Foto: Redd Barna/Magnus Ross
Den vanligste formen på nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller på spillsteder med en chatfunksjon.

Hva er mobbing - og hvorfor er det annerledes på nett og mobil?

Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg. Mobbing finner sted der barn er: på skolen, fritidsaktiviteter, på hjemveien - og på digitale arenaer.

Nesten alle barn over 9 år har en smarttelefon som gjør det raskt og enkelt å ta og publisere bilder, filmer og kommentarer. Ungdom selv sier at dette gjør at det nesten går for fort og at det er lett å publisere ting eller trykke "like" uten at man tenker seg om først.

Når mobbingen går over på nett eller mobil kan dette gjøre mobbingen verre for personen som opplever mobbingen på grunn av:                   

Avstand: Partene står ikke ansikt til ansikt som i ”tradisjonelle” mobbesituasjoner. Uten kroppsspråk og toneleie går mye av kommunikasjonen tapt. Det gjør at det som kommuniseres, kan misforståes og virke ekstra brutalt. Og de som trykker ”like” på en kommentar vet kanskje ikke at de er med på å mobbe en annen.

"VI TØYER GRENSENE PÅ NETTET"


Ikke noe pusterom
: Veldig mange barn og unge er konstant på nett og mobil. Logger de seg av lukker de seg ute fra det sosiale fellesskapet. Er man konstant er på nett, kan mobbingen foregå hvor som helst og når som helst og personen får ikke noe fristed.

Anonymitet, falske profiler og passord- og identitetstyveri: Mange barn og unge deler passord med hverandre som en vennetjeneste eller av praktiske årsaker. Men dette, og at passord kan være enkle å gjette, gjør at andre kan misbruke ens identitet. Falske profiler og bruk av andre profiler er ikke uvanlig. I tillegg har man mulighet til å opptre anonymt, og det kan være vanskelig for barn og unge som opplever mobbing å vite hvem som står bak mobbingen. 

Full offentlighet: På Internett og mobil blir meldingene og bildene ofte publisert i full offentlighet - alle i klassen, på skolen og på fritidsaktiviteter kan se dem. Personen som blir mobbet blir derfor ekstra sårbar og deres sårbarhet blir fullt synlig for alle. Offerets posisjon i gruppen offentliggjøres i f.eks. gjestebøker eller avstemninger på nettet. Mobbingen kan oppleves ekstra skremmende fordi det kan være vanskelig å finne ut av hvem som står bak.

"Det er lettere å mobbe når man kan være anonym, man føler at det er ikke jeg som sier noe, man kan si det man vil"

 
Utenfor de voksnes synsfelt: Samtidig er mobbing som foregår på nett og mobil i mange tilfeller usynlig for de voksne og derfor vanskeligere å stoppe. Der de vanligvis ville kunne gripe inn og stoppe mobbingen, har de ikke oversikten og vet ikke at det foregår. Mange barn og unge snakker ikke med foreldrene eller lærerne om mobbingen fordi de tror at deres innblanding kan gjøre mobbingen verre, og snakker først om det når problemet er blitt veldig stort.

"Vi blir ikke kvitt problemene. Barna oppretter hele tiden nye identiteter. De bruker tulleprofiler for å kommentere" (Lærer)


Organisert mobbing
: Noen ganger organiseres mobbingen ved bruk av chat, gjestebok og mobil med meldinger fra forskjellige avsendere, men med samme truende innhold. En annen form for organisert mobbing er sider eller profiler der det legges ut bilder av personen i situasjoner som ikke er ment at alle skal se (for eksempel fra dusjen eller i garderoben etter gymtimene på skolen) med sårende eller sjikanerende kommentarer om offeret. Sosiale medier brukes også til å oppfordre til vold, slossing, hevn eller plaging.

Utestenging: Mobbing kan også være å stenge noen ute fra sosiale sammenhenger. På nett og mobil betyr det at noen opplever at de aldre får følgere eller venneforespørsler, at de kan se at det kommuniseres om og deles opplevelser fra ting som skjer, fester eller sammenkomster – men at de ikke blir invitert med eller aktivt holdes utenfor, eller at de holdes utenfor mer eller mindre lukkede grupper for eksempel på Viber eller Instagram.

"Alle har blitt kalt hore. Det føles ikke bra. Det er helt vanlig."


Seksuell trakassering
: Seksualitet, identitet og kropp er sårbare temaer, særlig for tenåringer. Disse blir også ofte temaer for mobbingen. En 13-årig jente opplevde for eksempel at det plutselig sto i profilteksten hennes på en nettside: ”jeg liker eldre menn”. Jenter kan oppleve å bli kalt ”hore”, ”felles” eller andre nedsettende kommentarer om kjønn og kropp. Guttene kan få meldinger som ”homo” og ”soper”. I tillegg blir intime bilder som er tatt og sendt til for eksempel kjærester delt og brukt til å trakassere eller mobbe andre.

 

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Det kan være en stor belastning når mobbing kringkastes på nettet, og det som sies om deg kan ses av jevnaldrende. Samtidig kan det være skjult for voksne, så be om hjelp hvis du har behov for det.

Fakta om mobbing på nett og mobil

Medietilsynet siste undersøkelse om norske barns medievaner viste at, blant norske 9-16-åringer: 

 • Hadde 1 av 4 lagt merke til at noen har blitt mobbet på nett, spill eller mobil en elle flere ganger i måneden.
 • I tillegg hadde 1 av 10 barn lagt merke til at noen ble utestengt eller ikke fått delta der andre barn og unge er på nett, spill eller mobil minst hver måned. Jo eldre barn blir, jo mer legger de merke at andre blir mobbet, utestengt eller truet på nett.
 • Hvert fjerde barn har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil en eller annen gang
 • 1 av 10 norske 9-16-åringer opplevd dette oftere enn en gang i måneden.
 • Hvert femte barn har opplevd at noen har lagt ut bilder av dem som gjorde dem triste eller sinte - 4 % av barna opplevde dette mer enn en gang i måneden. Flere jenter opplever dette enn gutter, og flere av de eldre barna har opplevd dette.
 • 7 % opplever å bli utestengt på nett og mobil mer enn en gang i måneden, og mens flere av de unge jentene opplever dette, er det flere av de eldre guttene som opplever å bli utestengt.
   

> UNICEF Den ene tilbyr nettforedrag om håndtering og forebygging av mobbing 

 

Hva sier barn og unge selv om nettmobbing?

"Den tøffe sjargongen forutsetter at man har evnen til å skille tull fra alvor. Ofte er det vanskelig å skille sarkastisk innhold fra det som er alvorlig ment og det gjør det vanskelig å forstå situasjonen"

 • Mange mener mobbing foregår fordi mobberne har det dårlig hjemme, ikke forstår at de de mobber blir leie seg og at det er både gruppepress og ønske om høyere status som driver dem. I tillegg har endel mobbere selv vært utsatt for mobbing.
 • Mange barn og unge forsøker å bidra til å stoppe mobbingen ved å forsvare den som blir mobbet, få mobberne til å slutte, snakke med foreldre eller lærere og snakke med den som ble mobbet.
 • Men mange barn vet ikke hvordan de skal få stoppet mobbingen av noen andre og mange er redd for å bli mobbet selv.
 • Mange barn mener det er verre å bli mobbet på nett, blant annet fordi det er synlig for mange andre barn og fordi de som mobber ofte bruker mye styggere språk. 
 • Barn som blir mobbet fysisk på skolen, kan ofte også oppleve mobbing via nett og mobil. 


> Alt skjer foran skjermen. Samtaler med ungdom om deres hverdagsliv på nett.