INGEN UTENFOR

Alle barn har rett til et trygt og inkluderende læringsmiljø. Elever skal ha rett til å bli hørt i saker som angår dem, og elever og foreldre må involveres i arbeidet med å forebygge mobbing og skape inkluderende klassemiljøer.

Involver elevene aktivt i det forebyggende arbeidet mot mobbing for å skape inkluderende klassemiljøer. Skap gode relasjoner mellom elevene seg imellom, og mellom deg og elevene. Det er viktig å sette av tid til å bygge et godt klassefellesskap hvor alle elevene opplever at de blir hørt, lærer å ta vare på hverandre, inkluderer hverandre i lek og har nulltoleranse for mobbing.

Her finner du aktiviteter og ressurser som du kan bruke i løpet av skoleåret for å jobbe for et trygt og inkluderende læringsmiljø, og forebygge mobbing.

Vi oppfordrer din skole til å bruke slagordet
Ingen utenfor!

INGEN UTENFOR

INGEN UTENFOR
Målet med Ingen utenfor er at du som lærer skal få noen ressurser i skole­hver­dagen som du kan bruke som verktøy for å fremme elevmedvirkning, trivsel og et inkluderende klassemiljø, samt forebygge mobbing.

Les om Ingen utenfor

 
RESSURSER TIL INGEN UTENFOR

RESSURSER
Vi tilbyr metodeheftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning på timeplanen og andre ressurser. Du finner det på vår bestillingsside eller du kan laste det ned gratis.

Last ned Bestill ressurser

Last ned ressursark til metodeheftet

 
FAKTA OM MOBBING

FAKTA OM MOBBING
Den nye rammeplanen for barnehager og nytt reglement for skolemiljø styrker barns rett til et trygt og inkluderende miljø og de setter tydeligere krav til barnehager og skoler om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing.

Les fakta om mobbing

 

ELEVMEDVIRKNING

ELEV­MED­VIRKNING
Hvis elevene opplever at de kan få si sin mening og bli hørt i saker som angår dem på skolen, vil du merke positiv bedring på læringsmiljøet.

Tilrettelegg for elevmedvirkning

Les rapporten Elevers stemmer

 
FÅ FORELDRE MED PÅ LAGET

FORELDRE MED PÅ LAGET
Foreldre er barnas viktigste rollemodell. Derfor er det viktig å involvere foreldre i arbeidet med å skape et godt miljø og forebygge mobbing. Redd Barna har utviklet 5 foreldretips om vennskap til barnehager og skoler, som finnes på åtte språk. Vi har også diskusjonskort til foreldremøter på barneskolen, og filmsnutter og diskusjonskort til foreldremøtet i barnehagen.

Bestill 5 foreldretips om vennskap

Les om diskusjonskortene til barneskolen

Rollemodeller mot mobbing i barnehagen

 
DU KAN UTGJØRE EN FORSKJELL

GJØR EN FORSKJELL
Som lærer har du en unik mulighet til å følge opp barn som har en vanskelig hjemmesituasjon. Barn trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på signaler de sender hvis de bærer på vonde hemmeligheter.

Les om Jeg er her

 

Nettvett

Vis

Nettvett

For å skape et trygt læringsmiljø, er det viktig å sette nettvett på timeplanen. Lær elevene digital dømmekraft! 

Er du elev?

Vis

Er du elev?

Alle elever har rett til å lære om FNs barnekonvensjon. Her finner du informasjon om barns rettigheter. 

Lesetips for barneskolen

Vis

Lesetips for barneskolen

Her finner du tips til bøker du kan lese for klassen, som kan være en fin inngang til å snakke med elevene om vennskap, inkludering og utenforskap.

Det magiske klasserommet

Vis

Det magiske klasserommet

Lær om barns rettigheter og hvordan barn rammes av krig, klimaendringer og urettferdighet i vårt interaktive materiell for 4. - 9. trinn. 

Redd Barnas skoleteam

Kontakt skoleteamet

Har du spørsmål angående vårt skolemateriell? Vi hjelper deg gjerne, kontakt vårt skoleteam på e-post.

Kontakt Redd Barnas skoleteam