Ingen utenfor

Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. Ressursen består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort.

Om verktøyet:

For: Foreldre i barnehagen

Tema: Inkludering, trygt miljø, mobbing

Forankring i rammeplanen: Vennskap og fellesskap, samarbeid mellom hjem og barnehage

Alle barnehagebarn har behov for å høre til et trygt fellesskap, der de opplever lek, godt samspill, mestring og læring.

Barnehagen har det overordnede ansvaret for å skape et trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen.

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

I. Lund m.fl. Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen (2015)

Filmer og diskusjonskort til foreldremøtet

Under finner du fem filmer om ulike problemstillinger rundt inkludering i barnehagen. Filmene brukes som utgangspunkt for diskusjon i foreldregruppen for å bevisstgjøre både foreldre og barnehageansatte på hvor viktige rollemodeller de er, og hvordan de kan være inkluderende og bidra til at alle barna trives og har det godt i barnehagen.

Vi anbefaler personalgruppa i barnehagen til å se igjennom filmene og lese gjennom veiledningsheftet i forkant av foreldremøtet, for å velge hvilke filmer og tematikk dere ønsker å samtale rundt sammen med foreldrene.

Filmene er basert på sanne historier, og gjenskapt av skuespillere.

Å bygge gode relasjoner mellom barn

Johannes (5) forteller mammaen sin at han ikke vil gå i barnehagen, og han forteller at en annen gutt klyper og slår. Når hun tar det opp med barnehagen, vil de følge det opp og passe på at guttene leker mer sammen. Mammaen til Johannes tar initiativ til å bli kjent med den andre gutten og mammaen hans.

Hva ville du gjort hvis det var ditt barn som hadde blitt kløpet og slått i barnehagen? Hva kan foreldre og barnehageansatte gjøre her?

Diskusjonskort til filmen finner du her (bokmål)>
Diskusjonskort til filmen finner du her (nynorsk)>

Ikke plass til flere i leken

Foreldrene til Iben (4) opplever at Iben føler seg utestengt fra leken i barnehagen. Foreldrene synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere det Iben forteller, men de tar det opp med barnehagen. De ønsker også selv å gjøre noe, og de kontakter foreldrene til de andre barna.

Hva ville du gjort i denne situasjonen? Hvordan kan dere bli gode på å oppdage og håndtere at barn blir utestengt fra lek?

Diskusjonskort til filmen finner du her (bokmål)>
Diskusjonskort til filmen finner du her (nynorsk)>

La alle bli med

Mia (5) gleder seg til å ha sin egen halloweenfest, og hun vil kun be noen få fra avdelingen. Pappaen vil ikke at noen av barna skal føle seg ekskludert og utenfor når de hører om halloweenfesten.

Hvordan ville du reagert hvis det var ditt barn som ikke ble invitert? Klarer dere å bli enige om noen felles regler i barnehagen om hva dere gjør med bursdager og lignende arrangementer der flere i barnehagen inviteres?

Diskusjonskort til filmen finner du her (bokmål) >
Diskusjonskort til filmen finner du her (nynorsk)>

Hva vi sier, betyr noe

Nora (3) har fått seg nye tøfler som hun gledet seg til å vise frem i barnehagen. Noen sier noe negativt om tøflene, så dagen etter nekter Nora å ta på seg tøflene.

Hva gjør du hvis barnet ditt opplever å få kommentarer på klærne eller skoene sine, eller om de får krenkende kommentarer på hvem de er? Hva kan dere gjøre for å trygge barna på at de er bra nok akkurat slik de er, og at de kan være seg selv i barnehagen?

Diskusjonskort til filmen finner du her (bokmål)>
Diskusjonskort til filmen finner du her (nynorsk)>

Trygge voksne skaper trygge barn

Mammaen til Lukas (5) og Sofia (3) opplever at hun stresser og maser mye på barna om morgenen. En morgen ved levering blir hun oppmerksom på den trygge og gode atmosfæren som er i garderoben. Hun blir takknemlig og begynner å tenke på hvordan hun selv kan bli flinkere til å bemerke det positive rundt barna og være mer pålogget barnas liv.

Hva tror du barn trenger for å få en trygg og god start på dagen? Hvordan kan foreldre og barnehageansatte bli flinkere til å gjøre overgangene ved levering og henting bedre for barna?

Diskusjonskort til filmen finner du her (bokmål)>
Diskusjonskort til filmen finner du her (nynorsk)>

Annet relevant materiell for barnehage

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt undervisningsmateriell.

Kontakt oss på e-post:
[email protected] eller [email protected]

www.reddbarna.no/skole