Stor interesse for vold og overgrep

Publikum over hele Norge strømmer til Redd Barnas kampanjeuke med tema vold og overgrep mot barn. – Tydelig at temaet engasjerer, sier kampanjeleder Kristin Sævig.

Mange publikummere ser på samtale på scenen mellom tre stykker.
Psykiater Finn Skårderud, VIlde Bratland Hansen og Odd Werner Hansen deltar på foredragsserien «Pappas hemmelighet», som har trukket fulle hus i Norge den siste tiden.

I ni byer, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, har foredraget «Pappas hemmelighet» vært fullbooket og med folk på venteliste, til tross for at arrangementet også har vært streamet.

Redd Barnas kampanjeuke «Stopp vold og overgrep mot barn» har servert informasjon og kunnskap til folket, i form av arrangement, stands, foredrag og postkort-aksjoner. Hele 41 biblioteker landet over har hatt utstilling med relevante bøker.

– Det er tydelig at dette temaet engasjerer folk og at særlig ansatte på skoler, barnehager og institusjoner ønsker kunnskap, sier Kristin Sævig, leder for årets kampanjeuke i Redd Barna.

«Pappas hemmelighet»

Vold og overgrep har vært tema på
utstillinger i 41 bibliotek rundt om i landet.

I mange år har Redd Barna hatt kampanjeuker i Norge arrangert av medlemmer og frivillige i de mange lokallagene. I år har temaet skapt ekstra stort engasjement.

– Jeg er litt usikker på antall publikummere rundt omkring, men det har vært rundt 100 deltagere på de fleste arrangementene. «Pappas hemmelighet» har vel så å si hatt fulle hus overalt, forteller hun.

40 år etter at han ble misbrukt, fortalte Odd Werner Hansen om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn. Datteren Vilde ble tvunget til å se sin barndom og sitt forhold til pappa med nye øyne.

I sin bok, «Pappas hemmelighet», skriver hun om hvordan overgrep kan påvirke en hel familie, ikke bare offeret. Etter at faren forteller, forstår hun hvorfor depresjon og uro preget stemningen i hjemmet, og hvorfor han ba henne om å ta seg sammen når ting var vanskelig. Overdreven trening og anoreksi ble en strategi for dem begge for å takle livets utfordringer.

En dame holder en plakat der det står Stopp vold og overgrep mot barn.
Mia Milde fra Redd Barna med plakat til kampanjeuken.

Kunnskap om vold og overgrep må inn i skolen

1 av 5 barn har opplevd vold hjemme, og 1 av 20 har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen. Når barn får lære om hva vold og overgrep er, tør flere barn å si ifra. Redd Barna vil at alle barn skal få denne kunnskapen i barnehagen og skolen

– Vi ser jo at behovet for denne type informasjon er stort, spesielt blant lærere og ansatte i barnehager. De sier selv at de ikke har veiledningen de trenger for å undervise barn og unge om vold og overgrep på en trygg og god måte, forteller Sævig.

Barn i barnehagealder sitter på stoler og ser på en tegnefilm som vises på et prosjektorlærret. På filmen kan du se en gutt og en voksen mann. Mannen har åpnet buksesmekken og har en erigert penis. Over mannen og penisen er det et stort rødt kryss som viser at det ikke er greit.

Stopp vold og overgrep mot barn

Når barn får lære om hva vold og overgrep er, tør flere barn å si ifra. Nå krever vi handling fra kunnskapsministeren! Alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og i skolen.

Ikke minst må barna selv lære hva vold og overgrep er, så de kan si ifra om de blir utsatt for dette. Det må inn fra barnehagen av!

I en spørreundersøkelse fra våren 2020 svarte 51% av lærerne at de manglet veiledning og undervisningsopplegg på dette temaet.

Sævig tror også at informasjonsbehovet har økt fordi vold og overgrep mot barn blir mer italesatt enn før, også i media.

– Når barn og unge får lære om vold og overgrep bidrar det til at de føler seg tryggere til å snakke om det. De får også en bedre forståelse for egne og andres grenser, som blant annet forebygger overgrep mellom jevnaldrende, sier Sævig.

Frivillige fra Redd Barna Ålesund forbereder seg til kampanjeuken.
Frivillige fra Redd Barna Ålesund forbereder seg til kampanjeuken.

– Når de møtes av voksne tillitspersoner i skoler og barnehager som snakker om disse temaene med trygghet og åpenhet, er det lettere for barn å fortelle om de skulle oppleve noe. Derfor har vi i Redd Barna hatt ekstra fokus på å få ut informasjon om tematikken til både de som jobber med barn og unge, men også til barna selv, i årets kampanjeuke.

De siste ukene har Redd Barnas frivillige skrevet leserinnlegg, vært på radio og blitt intervjuet i flere lokalaviser. Og over 10.000 har nå skrevet under på oppropet «Stopp vold og overgrep mot barn».