Nettvett

Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

 • Fakta om barns nettbruk

  Nettet er en positiv og viktig del av barn og unges hverdag. Men her som ellers i samfunnet foregår det mobbing og seksuelle overgrep mot barn.

  Les mer
 • Barn som ser på PC

  Nettvettregler

  Voksne har et ansvar for at barn og unge skal bruke nettet på en positiv og trygg måte. Redd Barnas nettvettregler kan være et utgangspunkt for å prate om temaet med barn.

  Les mer
 • Nettvettaktiviteter

  Skolen er en god arena for å snakke med barn om trygg nettbruk. Her er forslag til aktiviteter som skaper dialog rundt egen og andres nettbruk.

  Les mer
 • De samme lover og regler gjelder på nettet som ellers

  Lover og regler

  Internett er en del av det offentlige rom. Derfor gjelder de samme lovene der som i samfunnet forøvrig.

  Les mer
 • Lær mer

  Her finner du en oversikt over aktuell faglitteratur, nettvettmateriell og lenker til andre som arbeider med trygg nettbruk.

  Les mer
 • Om oss

  Les om vårt arbeid for å skape en positiv og trygg mediehverdag for barn og unge.

  Les mer