Ny rapport om ungdoms SRHR

Foto av ultralyd på gravid kvinne.

Redd Barna og Sex og politikk har gitt ut en ny rapport om ungdoms seksuelle og reproduktive helserettigheter (SRHR) i norsk bistandspolitikk og finansiering.

Vil løfte ungdommen

Ungdom i aldersgruppen 10 -19 år har helt spesielle behov og utfordringer knyttet til seksuelle og reproduktive helserettigheter (SRHR).

– De blir likevel ofte oversett, blant annet i bistanden til utviklingsland. Vi må løfte ungdommen. Disse årene er svært avgjørende i deres liv, sier Henrik Hvaal, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna.

Menneskerett under press

Begrepet seksuelle og reproduktive helserettigheter (Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights) omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Det er særlig kvinner og ungdom som fratas denne retten i store deler av verden.

– Vi er svært glade for å komme med dette bidraget i en tid der ungdoms rettigheter på SRHR-området er under press fra konservative krefter. Tilgangen til viktige seksuelle tjenester er svekket etter pandemi, økonomisk krise og mange steder også klimakatastrofer og konflikt, fortsetter Hvaal.

Rapporten oppsummerer status for oppfyllelse av ungdoms rettigheter, peker på beste praksiser og vurderer deretter norsk politikk, strategier og planer.

Til slutt vurderes nivået på finansiering som går til SRHR basert på en ny metode.

Oppfordrer norske myndigheter

– Verdens ledere må løfte ungdommen. Denne rapporten bidrar forhåpentligvis positivt i diskusjonene med det norske utenriksdepartementet og Norad, avslutter Hvaal.

Rapporten kommer med fire anbefalinger til norske myndigheter:

  • Øke finansielle forpliktelser til SRHR.
  • Sterk inkludering av ungdommer i politikk og strategier
  • Etablere en god mekanisme for sporing av SRHR-finansiering
  • Sikre meningsfull deltakelse fra ungdommer i planlegging, gjennomføring og evaluering