10 gode nyheter for barn fra året 2021

Til tross for pandemi, klimakrise og fattigdomsbølge, har fjoråret også bydd på noen lyspunkter for barn.

Liten jente i gul genser og lue sitter og smiler på en sykeseng
Illustrasjonsfoto.

En av de kanskje aller viktigste lyspunktene er den nye malariavaksinen til barn.

– Utviklingen av den nye malariavaksinen i år vil på sikt kunne redde flere hundre tusen av de mest sårbare barna i verden. Dette er et massivt framskritt, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Generalsekretær Birgitte Lange i forbindelse med fjorårets gode nyheter for barn.
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Etter et gjennombrudd i forskningen i år, har Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang kunnet anbefale en malariavaksine til barn.

– Vi ser også at stadig flere land gjør det ulovlig å slå barn og flere stater lover å beskytte skoler, elever og lærere når det er krig eller konflikt. Det er viktig for barn, sier Lange.

Fjorårets 10 gode nyheter for barn:

  1. Malariavaksine til barn

Det har vært svært utfordrende å utvikle en vaksine. Men i år kom et gjennombrudd i forskningen. Dermed kunne WHO for første gang anbefale en malariavaksine til barn.

WHO anbefaler at det igangsettes utstrakt vaksinering av barn i Afrika sør for Sahara, der de aller fleste malariatilfellene i verden forekommer, samt i andre regioner der det er moderat til høy risiko for malariasmitte.

En av verdens mest dødelige infeksjonssykdommer

Malaria kan smitte mennekser og dyr via mygg, og er hovedårsaken til at barn sør for Sahara i Afrika blir syke eller dør. Mer enn 260.000 afrikanske barn under fem år dør hvert år av malaria, ifølge WHO. 400.000 dør årlig på verdensbasis.

I Norge rapporteres det om ca. 30 – 100 tilfeller av malaria årlig, der samtlige har blitt smittet i utlandet. Dødsfall er derimot svært sjeldent her til lands.

  1. I Norge ble det ulovlig å avkorte sosialhjelpen til fattige barnefamilier

I to av tre kommuner i Norge ble de fattigste barnefamiliene fratatt barnetrygden. Dette kalles avkortning av sosialhjelp, og betyr at kommunene kutter sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden. I november i fjor ble SV og regjeringen enige om å gjøre denne praksisen ulovlig fra og med høsten 2022. Dette er en stor seier for familiene som har aller minst!

  1. Flere land lover at skoler skal være trygge i krig

I år har seks nye stater undertegnet erklæringen om trygge skoler. Erklæringen, også kalt Safe Schools Declaration, har som mål å hindre angrep på skoler og at disse ikke skal utnyttes militært. Norge var ledende under utviklingen av erklæringen i 2015, og en av de første til å undertegne avtalen. Til sammen har nå 113 stater undertegnet, og i år kom de seks landene Algerie, Mexico, Timor-Leste, Togo, Maldivene og Namibia til.

Historie

Land etter land slår ring om trygge skoler

  1. Noen lyspunkter på klima

I Norge og i resten av Europa trådte et forbud mot salg av engangsplast i kraft i sommer. Dermed ble blant annet engangsbestikk, sugerør og plastkopper ulovlige. Loven ble vedtatt av EU-parlamentet i 2019, men trådte i kraft i Europa den 3. juli i år.

Også på fornybar energi går verden framover. I mai måned nådde Spania en milepæl. Da ble halvparten av nasjonens energibehov møtt av grønn energi, mye takket være solcellepaneler.

Og stadig flere steder på det afrikanske kontinentet utnyttes solenergi. I Nigeria skal en halv million hus få solcellepanel de neste årene, og sikre 25 millioner nigerianere strøm.
Vindkraft øker også i styrke globalt. I 2021 økte antall gigawatt fra vindkraft med 53 prosent fra fjoråret. Vindnerergi-kapasiteten verden over tilsvarer nå det årlige karbonutslippet til hele Sør-Amerika.

Barna er de som skal leve med konsekvensene av global oppvarming og vår forurensing i dag. Det er godt å se lyspunkter og innovasjon på grønn energi på alle kontinenter, men her trenger vi voksne å ta sjumilsskritt på vegne av framtiden til barna våre.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
  1. Ett barn kom hjem fra leirene i Syria

I november ble et foreldreløst barn hentet hjem til Norge i en hemmelig operasjon. Kjennetegn gitt av slektninger gjorde det mulig for Redd Barna å identifisere det norske barnet, som hadde bodd i et senter for foreldreløse barn inne i den enorme al-Hol leiren i Nord-Syria.

– Vi jobber kontinuerlig med å finne slektninger til de foreldreløse barna, det er helt fantastisk når det skjer, sa direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

Fortsatt befinner det seg til sammen fire norske kvinner og fire barn i leirene i Syria.
– Denne saken viser hvor utrolig raskt man kan gjennomføre en repatriering, dersom det er politisk vilje til det. Det er helt uholdbart at barn som har mødre i live skal straffes hver dag for det mødrene har gjort, sa Fylkesnes.

Silhuetten av to barn foran en av leirene i Syria.

Hent barna hjem!

Norske barn sitter fortsatt innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold som beskrives av FN som tortur. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster! 

  1. I Tanzania får unge mødre lov til å komme tilbake på skolen

Siden 60-tallet har landet hatt en regel om at gravide tenåringsmødre kan bli utvist fra statlige skoler og ikke få lov til å komme tilbake etter at barnet er født. Tanzania har ett av verdens høyeste tall for tenåringsgraviditeter, og en av fem av alle jenter mellom 15 og 19 har født barn, ifølge en undersøkelse fra landets statistikkbyrå fra noen år tilbake. De siste ti årene har mer enn 55.000 tanzanianske jenter blitt utvist fra skolen fordi de har blitt gravide, ifølge grupper som arbeider for kvinners rettigheter. I 2017 kunngjorde Tanzanias tidligere president igjen håndhevelsen av bestemmelsen, og møtte internasjonal motbør. Denne høsten har hans etterkommer, landets første kvinnelige president, endret reglene.

  1. Forbud mot kjønnslemlestelse

Delstaten Puntland i Somalia har i år vedtatt en lov som forbyr kjønnslemlestelse. Med det er Puntland den første staten i Somalia som kriminaliserer inngrepet. Loven innebærer harde straffer for de som utfører kjønnslemlestelse på jenter, som sykehus, jordmødre og tradisjonelle utøvere av inngrepet. Somalia er landet i verden der kjønnslemlestelse er vanligst, men de har ingen nasjonal lovgivning mot praksisen. FNs befolkningsfond (UNFPA) anslår at om lag 98 prosent av alle kvinner i Somalia er blitt kjønnslemlestet, og i delstaten Puntland er 99 prosent av kvinner mellom 15 og 49 år utsatt for det smertefulle inngrepet.

Historie

Jentene som vil stoppe kjønnslemlestelse

  1. Ytterligere to land har gjort det ulovlig å slå barn

Sør-Korea og Colombia har dette året forbudt fysisk avstraffelse mot barn. Med det ble de to statene det 62. og 63. landet i verden som gjør det ulovlig å slå barn. Dermed bor til sammen 14 prosent av alle barn i verden, eller 313 millioner barn globalt, i land der fysisk avstraffelse er forbudt. Tilbake i 1979 hadde bare ett land forbud mot å slå barn, og ved millenniumskiftet fantes det kun 11 stater i verden der fysisk avstraffelse av barn var forbudt.

  1. Kvinnelige ansatte i Redd Barna får lov til å jobbe i Afghanistan

I august tok Taliban igjen makten i Afghanistan. Den internasjonale pengestrømmen til landet ble nesten kuttet helt, og landet er nå i dyp krise. 14 millioner afghanske barn står i fare for å ikke overleve vinteren på grunn av sult og underernæring. For befolkningen og internasjonale hjelpeorganisasjoner, er situasjonen akutt krevende. Men for Redd Barna var det et lyspunkt denne høsten at flere hundre kvinnelige ansatte i organisasjonen får lov til å jobbe i felt og på kontorene. Redd Barna er helt avhengig av den kvinnelige arbeidsstyrken sin i landet for å kunne jobbe i den humanitære krisen som nå pågår blant afghanske barn.

  1. Droner leverer medisiner

I Uganda, Rwanda og Ghana tas droner i bruk for å levere livsviktige medisiner til landsbyer og bosettinger som er vanskelige å nå. Dronene som i Uganda ble lansert i mai, kan bære et kilo medisiner og fly 15 mil. I landet vil dronene fly medisiner ut til 78 samfunn, blant annet til HIV-positive øyboere på Victoriasjøen, og det estimeres at den nye teknologien kan gi rask og trygg tilgang til medisiner til mer enn 22 millioner afrikanere.  

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.