Snakk med oss

  • Nettvett
  • Til foresatte/voksne

For foreldre.
Samtaleverktøy til foreldre om hvordan å snakke med barn og ungdom om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

Sosiale medier og internett gir barn fantastiske muligheter til å få informasjon, bekreftelse og oppleve tilhørighet. Men nettet gjør også at barn i stadig yngre alder blir sårbare for inntrykk, press og henvendelser de ikke alltid har alder og modenhet til å håndtere på egenhånd.

Det stiller nye krav til foreldrerollen. Barn trenger støtte, veiledning og grenser på nett, slik at de finner god informasjon, behandler hverandre med respekt, og vet hvordan de skal takle skremmende og ubehagelige opplevelser.

Nullstill

Alt er gratis 🥰