Barn og digitale medier

Materiell og aktiviteter

Trenger du hjelp?

Barn og digitale medier

Barn og digitale medier

Nett og mobil er positive og viktige deler av barn og unges hverdag. Likevel foregår det mobbing og seksuelle overgrep mot barn her som ellers i samfunnet. Med god kunnskap kan man forebygge og hjelpe barn til en trygg og god digital hverdag.

Les mer

Materiell og aktiviteter

Materiell og aktiviteter

Barn og unge ønsker å få kunnskap og opplæring i trygg nettbruk, og synes skolen og hjemmet er de viktigste arenaene for å snakke om trygg nettbruk. Her finner du materiell og forslag til aktiviteter som kan være basis for samtaler rundt egen og andres nettbruk.

Les mer

Illustrasjon: Brød&tekst
Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?

Er du redd, bekymret eller trenger noen å prate med? Opplever du nettovergrep, identitetstyveri, at bilder er på avveie eller annen kriminalitet? Her finner du kontaktinformasjon til forskjellige tjenester der du kan få hjelp.

Les mer