Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
– Barna forteller helt uoppfordret om ting de har sett som ikke noen barn skal behøve å se, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

500 mennesker i uken krysser grensen fra Syria til Jordan. De fleste flyktningene er kvinner og barn.

– Kvinnene forteller at mennene er enten døde eller fortsatt i Syria, der de deltar i kampene. Deres barn forteller helt uoppfordret om ting de har sett som ikke noen barn skal behøve å se. Barn ned til fire år fortalte at de hadde sett andre barn og voksne bli skutt. Vi hørte om en baby på seks måneder som hadde blitt slaktet med kniv. De er rett og slett livredde, og ser ingen annen mulighet enn å flykte, sier Wang.

Mandag besøkte hun flere sentre i byen Ramtha, åtte kilometer fra grensen. Her driver Redd Barna, gjennom lokale partnere, aktiviteter for både barn, mødre og ungdom – både fra Jordan og Syria. Jordan har tatt imot de syriske familiene med åpne armer, til tross for at presset på lokale skole- og helsetjenester er under sterkt press. Det er til sammen nesten 100.000 flere syrere i Jordan i dag enn for to år siden, og mange av dem bor i dette området i hus som de leier.

Krever humanitær tilgang

Redd Barna forbereder nå i likhet med andre internasjonale hjelpeorganisasjoner nå nødhjelpsresponsen inn i Syria dersom adgang blir gitt av syriske myndigheter. For Redd Barnas del skjer denne planleggingen i Amman, Jordans hovedstad.

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
– Det er veldig få steder der barn bare kan være barn, der de kan leke og for en kort stund komme bort fra fortvilte foreldre som snakker svært mye om konflikten de har rømt fra, sier Tove R. Wang. Dette er grunnen til at Redd Barna har opprettet barnevennlige sentre på både jordansk og libanesisk side av grensen.

– Volden i helgen bare understreker behovet for en rask løsning. Redd Barna har i hele vår krevd humanitær adgang for å hjelpe barn og voksne som er blitt utsatt for volden, sier Wang.

Redd Barna har ikke tatt stilling til hvem som har skylden for volden inne i Syria, men har krevd at Sikkerhetsrådet i FN og det internasjonale samfunnet reagerer og får satt en stopper for den. Det betyr også at fredsplanen til Kofi Annan blir fulgt.

Fortviler over usikkerhet

I dette området er det ikke opprettet leire for de mange syrerne, som har sterke handelsbånd og familierelasjoner over grensen til Jordan. Derfor klarer mange familier seg en stund uten familieoverhodet – mannen – til stede. Likevel er det mange kvinner som fortviler over usikkerheten. På et mor-barn-senter traff Wang 20 syriske kvinner som alle hadde lignende historier.

– Alle hadde vært der fra fire måneder til noen dager, de fleste uten menn, som var enten drept eller holdt igjen i Syria. Alle i rommet hadde sett meg egne øyne at noen av sine nærmeste var blitt drept. Mange var blitt drept inne i husene sine, noen skutt, noen fortalte om regelrett slakt. Likevel sier de at de ikke ønsker å være flyktninger, alle vil tilbake, sier Wang.

Redd Barnas aktiviteter er fokusert på beskyttelse, utdanning og helse. På et bibliotek tegner barn bilder og snakker med voksne om sine opplevelser. På et annet senter er 30 barn og deres mødre samlet, mens i byens ungdomssentre samles gutter og jenter hver for seg for å diskutere skolegang, skolesituasjonen og hvordan den voksende befolkningen øker presset på byen. Alle aktiviteter er for både jordanere og syrere, og slik sikrer man at situasjonen ikke ender med krangel mellom to broderfolk.

– Det er veldig få steder der barn bare kan være barn, der de kan leke og for en kort stund komme bort fra fortvilte foreldre som snakker svært mye om konflikten de har rømt fra. Men jordanske myndigheter legger til rette så godt de kan. Det er likevel tusener inne i Syria som har behov for hjelp. Det er på tide at denne hjelpen får lov til å komme frem, sier Tove R. Wang.