Ingen utenfor
filmplakat til animasjonsserien Klassevenner episode 3 å bli gjort usynlig

Klassevenner – Alle skal få være med

Klassevenner er en ny animasjonsserie om vennskap og om hvordan skape trygge klasser. Serien er rettet mot elever på 1. – 4. trinn, og i år lanseres episode 3 i forbindelse med BlimE-uka 2023, som i år er 18.–22. september.

Kompetansemål:

Etter 2. årstrinn:

Samfunnsfag: Samtale om vennskap og tilhørighet og hvordan det påvirker relasjoner

Etter 4. årstrinn:

Samfunnsfag:

  • Samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte til andres meninger og samarbeide med andre om å finne konstruktive løsninger.
  • Samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være en del av fellesskapet

KRLE:

  • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål
  • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
Vis mer
Lukk
Illustrasjon som visr en barnetegning av barn som holder hender rundt en skolebygning
Illustrasjon: Bivrost Film

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det står i Norges lover. Så hvorfor har ikke Lisa det bra? Og Anton? Hva med Rati, som dere vil bli kjent med i den nyeste episoden som lanseres under BlimE-uka 2023? Hvorfor opplever mange barn mobbing på skolen sin?

Denne animasjonsserien gir barn innblikk i ulike former for mobbing – og kunnskap om hvordan mobbing kan stoppes. Målet med animasjonsserien er å skape trygge klassemiljøer og forebygge og redusere mobbing på skolen og på skoleveien. 

Hva betyr «Klassevenn» ?

Ha en samtale med elevene dine om:

Hva tenker dere at ordet «klassevenn» betyr? Hva er en «klassevenn»?

Hvis elevene synes det er vanskelig å sette ord på hva en klassevenn er, kan du alternativt si noe som dette:

Alle barn som du går i klasse med, er dine klassevenner. Hvis alle passer på de andre i klassen sin, og hjelper til hvis noen ikke har det bra, blir det et godt og trygt sted å være – for alle.

Animasjonsserien Klassevenner er utviklet av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Serien er basert på nyere skandinavisk forskning, og er utviklet i samarbeid med en faggruppe. I tre episoder får vi se hvordan barn og voksne har stoppet mobbing og utestenging på skolen sin.

Til BlimE-uka 2023 lanseres animasjonsseriens siste episode: «Å bli gjort usynlig».

Vis den nyeste filmen og gjerne de to første episodene for elevene dine i forkant av eller i løpet av BlimE-uka. Bruk undervisningsopplegget og få gode samtaler i klassen.

Episodene er fine å bruke hele skoleåret, når du ser at klassen trenger å snakke sammen om temaer fra undervisningsopplegget.

Serien Klassevenner skapte helt magiske samtaler i klasserommet

Lærer i barneskolen

BlimE på årets vennskapskampanje! 

NRK Super har hatt mange trivselskampanjer med fine slagord opp igjennom årene, men det enkleste er kanskje det som funker best:

Si hei, vær en venn – BlimE!