Pappas Hemmelighet – ny bok forteller historien om overgrep mot menn

– Seksuelle overgrep mot gutter og menn må fram i lyset, sier Vilde Bratland Hansen. Nå skal hun og faren Odd Werner Hansen på foredragsturne i Norge, i samarbeid med Redd Barna. Det er faren og familiens historie som fortelles – en historie som er vond, men også full av håp.

Pappas Hemmelighet - en foredragsturne om overgrep 1
Vilde Hansen har skrevet bok om sin far, Odd Werner Hansen, og hans hemmelighet med å bli utsatt for overgrep i barndommen. Foto: Bokomslag Res Publica, foto privat.

For å gå rett til Pappas Hemmelighet foredragsturneén trykk her.

Det begynte med et innlegg i Aftenpostens Si ;D -spalte for seks år siden. Her etterlyste Vilde, som da var i begynnelsen av 20-årene, større fokus på seksuelle overgrep mot gutter. Utgangspunktet var farens åpenhet noen år tidligere, der en ukjent historie kom fram: han ble utsatt for overgrep av en voksen familievenn fra han var ni til 16 år gammel. Dette hadde han tiet om hele livet.

Vilde Bratland Hansen har skrevet boken «Pappas Hemmelighet» om sin far.

Senere har Vilde nå skrevet den sterke og viktige boka «Pappas hemmelighet». Her blir farens historie vevd sammen med hennes egen. Boka viser hvordan traumer og vonde opplevelser kan gå i arv, og at overgrep rammer hele familien. I boka blir vi kjent med en familie som påvirkes av en urolig far som trener to ganger daglig og alltid må mestre og prestere. – Pappa holdt det gående til han ble 40. Men så kom han til et punkt der det ikke gikk mer. Han gikk på tidenes kjempesmell og ble deprimert og utbrent, forteller Vilde.

Menn er også utsatt

Seksuelle overgrep mot gutter og menn var og er på mange måter fortsatt tabubelagt. Mye av årsaken til dette ligger i hvem vi tror er overgriper og hvem vi tror er offer, mener Vilde. Hun viser til hvordan temaet seksuelle overgrep ble løftet av feminist-bevegelsen på 70-tallet, og understreker at dette selvsagt var både viktig og riktig. Samtidig ble bildet av menn som overgriperne og jenter og kvinner som ofre sementert.

– Men alle barn er sårbare for overgrep. Det handler om makt, ikke kjønn, sier hun.

Hva med i dag? Får gutter og menn som er utsatt for overgrep i våre dager den hjelpen de trenger? – Vi går fremdeles automatisk ut fra at overgriperen er mann og offeret er jente eller kvinne. Sosiale roller har satt seg, og det tar tid å endre slike oppfatninger. Overgrep kræsjer fremdeles med maskuline mannsroller. Men mye har skjedd de siste 20 årene, og særlig organisasjonen «Utsatt mann» har gjort veldig mye bra. Jeg tror vi er på vei i riktig retning, sier Vilde.

Betydningen av å fortelle

Odd Werner Hansen har i boka «Pappas hemmelighet» delt sin historie om å bli utsatt for overgrep som barn.

Det tar 17 år i snitt før kvinner forteller om et overgrep. Det mangler studier på menn, men det er grunn til å tro at det kan ta enda lenger tid fordi det er mer tabubelagt. Vildes far var godt voksen før han la kortene på bordet for kone og barn. Hva har det betydd for ham å bryte tabuet og fortelle?

– For det første er han blitt roligere. Både familie og venner kan bedre forstå hvorfor han oppførte seg som han gjorde tidligere. Denne åpenheten bygger gode relasjoner, og vi sitter igjen med en dypere forståelse for hverandre, sier Vilde.

Etter at Odd Werner Hansen stod fram i det offentlige rom, har han også fått mye tilbake, fortsetter Vilde. – Fordi han har våget å være åpen om overgrepene han ble utsatt for, tar mange kontakt og forteller sine historier.

Men er det viktig at vanskelige historier kommer fram i lyset? Til dette svarer Vilde et rungende ja.

– Det er viktig at noen veit. Ikke nødvendigvis at det skal skrives bok om eller komme fram i det offentlige rom. Men jeg vil si til han eller hun som er utsatt for overgrep: del det med en person som du er trygg på. Det er sentralt for at du skal klare å møte andre som den du er.

– De aller fleste bærer på historier som preger livene deres og som forteller noe om hvem de er. Kanskje kan du ha behov for å snakke med en profesjonell også. Traumet som ligger der, vil før eller senere innhente deg.

Far og datter på foredragsturné

Vilde ser fram til å reise Norge rundt sammen med faren og snakke om noe så vanskelig som seksuelle overgrep. Det føles veldig meningsfullt, forteller hun, og fortsetter:

– Folk er takknemlige for at vi tar på oss denne oppgaven og løfter fram dette ømtålige temaet. Overgrep handler mye om ensomhet. Du tror du er den eneste som har opplevd noe slikt. Og så får du høre at flere har opplevd lignende ting, og skjønner at du ikke er rar eller sjuk, som du kanskje har trodd. Du gjenkjenner.

Etter foredragene er det alltid noen blant tilhørerne som trenger en samtale. Det kan være alt fra 70 år gamle menn som innser at de må snakke om overgrep i barndommen med noen. Eller kanskje pårørende som plutselig forstår litt mer av oppførselen til et nært familiemedlem.

Foredragsturné:

Pappas Hemmelighet - ny bok forteller historien om overgrep mot menn 2

Du kan høre Vilde og Odd sitt foredrag om Pappas Hemmelighet flere steder nå i høst på øst, sør og vestlandet. Under flere av arrangementene vil de få besøk at kjente forskere og fagpersoner slik som Finn Skårderud, Torbjørn Andersen Herlof og Anne Kristine Bergem. Flere av foredragene live-streames på Redd Barnas Facebook-side.

Pappas Hemmelighet foredragsturné høsten 2021 – datoer:
 • 7.september Bodø
 • 20.september Trondheim
 • 21.oktober Kristiansand
 • 4.november Hamar
 • 11.november Oslo med psykiater Finn Skårderud, om konsekevnser av overgrep og spesielt fokus på spiseforstyrrelser (live-stream)
 • 15.november Haugesund med forsker Torbjørn Herlof Andersen, har forsket på overgrep mot menn (live-stream)
 • 16.november Bergen
 • 29.november Sandnes (live-stream)
 • 13.januar Lillestrøm, med Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver ved Pårørendesenteret, om barn som pårørende

Alle foredrag er gratis. Informasjon og påmelding finner du i Redd Barnas kalender og på Redd Barnas Facebook-side her.

Foredragsturneen arrangeres av Redd Barna med støtte fra Stiftelsen Dam.

Vis mer
Lukk

Vil hindre nye overgrep

– Det er vanskelig å være pårørende til noen som er utsatt for overgrep, sier Vilde. En viktig tilbakemelding de har fått, er at det er bra at dette blir tatt opp mens pappa fremdeles er oppegående og forholdsvis ung.

– Mange utsetter i det lengste å ta vanskelige samtaler, og så er det plutselig kanskje for seint fordi forelderen er blitt gammel eller ikke husker lenger hva som skjedde. Ta samtalen nå, ikke vent!, oppfordrer Vilde.

Hvorfor vil dere samarbeide med Redd Barna? – Jeg ser all den gode jobben som Redd Barna gjør. Til nå har samfunnet møtt overgrepsutsatte med brannslukking i etterkant. Redd Barna legger ned en stor innsats i å hindre at overgrep skjer, for å hindre at barn opplever slikt. De må lære om sine egne grenser, noe Redd Barna bidrar til med alle prosjektene sine rettet mot barnehager og skoler, sier Vilde Bratland Hansen.

Redd Barnas arbeid og undervisningsmateriell om vold og seksuelle overgrep:
 • reddbarna.no/jegerher kan du lese mer om Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Der finner du fakta, filmer, ressurser, kurs og undervisningsmateriell.
 • Undervisningsmateriell for barnehager og skoler om vold og seksuelle overgrep kan du lese mer om og bestille gratis på reddbarna.no/skole

Vis mer
Lukk

Relaterte saker