Foto: Redd Barna
Frivillige i region nord er engasjert på mange felt.

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige i Nord-Norge er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner, kampanje- og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Fem ansatte jobber ved regionkontoret.

Aktiviteter med barn

Våre frivillige organiserer fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, nylig bosatte barn og barn som har opplevd vold i nære relasjoner.

Kampanje, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid

Redd Barna-grupper bidrar i arbeidet med innsamlinger, lokalpolitisk påvirkning og engasjement rundt kampanjer.

Redd Barna-grupper i Region Nord 

  • Bodø
  • Hadsel
  • Harstad
  • Tromsø
  • Alta

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her > Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Vil du arbeide direkte med barn, må du skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest, samt delta på opplæring og førstehjelpskurs.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Nord