategisk samarbeid som fremmer og styrker barns rettigheter. Vi jobber integrert i et langsiktige perspektiv både i Norge og ute for å sikre innfrielsen av barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon.  

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i.

Wiersholm har røtter over hundre år tilbake i tid og er i dag ett av Norges største advokatfirmaer. Redd Barnas hovedfokus, barns rettigheter og utdanning, passer med  Wiersholms virksomhet som juridisk kompetansebedrift.  Sammen står vi sterkere i  satsingen på barn, unge og utdanning og partnerskapet bidrar til samfunnsutvikling og vekst både lokalt og globalt.

Vårt strategiske og langsiktige partnerskap er basert på felles verdier og mål og vi samarbeider langs tre akser: Pro bono-rådgivning, økonomisk støtte til Redd Barnas rettighetsprosjekter, og en felles Trainee-ordning; Responsible Business Trainee.

Les mer om Wiersholm her

Barns rettigheter i Myanmar

Wiersholm bidrar  med  økonomisk støtte til  Redd Barnas rettighetsprosjekt i Myanmar. Støtten fra Wiersholm vil gå utelukkende til arbeidet med å styrke barns rettigheter. I dette prosjektet fokuserer vi spesielt på barns rett til utdanning og barns rett til beskyttelse, samt godt styresett for barns rettigheter. Sammen har vi satt oss tre konkrete mål:

  • Å styrke sivilsamfunnet inkludert barn i å fremme barns rettigheter, 
  • Å påvirke slik at myndighetene gjøres ansvarlig med henblikk på  å overvåke og implementere barns rettigheter
  • Å bidra til å styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter.  

En bedre framtid for barn

Sammen jobber Redd Barna og Wiersholm med tre konkrete bærekraftsmål:

4. Sammen med Wiersholm skal vi jobbe mot å sikre tilgang til utdanning for alle barn.

5. Vi skal jobbe mot å stoppe alle former for diskriminering av jenter og vi skal sikre at jenter får like muligheter som alle andre.

10. Innen 2030 skal vi være med å sikre at barn kan delta i og påvirke samfunnsutviklingen på en rettferdig måte. Vi jobber sammen mot å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med de ulike bærekraftsmålene her

Bli lønnsgiver i Wiersholm:

Ja, jeg vil være med på Redd Barna lønnsgiv!