Ingen utenfor
Bilde til episode 2 av Klassevenner som viser ni barn som leker og bygger hytte sammen ute.

Klassevenner – Alle skal få være med

Klassevenner er en animasjonsserie om vennskap og om hvordan skape trygge klasser. Serien er rettet mot elever på 1. – 4. trinn, og i år lanseres episode 2 i forbindelse med BlimE-uka 2022.

Kompetansemål:

Etter 2. årstrinn:

Samfunnsfag: Samtale om vennskap og tilhørighet og hvordan det påvirker relasjoner

Etter 4. årstrinn:

Samfunnsfag:

  • Samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte til andres meninger og samarbeide med andre om å finne konstruktive løsninger.
  • Samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være en del av fellesskapet

KRLE:

  • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål
  • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
Vis mer
Lukk
Illustrasjon som visr en barnetegning av barn som holder hender rundt en skolebygning
Illustrasjon: Bivrost Film

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det står i Norges lover. Så hvorfor har ikke Lisa det bra? Og Anton? Og Levin? Hvorfor opplever mange barn mobbing på skolen sin?

Denne animasjonsserien gir barn innblikk i ulike former for mobbing – og kunnskap om hvordan mobbing kan stoppes. Målet med animasjonsserien er å skape trygge klassemiljøer og forebygge og redusere mobbing på skolen og på skoleveien. 

Hva betyr «Klassevenn» ?

Ha en samtale med elevene dine om:

Hva tenker dere at ordet «klassevenn» betyr? Hva er en «klassevenn»?

Hvis elevene synes det er vanskelig å sette ord på hva en klassevenn er, kan du alternativt si noe som dette:

Alle barn som du går i klasse med, er dine klassevenner. Hvis alle passer på de andre i klassen sin, og hjelper til hvis noen ikke har det bra, blir det et godt og trygt sted å være – for alle.

Animasjonsserien Klassevenner er utviklet av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Serien er basert på nyere skandinavisk forskning, og er utviklet i samarbeid med en faggruppe. I tre episoder får vi se hvordan barn og voksne har stoppet mobbing og utestenging på skolen sin.

Til BlimE-uka 2022 lanseres animasjonsseriens episode 2: «Å hjelpe hverandre».

Vis den nye filmen og første episode «Hvordan kan vi ha det fint sammen?» for elevene dine i løpet av BlimE-uka, bruk undervisningsopplegget og få gode samtaler i klassen.

Episodene er fine å bruke hele skoleåret, når du ser at klassen trenger å snakke sammen om temaer fra undervisningsopplegget.

Serien Klassevenner skapte helt magiske samtaler i klasserommet

Lærer i barneskolen

BlimE på årets vennskapskampanje! 

Temaet for NRK Supers vennskapskampanje BlimE i 2022 er:
Å være «den ene» som gjør en forskjell i noen andres liv.